ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Stampen går ur rekonstruktionen

  • GP, huvudnumret i Stampens utgivning. Foto: Adam Ihse/TT

När ackorden nu vinner laga kraft meddelar Stampen att man ansöker om att lämna rekonstruktionen bakom sig. Men fortfarande måste två stora pusselbitar på plats.

"Nu har besluten om ackord vunnit laga kraft och då är det vår uppfattning att man inte behöver vara inne i rekonstruktionsprocessen längre", säger rekonstruktören Christian Andersch.

De tidigare anställda, som tidigare funderat på att överklaga att deras avgångsvederlag ingick i ackordet, har inte gjort så.

"Det var lite oroligt det där. Min absoluta övertygelse var att de inte skulle vinna framgång med sin överklagan, men däremot hade de ju kunnat fördröja processen och det hade inte varit bra för rekonstruktionsförfarandet", säger Christian Andersch.

Enligt Stampens vd Martin Alsander förs nu en konstruktiv dialog med facket.

"Det är naturligtvis en väldigt viktig fråga, inte bara för de privatpersoner som drabbats utan för hela avtalsklimatet mellan arbetsgivare och fack. Vi välkomnar att man testar den frågan i en civilrättslig process, utanför rekonstruktionen."

Hans fokus framåt ligger på de förhandlingar som fortfarande återstår.

"Vi behöver ha ett bankavtal på plats som reglerar den kvarvarande skulden, med amorteringstakt och räntor. Sedan ska vi färdigställa nyemissionen", säger han.
Bankskulden är enligt Martin Alsander i dag på 385 miljoner kronor. Den ackordslikvid som ska vara betald om fyra månader är på 220 miljoner kronor.

"Nyemissionen är viktig långsiktigt för koncernen. Kan vi få in en grupp starka västsvenska investerare nu kommer det att vara väldigt förtroendeskapande, vilket får en positiv effekt för både verksamhet, personal och kunder", säger Martin Alsander och fortsätter:

"Vi har haft en ägare som varit väldigt publicistiskt inriktad, som inte riktigt har haft de finansiella muskler som krävs för att ställa om en mediekoncern. Att bredda ägandet är jätteviktigt."

Någon definitiv tidsplan vill han dock inte binda upp sig vid. Det besked han ger är i stället att de arbetar så snabbt de kan.

"Man får väl ge det fram till årsskiftet.”

Innan rekonstruktionen arbetade ni mycket med försäljningar av dotterbolag. Är ni färdigsålda?
"Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Vi har ju avyttrat 25 bolag sedan jag började för att kunna sänka bankskulden. Den struktur vi har kvar i dag är den vi har haft som ambition att hålla samman under rekonstruktionen. Sedan får vi se framåt vad nya investerare har för ambitioner i de olika benen, och det får vi återkomma till."

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies