ANNONS:
Till Di.se

Starkt resultat för Vostok New Ventures

Vostok New Ventures resultat för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 1:71 dollar per aktie (0:63).

Bolagets substansvärde uppgick till 10:40 dollar per aktie den 31 december 2017, eller 85:65 kronor per aktie (77:02).

Under fjärde kvartalet 2017 ökade substansvärdet per aktie i USD med 19,8 procent.

Under kvartalet har bolaget återköpt 150.000 depåbevis under styrelsens återköpsmandat från den 11 augusti 2017.

Vid periodens slut innehar bolaget 1.105.952 återköpta depåbevis.

Efter periodens slut, den 14 februari 2018, meddelade Vostok att bolaget erhållit mandat från styrelsen att återköpa ytterligare depåbevis i bolaget för perioden till och med 31 december 2018.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies