ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Stor brist på personal

  • ARBETSSÖKANDE. Arbetslösheten bland inrikes födda har nått en rekordlåg nivå, medan arbetslösheten bland utrikesfödda fortfarande är hög. Foto: Jessica Gow

Trots stark efterfrågan spår Almega en inbromsning i tjänsteföretagens produktionstillväxt.

En hög andel företag tvingas tacka nej till uppdrag på grund av personalbrist.

”Det är fortfarande stark efterfrågan på inte minst företagstjänster, som teknikkonsulter, it-konsulter och i bemanningsbranschen. Men trots det ser vi början på en inbromsning för tjänsteföretagens produktionstillväxt”, säger Lena Hagman, chefsekonom på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, som under torsdagen kommer med en färsk konjunkturrapport.

Produktionstillväxten i privat tjänstesektor minskar från 4,4 procent i år till 2,2 procent 2017, enligt prognosen.

”Det väger så tungt att det påverkar hela Sveriges tillväxt”, konstaterar Lena Hagman.

Almega räknar med att Sveriges BNP-tillväxt bromsar in från fjolårets 4,1 procent till 3,1 procent i år och 1,9 procent nästa år.

En förklaring till inbromsningen är alltmer ansträngda produktionsresurser, främst brist på personal konstaterar Almega.

”Kunskapsintensiva branscher som företagstjänster hittar inte den personal som behövs för att öka produktionen”, säger Lena Hagman.

Bristen inom den privata tjänstesektorn har under 2016 nått tidigare noterade toppnivåer under högkonjunktur. 37 procent av Almegas medlemsföretag tvingas tacka nej till uppdrag, enligt en enkätundersökning i augusti.

Företagen försöker lösa problemet och möta den starka efterfrågan genom att öka antalet arbetade timmar per sysselsatt.

”Men det är inte en lösning på problemet i längden”, säger Lena Hagman.

Sveriges jobbtillväxt har nått en kritisk punkt, konstaterar Almega. Ökningen har inte varit tillräcklig för att möta de stora rekryteringsbehoven. Arbetslösheten bland inrikes födda har nått en rekordlåg nivå på 4,7 procent, medan arbetslösheten bland utrikesfödda fortfarande är hög, konstaterar Lena Hagman.

”Det tyder på att man har dammsugit arbetsmarknaden på den kompetens som företagen behöver och det blir svårare och svårare att hitta den här kompetensen i tillväxtbranscherna.”

Almega har höjt prognosen för svensk arbetslöshet totalt nästa år och tror inte att den faller till mer än 6,8 procent.

För att öka tillgången på högkvalificerad arbetskraft behövs bland annat förbättrad integration av nyanlända menar Lena Hagman.

Sveriges tillväxt dämpas också av svagare export, konstaterar Almega, som nu utgår ifrån en betydligt svagare exportmarknadstillväxt för 2016 och 2017 än tidigare. En strukturell förändring har dragit ned världshandeln till en lägre ökningstakt.

”Till exempel handlar det om att tillväxtekonomierna har kommit i kapp och producerar liknande varor som gamla industriländer gör.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies