1515
Annons

Spelbolagen sågar svenska omregleringen: ”Har blivit väldigt besvikna”

Inför omregleringen av den svenska spelmarknaden fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att följa upp och utvärdera utvecklingen. Nu har myndigheten tagit in spelbolagens syn på året som gått och många av svaren är kritiska. 

”Vi ser Sverige som en missad marknadsmöjlighet för närvarande”, skriver en speljätte. 

När spelbolagen fick beskriva de största utmaningarna efter omregleringen var ett återkommande svar att osäkerheten om rättsläget är stor, inte minst när det gäller frågor som bonusar, spelreklam och reglering om vadhållning på sport med minderåriga utövare.

Den internationella speljätten GVC, som bland annat äger Ladbrokes, var mycket kritisk mot Spelinspektionen i sitt svar.

”GVC har blivit väldigt besvikna på bristen av korrekt vägledning från tillsynsmyndigheten, vilket har gjort det mycket svårt att följa vissa bestämmelser”, skriver bolaget.

Enligt GVC var det initiala budskapet från Spelinspektionen att det var upp till speloperatörerna själva att tyda lagstiftningen och när bolagen gjort just detta har det utfärdats massiva böter i vissa fall – trots att bolagen agerat i linje med övriga EU-länder. GVC nämner exempelvis spelerbjudande på idrott där personer under 18 års ålder deltar. 

”Vi ser Sverige som en missad marknadsmöjlighet för närvarande”, skriver spelbolaget i sitt svar. 

Betsson BETS B -0,04% Dagens utveckling nämner bristen på tydlighet när det gäller bonuserbjudanden som en av de största utmaningarna, särskilt vid implementering av marknadsförings- och kundförvärvsstrategier.

”Som ett resultat har risken för att tolka bonusreglering felaktigt visat sig vara betydlig”, skriver Betsson.

Leo Vegas stämmer in i kritiken och menar att den svenska spelmarknaden har utvecklats till att de licensierade aktörernas erbjudande har begränsats framför allt när det gäller speldynamiken. Bolaget nämner den så kallade ”tresekundersregeln”, som innebär att en spelare inte får spela nästa runda på en slotmaskin förrän det har gått tre sekunder. 

”En detalj som många spelare tycker stör deras upplevelse”, skriver bolaget och påpekar att detta ger de olicensierade aktörerna en gräddfil.

”Den enda skillnaden en svensk kund i dag upplever när hen spelar hos en olicensierad operatör är att språket är på engelska och att du spelar i valutan euro. I vår internationella värld och köpbeteende kan det knappast anses vara ett (större) hinder”, skriver bolaget.

En av aktörerna som valt att svara under anonymitet påpekar att marknadens uppfattning är att Svenska Spel och ATG lyder under andra regler än ”utländska” licensierade operatörer – både vad gäller tillsynen från Spelinspektionen och Konsumentombudsmannen.

”Det är vida känt att penningtvätt är brett utspritt på travbanor, i fysiska casinon och via ombud (tobakskiosker) runt om i landet. Casino Cosmopol tycks ha fallerat fullständigt i sina skyldigheter att motarbeta penningtvätt, enligt Lotteriinspektionens egen utredning, och trots detta erhåller de enbart en sanktion på 8 Mkr, som senare sänks till 3 Mkr”, skriver aktören och fortsätter:

”Samtidigt får utländska spelbolag böter på 10 Mkr för att de av misstag (ett misstag av en tredjepartsleverantör) publicerat odds på en fotbollsmatch där för många av deltagarna i matchen var under 18 år”.

En central punkt i speldebatten har varit hur nivån på den så kallade ”kanaliseringen” är, det vill säga hur stor andel som faktiskt spelar hos de licensierade aktörerna. Spelinspektionen och branschens uppfattningar har spretat, framför allt inom onlinekasino där branschen anser att många fler än vad myndigheten tror spelar på den gråa marknaden. 

Spelbolagen har fått svara på frågan vad de ser som viktigaste åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en hög kanalisering och här föreslår exempelvis Kindred KIND SDB -0,19% Dagens utveckling att lagstiftaren belägger hela näringskedjan inom spelbranschen med licensplikt.

”Först när spelleverantörer, betalningsförmedlare, affiliatesajter med flera omfattas av licens finns det incitament för alla bolag att endast kanalisera svenska kunder till i Sverige licenserade spelbolag”, skriver spelbolaget.

Leo Vegas menar att myndigheterna måste få verktyg som exempelvis ip-blockering av olicensierade aktörer som uppenbart riktar sig till den svenska marknaden, något som anses ha varit lyckosamt på den amerikanska marknaden. Leo Vegas efterfrågar även ett slopande av de begräsningarna kring bonus som spelbolag med licens har.

”För att marknaden ska fungera måste det vara samma eller bättre villkor innanför licenssystemet som utanför för att uppnå en hög kanalisering”, skriver spelbolaget.

Flera bolag varnar även för effekterna om det införs ytterligare begränsning av spelreklamen.

”Internet är väldigt svårt/omöjligt att kontrollera då kunderna kan röra sig fritt och välja det erbjudande som för dem är bäst. Att då införa förbud som missgynnar de aktörer som innehar licens och tar sitt ansvar kommer att göra det svårare för dem och istället öka andelen spelande utanför licenssystemet”, skriver Leo Vegas.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Truss eller Sunak – vem är bäst för Sverige?

Vem skall man hoppas blir nästa brittiska premiärminister? Maktkampen om Downing Street har hittills varit det britterna kallar en ”fuktig smällare”, a damp squib. Förutom på ett sätt.

En väggmålning i Belfast föreställer de två kandidaterna i det konservativa ledarskapsvalet – Rishi Sunak och Liz Truss.
En väggmålning i Belfast föreställer de två kandidaterna i det konservativa ledarskapsvalet – Rishi Sunak och Liz Truss.Foto:Peter Morrison/TT

Ingen av kandidaterna är en ”vit man”. Detta har under hela processen varit kvinnornas och de nya britternas kamp om den yttersta makten. Så Tories kommer nu att utnämna antingen sin tredje kvinna eller en andragenerationsinvandrare till ledare. Dessa rekord sätts då av samma parti som även utsåg den förste juden (Disraeli), förste homosexuelle (Heath) och första kvinnan (Thatcher) till ledare. Man kan fundera över hur Tories tycks ha sorteringsmekanismer i partiet som mera tjänar meritokrati och nya gruppers resa än vad Labour haft. 

Rishi Sunak har ett CV lika bländande som leendet, med en uppväxt i en invandrad indisk entreprenörsfamilj, via Oxford (statskunskap och ekonomi) till Londons finansdistrikt och posten som finansminister. Skarp hjärna, skarpa kostymer, men ett diplomatiskt sinne. Sunak blev kollegornas favorit när parlamentarikerna röstade. Hans käpphäst är ekonomiskt straight talk, en balanserad ekonomi efter två års covid lockdown, och massivt statligt lånande. Han är utrikespolitiskt försiktig och talar om EU i konciliatoriska termer.

Liss Truss växte upp i en vänsterfamilj och utbildade sig även hon i Oxford. Först liberal, sedan Torypartiet och regeringen, där hon varit en framgångsrik handels- och utrikesminister. Nu i kampanjen kanaliserar hon Thatcher. Hon vill se en världsallians av fria länder, stärka Storbritanniens roll som axelmakt med USA, stärka Nato samt ta än mer spjärn mot Ryssland och Kina. Truss vill öka försvarsanslagen till 3 procent av BNP, och vill riva upp brexitavtalet med EU på grund av de handelshinder som skapats kring Nordirland.

Just nu leder Truss bland partiets medlemmar med över 20 procentenheter. En förklaring är att Sunak anses ha medverkat i den palatskupp som fick Boris Johnson att avgå. Sunak förnekar men misstanken smittar.  En annan är Sunaks privatliv. Han är gift med Akshata Murty, dotter till det indiska it-bolaget Infosys grundare. Familjens mångmiljardförmögenhet och skatteplanering har stuckit i ögonen. 

Vem blir bäst av de två för oss svenskar? Det beror på vad du värdesätter.

För den som främst vill värna London som marknadsplats for internationellt kapital, Storbritannien som handelspartner, och en lugnare samexistens med EU är Sunak kandidaten.

Den som å andra sidan ser Sveriges blivande medlemskap i Nato, de geopolitiska spänningarna som skapas kring Ryssland och Kina just nu, som mest centrala, kommer i Truss få en tydlig ledare för kamp mot auktoritära stater.

Och den som helst vill bli av med Torypartiet, kan vila trygg i att den nya ledaren kommer få problem så det ryker. Skenande energipriser, sjukhusköer och en förväntad lågkonjunktur. Det blir ingen dans på rosor, vare sig i Rosenbad eller på Downing Street, denna höst.

Detta är en krönika av en fristående kolumnist. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera