ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Stigande inflation i maj – drivmedel pressar upp

Konsumentpriserna steg 0,2 procent i maj jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 1,9 procent.

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i maj 2,1 procent, jämfört med 1,9 procent i april. Månadsförändringen var 0,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i maj till 1,9 procent, jämfört med 1,7 procent månaden före. Månadsförändringen var 0,2 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha stigit med 0,3 procent på månadsbasis och stigit med 1,9 procent jämfört med samma månad föregående år. I april var KPI-inflationen 1,9 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på livsmedel (0,9 procent), drivmedel (4,7 procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på el (-1,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i maj.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,3 procent i maj jämfört med föregående månad, och steg 2,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var +0,3 procent respektive +2,1 procent. I april var KPIF-inflationen 1,9 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 26 april, pekade mot en KPI-inflation på 1,8 procent och KPIF-inflation på 2,0 procent i maj.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,5 procent i maj, jämfört med 1,4 procent i april. Enligt SME Direkts enkät väntades 1,5 procent, medan Riksbankens prognosbana pekade mot 1,6 procent.

Enligt Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström kom dagens siffror från SCB in utan några större överraskningar, KPIF-utvecklingen låg helt i linje med bankens prognos.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies