Annons

”Städer med få bostäder – inte få bilplatser – utestänger människor

DEBATTINLÄGG Tommy Letzén, vd på MRF, har fel när han påstår att jag drivs av visioner om bilfria städer och att vi skiljer oss åt avseende vår syn på framtidens mobilitet och dess roll i samhället. Skillnaden mellan oss är i själva verket att jag prioriterar människor framför bilar i staden, skriver trafikkonsulten Johan Kerttu i en replik.

Foto:Mostphotos

”Vår utgångspunkt är att möjligheten att välja transportsätt ska ligga nära människor och alla ska ha möjlighet till god mobilitet,” skriver Tommy Letzén i sitt svar mitt debattinlägg rörande svensk parkeringsplanering. Jag utgår ifrån att detta är sant eftersom det är så han skriver. Han fortsätter ”Man kan naturligtvis som Kerttu istället utgå ifrån politiskt skapade visioner om bilfria städer och bostadsområden.” Det har jag emellertid inte skrivit och det är inte sant.

Vad jag skrev var att parkeringsnormen är ett verktyg som inskränker fastighetsutvecklarnas möjligheter att bygga nytt och att dess avskaffande skulle ge större valfrihet i form av större variation och färre hinder för nybyggnation.

Det ligger förvisso en vision bakom detta, men inte den politiska vision om framtvingad bilfrihet som Letzén vill göra gällande, utan en vision om ökat handlingsutrymme för en fri marknad att tillhandahålla parkering istället för att styras av tvingande kommunala normer.

Vidare påpekar Letzén, helt riktigt, att parkeringsnormer en gång i tiden infördes för att komma tillrätta med en ohållbar parkeringssituation på gatan. Men det gör det inte till sanning att det idag bara är parkeringsnormen som står mellan oss och 1950-talets ”parkeringskaos.” Vi har idag en helt annan beredskap och möjlighet att reglera gatumarken för att undvika en oönskad parkeringssituation och framför allt finns det gott om alternativ att välja på för den som vill ha bil – i princip allt som byggts de senaste 60 åren, faktiskt.

Det finns också gott om lyckade exempel på städer som avskaffat kraven på parkering. I genomsnitt har det lett till något färre nya parkeringsplatser – i vissa projekt mycket få, i andra lika många som förut, precis som man skulle vänta sig av en oreglerad marknad.

Hotet om att kommunen, utan parkeringsnorm, skulle bli tvungen att säkerställa parkeringsutbudet med skattemedel bygger på idén att människors vilja att ha bil är lika stor som deras ovilja att betala för parkering. För att få ihop denna ekvation tycker Letzén att det är bättre att avkräva den privata marknaden att lösa parkering och bära kostnaden för det, så att inte bilägarna riskerar att utestängas från staden.

Problemet är att även om parkering inte skattefinansieras så måste någon betala för det. Priset för krav på parkering är att nybyggnation blir mindre lönsamt och mindre attraktivt. Det blir fler bilplatser, men färre nya bostäder, färre nya lokaler och högre hyror.

Frågan är vilken stad som utestänger flest – den med få parkeringsplatser eller den med få bostäder?

Johan Kerttu är trafikkonsult på Trivector, ett konsultbolag som inriktat sig mot tjänster inom hållbara transporter. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera