1515

Stockholmsbörsen: Teleoperatörerna går starkt fram

Stockholmsbörsen har inlett fredagen med en oregelbunden indexrörelse medan oljepriset fallit. Tre fastighetsbolag har bekänt färg inför öppning, med delvis olika kursutfall.

Vid 10.30-tiden var OMXS30 oförändrat kring nivån 1.621. Aktier för drygt 2 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Även på kontinenten var indexrörelserna begränsade, exempelvis med tyska DAX 0,1 procent ned.

Oljebolaget Lundin Petroleum återfanns bland storbolagsförlorarna i Stockholm liksom Nordea och ABB, samtliga med 0,5 till 0,6 procents tapp.

Inom storbolagsindexet stödde teleoperatörerna Tele2 och Telia med 1,1 respektive 0,6 procents ökning. Berenberg har höjt Telia till behåll och upprepat samma rekommendation för Tele2. Com Hem höjs till köp (behåll) och en affär mellan Com Hem och Tele2 kan ske tidigare än vad marknaden förväntar sig, bedömer Berenberg. Com Hem avancerade nära 4 procent.

Inom tele-relaterat steg vidare Ericsson och Fingerprint 0,6 respektive 1,1 procent. Electrolux ökade 0,6 procent. Bolaget köper den europeiska köksfläktstillverkaren Best som i fjol omsatte cirka 400 miljoner kronor.

Fastighetsbolagen Diös och Platzer steg 2,6 respektive 2,0 procent i spåren av kvartalsrapporter. Bolagens förvaltningsresultat ökade till 224 miljoner kronor (179) respektive 123 miljoner (79) för det andra kvartalet.

Fabege förvaltningsresultat steg till 233 miljoner (213). Aktien tappade 0,3 procent.

Cassandra Oil lyfte 33 procent sedan det redovisat att en kalkyl har värderat två av bolagets projekt till cirka 400 miljoner kronor, baserat på nuvärdet av resultatet från fem års drift av projekten i Danmark och Spanien.

Initiator Pharma steg 8 procent sedan det redovisat positiva resultat från bolagets första explorativa toxikologi- och farmakokinetikstudierna med projektet Iped2015.

Aktier i Urb-it bytte händer på First North för första handelsdagen till nivå om 12,40 kronor, mot en teckningskurs om 15 kronor.

I USA-statistikväg väntar jobbrapporten för juni i eftermiddag, med en förväntad sysselsättningsökning på 178.000 personer. Från Europa har det överlag släppts starka industriproduktionsdata för maj under fredagen.

G20-länderna samlas i Hamburg och USA-presidenten Donald Trump träffar Rysslands ledare Vladimir Putin för första gången, enligt medieuppgifter klockan 15.45 lokal tid.


Innehåll från PrologisAnnons

Markbrist utmanar framtidens e-handel

E-handeln fortsätter att sätta omsättningsrekord och paketleveranserna väntas öka med 80 procent under de kommande tio åren. Samtidigt råder stor brist på logistikytor för e-handeln – som kräver tre gånger så stora ytor som traditionell detaljhandel. Om e-handeln i Sverige ska kunna fortsätta växa på ett hållbart och långsiktigt sätt krävs att mer markyta i citynära lägen avsätts till logistikfastigheter. Det menar det globala logistikfastighetsbolaget Prologis.

Detaljhandeln på nätet har ökat kraftigt det senaste decenniet. Inte minst under pandemiåret 2020, då e-handelns andel av den totala globala försäljningen inom detaljhandel uppgick till nära 20 procent – jämfört med 4 procent 2011. 

Resultaten i en rapport från Prologis Research 2021 visar också att förändrade beteendemönster till följd av pandemin gav e-handeln en rejäl skjuts – vilket i sin tur initierade långsiktiga logistikinvesteringar med en förväntad fortsatt tillväxt som följd. 

Under 2021 års första kvartal var omsättningsökningen i Sverige 53 procent – och framtidsprognoserna visar inga tecken på stagnerande tillväxt.

Ökande efterfrågan på logistikfastigheter i Sverige

Gunnar Gillholm är nordenchef för Prologis, det globala logistikfastighetsbolaget med 92 miljoner kvadratmeter logistikyta i 19 länder. Han menar att den fortsatta ökningen av e-handel skapar allt större behov av effektiva, citynära och hållbara logistikfastigheter – något det idag råder brist på i Sverige. 

– Vi ser en rad globala utmaningar i att möta den ökande efterfrågan på attraktiva logistikfastigheter. Samma trender syns även i Sverige – framför allt i Stockholmsregionen där den starka efterfrågan på välplacerad logistikyta resulterat i historiskt låga vakansgrader. Samtidigt är bristen på utvecklingsbar markyta i citynära lägen stor, med en ökande priskonkurrens kring etableringarna som följd, säger Gunnar Gillholm. 

Att utveckla bättre logistiklösningar för framtidens e-handel gynnar inte enbart konsumenten – det har även påtagliga miljömässiga fördelar. I en ny studie från MIT Real Estate Innovation Lab framkommer att e-handelns genomsnittliga koldioxidutsläpp är 36 procent lägre än motsvarande nivåer för handel i fysiska butiker. 

Studien visar även att e-handelns transportrelaterade utsläpp kan minska med 50 procent med hjälp av utbyggda logistikanläggningar i citynära lägen. Ett sådant exempel, där en befintlig logistikfastighet byggts om och moderniserats, är Prologis anläggning i Amsterdams hamn. Strategiskt belägen endast 4,5 kilometer från Amsterdams citykärna och med en välutvecklad infrastruktur för elfordon är anläggningen nu en av marknadens mest miljöanpassade – och sätter ny standard för hållbar, citynära last mile-logistik. 

Viktig faktor för attraktionskraft

I Sverige äger ofta kommunerna marken som är bäst lämpad för ny logistik. Trots att attraktiva logistiklösningar är en viktig investering för framtidens städer ur såväl hållbarhets- som tillväxtsynpunkt, är bristen på utvecklingsbar markyta tydlig, särskilt för storstadsregionerna.

– Idag skulle bristen på tillgänglig mark i exempelvis Stockholmsregionen sannolikt innebära svårigheter med att ta emot större internationella logistikintensiva aktörer. För att bibehålla regionens attraktionskraft och inte riskera en miljöpåverkan orsakad av längre transporter som hade kunnat undvikas, bör regioner som Stockholm med kranskommuner se över möjligheterna att frigöra mer markyta för logistik, avslutar Gunnar Gillholm. 

www.prologis.se

Krafterna som styr tillgången på nya logistikfastigheter

MIT-rapporten: Logistiklägen och e-handel kan sänka handelns klimatpåverkan

 

Mer från Prologis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Prologis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?