1515
Annons

Stenastiftelsen plöjer ned 50 miljoner i Universeum

GÖTEBORG. Stenastiftelsen donerar 50 miljoner kronor för att vetenskapscentret Universeum ska kunna bygga ett unikt visualiseringslabb. Här ska allmänheten få utforska vetenskaplig data med ny teknik som hjälp, samtidigt som nya digitala lärandeprocesser kan vidareutvecklas. 

”Kan vi bygga svenskt näringsliv kring en sund digitalisering av lärandet tror jag att det innebär enorma affärsmöjligheter”, säger Anders Ynnerman. Med på bild är även Universeums vd Carina Halvord och Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson.
”Kan vi bygga svenskt näringsliv kring en sund digitalisering av lärandet tror jag att det innebär enorma affärsmöjligheter”, säger Anders Ynnerman. Med på bild är även Universeums vd Carina Halvord och Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson.Foto:Press

Lärandemetoden exploranation, som kommer att användas i labbet, har sitt ursprung i visualiseringsforskning som Anders Ynnerman bedriver vid Linköpings Universitet och Visualiseringscenter i Norrköping

”Det visuella språket sträcker sig över många barriärer och det har hänt väldigt mycket de senaste 20 åren”, säger han.

Det handlar både om att datorkapaciteten har blivit bättre men också om att allt mer forskningsdata blir tillgänglig. Många finansiärer ställer krav på att den ska nå allmänheten.

”Det unika i den här satsningen är att vi kan ta samma data och samma metoder som forskarna använder och i ett unikt laboratorium göra berättelser av dem som allmänheten kan utforska”, säger Anders Ynnerman. 

Han slår upp sin dator och visar hur man på skärmen kan gå runt på planeten mars yta med hjälp av sammansatta bilder från rymdsonden Mars Reconnaissance Orbiter.

”Inget som visas är animerat. Det är helt datadrivet”, säger han. 

Stenastiftelsens donation ska gå både till en utbyggnad, för att skapa utrymme för det nya visualiseringslabbet, samt till den utrustning som behövs i labbet som ska stå klart 2021. 

”Donationen gör det möjligt för oss att bli en brygga mellan forskning på akademisk nivå, eller i näringslivet, och allmänheten och utbildningssystemet”, säger Universeums vd Carina Halvord.

Lärandecentrerad digitalisering är begreppet som hela donationen kretsar kring och donationen kommer även att leda till forskning kring inlärningsprocesser.

”Det är viktigt för oss att den här satsningen kan användas i våra olika lärmiljöer. Därför kommer vi att bygga in visualiseringslabb i flera miljöer, utöver det stora labbet”, säger Carina Halvord och fortsätter:

”Satsningen ger oss också möjlighet att skapa tillgång till tekniken och matematiken bakom det hela. Att arbeta med matematik mot olika målgrupper finns det ett stort behov av. Förhoppningen är även att nå hela vägen ut i klassrummen, i ett förlängt och fördjupat lärande”.

Stenastiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson hoppas att Universeum tack vare donationen ska kunna nå ännu fler kunskapstörstiga personer. 

”Det gäller att försörja Sverige med kunniga, intelligenta människor som utnyttjar sin kapacitet. Vi vill gärna stödja intresset för naturvetenskap och teknik”, säger hon.


Klarna trappar upp striden mot Finansinspektionen

Klarna trappar upp striden mot Finansinspektionen, FI, och begär att tvisten om betaljättens kraftigt höjda kapitalkrav lyfts till EU-domstolen.

Dessutom får Klarna eldunderstöd från revisionsjätten KPMG som sågar FI:s hantering av frågan.

Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm.
Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm.Foto:Jonas Eng

Den pågående rättstvisten mellan FI och Klarna handlar om vilken kapitalnivå som krävs för att hantera betaljättens risker, och närmare bestämt hur den nivån ska beräknas. Ursprunget till konflikten är ett beslut FI fattade i fjol där myndigheten gav uttryck för en helt ny syn på risknivån i Klarna.

Genom en så kallad pelare 2-vägledning lät FI förstå att man betraktar Klarna som en högriskbank, varför myndigheten vill se drastiskt ökade kapitalbuffertar. Men Klarna, med vd:n Sebastian Siemiatkowski, sparkade bakut och därför ligger frågan hos förvaltningsrätten i Stockholm.

Nu har Klarna lämnat in ytterligare ett antal handlingar till domstolen, däribland ett yrkande om att förvaltningsdomstolen bör vända sig till EU-domstolen. Detta för att inhämta ett förhandsavgörande i den fråga som utgör kärnan i hela konflikten, nämligen om FI i sin bedömning har tagit tillräcklig hänsyn till Klarnas individuella särart.

Klarna hävdar att FI inte gjort det, utan att FI i mångt och mycket beräknat Klarnas kapitalbehov som om det vore en traditionell storbank. Det stresstest som FI har gjort av Klarna – och som delvis ligger till grund för det bedömda kapitalbehovet – är inte anpassat efter betaljätten och ger därför ett missvisande resultat, hävdar bolaget.

FI har hittills tagit tillsynes lätt på kritiken. Dels hävdar myndigheten att Klarna har missförstått centrala begrepp, som vad det innebär att pelare 2-vägledningen ska vara ”institutspecifik”, och dels hävdar man att Klarnas tekniska invändningar skymmer den större frågan om att betaljättens höga risknivå måste hanteras. Den kapitalbuffert som Klarna överklagat är både lämplig och nödvändig utifrån de risker som betaljätten är utsatt för, har FI uppgett för domstolen.,

Men Klarna får nu eldunderstöd från revisionsjätten KPMG som på Klarnas uppdrag har skrivit ett utlåtande som nu lämnats in till förvaltningsrätten.

”KPMG:s sammanfattande bedömning är att Finansinspektionens meddelade P2G [pelare 2-vägledning, Di:s anm.] till Klarna inte är rättvisande eftersom underliggande antaganden är felaktiga utifrån den verksamhet som Klarna bedriver”, skriver KPMG i utlåtandet.

Revisionsjätten ställer sig alltså bakom Klarnas kritik mot att FI inte anpassat sitt stresstest och sin övergripande bedömning efter betaljättens särdrag.

”Enligt KPMG:s mening är de antaganden som valts av Finansinspektionen i det aktuella fallet lämpliga för en traditionell” bank (med längre löptider i utlåningen), men mindre lämpliga för en bank som Klarna (med korta löptider på utlåningen). Resultatet är därför inte rättvisande”, skriver KPMG.

Slutsatsen blir densamma som Klarnas: FI överskattar grovt vilken kapitalbuffert som krävs för att hantera Klarnas risker. Pelare 2-vägledning för Klarna bör vara ”betydligt lägre” än vad FI meddelat, skriver KPMG i utlåtandet.

”Med beaktande av ovan, är det KPMG:s bedömning att de justeringar som Klarna menar att Finansinspektionen borde ha gjort är rimliga. Det innebär att den P2G [pelare 2-vägledning, Di:s anm.] som Finansinspektionen meddelat Klarna bör vara betydligt lägre.”

 

 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?