Annons

Space X-raketen är nu i rymden

3, 2, 1... Och där lyfte Space X-raketen. Farkostens start genomfördes planenligt och exakt enligt tidsplanering.

SpaceX Falcon 9 med astronauterna Doug Hurley och Bob Behnken lyfter från Kennedy Space Center i Cape Canaveral i Florida, USA.
SpaceX Falcon 9 med astronauterna Doug Hurley och Bob Behnken lyfter från Kennedy Space Center i Cape Canaveral i Florida, USA.Foto:David J. Phillip

Space X-raketen Falcon 9 har lyft från Kennedy Space Center i Florida, USA. Farkosten sprängde ljudvallen efter en dryg minuts flygning och första delen av raketen lossades lyckosamt. Den sista nivån för att kunna avbryta flygningen passerades efter omkring nio minuter.

Efter tolv minuters flygning avklarades den andra frikopplingen. De två piloterna har därmed klarat av den inledande fasen inför resan som tar 19 timmar till Internationella rymdstationen (ISS).

Kontrolltornet i Kennedy Space Center har bekräftat till de två piloterna Doug Hurley och Bob Behnke ombord på Falcon 9 att allt är under kontroll, och går enligt planerna.

Foto:David J. Phillip

Uppskjutningen var planerad till klockan 21.22, svensk tid. Kort innan fick Space X klarsignal. På plats för att beskåda avfärden fanns USA:s president Donald Trump.

Space X-raketen var planerad för i onsdags, men med bara 17 minuter kvar till uppskjutningen från Kennedy Space Center ställdes färden in. Dåligt väder stoppade då rymdfärden, och ett nytt försök planerades för lördagskvällen, svensk tid.

Sedan rymdfärjorna flög för sista gången 2011 har USA saknat egen möjlighet att skicka människor till och från jorden.

Innehåll från Borås StadAnnons

Borås Nordens e- handelsnav kräver nästa generations logistik

Som Nordens ledande e-handelsnav är Borås en högattraktiv etableringsplats och ett logistiskt centrum. Under devisen Borås Connect tar Borås stad en proaktiv och samordnande roll i det logistiska arbetet och är en förebild inom HCT, high capacity transport.

Borås är känt som ett centrum för svensk textilindustri och har en hög andel familjeföretag med rötter i den omtalade knalleandan. Staden är idag ett av Nordens viktigaste nav för e-handel och logistik. Under devisen Borås Connect möter man näringslivets krav på miljösmarta logistiska kliv och bidrar till att säkerställa näringslivets expansion, flexibilitet och kontinuitet.

Borås stad säljer inte bara industrimark utan tillhandahåller också logistiklösningar. Verksamheterna i Borås expanderar starkt och vi satsar nu på flera nya företagsparker för att kunna möta den stora efterfrågan, berättar Sara Thiel, processledare Borås Connect och näringslivsutvecklare i Borås Stad.

Proaktiva insatser säkerställer högt ställda miljökrav

Borås erbjuder även påbyggda etableringslösningar med terminalytor och effektiviseringsprojekt i samverkan med andra företag. Staden arbetar aktivt för att säkerställa resurseffektiva och klimatsmarta/ hållbara transporter och logistikparker som lever upp till samhällets och näringslivets högt ställda miljökrav. Därigenom positionerar man e-handelsföretagen i framkant för miljösmarta lösningar. 

E-handelslogistiken innefattar en mängd olika typer av transporter varje dag med många lastbilar med containrar mellan Göteborgs Hamn och Viareds logistikpark i Borås. Vi som stad är en viktig spelare när det gäller att påskynda omställning som kräver samverkan och det är så vi jobbar med det vi kallar ”påbyggd infrastruktur” – terminaler, utvecklingsarbeten, effektiviseringsprojekt, fortsätter Sara Thiel.

En förebild för high capacity transport, HTC

Ett konkret exempel är forsknings- och utvecklingsprojektet Autofreight som genomförs tillsammans med Volvo, Vinnova och flera andra aktörer. 

– Det är ett projekt som handlar om att skapa effektivare transportsystem för regionala containertransporter och en för Europa unik testbädd fordonskombinationer med hög transportkapacitet, så kallade high capacity transport, HCT med fokus på ny teknik, nya logistikkoncept och nya affärsmodeller. 

– Ambitionen är att den högintensiva länken Göteborgs hamn till Viared i Borås ska bli en extremt miljöeffektiv transportsträcka. En viktig komponent är huruvida en omlastningsterminal i Viared kan möjliggöra en högpulserande trafik och erbjuda företagen jämnare flöden med uppställning och därigenom attrahera fler företag som vill dra nytta av HCT-transporter, fortsätter Sara.

De avancerade fordonen – de är upp till 32 meter långa och kräver därmed dispens från tillåtna gränsvärden – är extremt resurseffektiva och minskar bland annat bränsleförbrukningen med minst 35 procent vid varje transporttillfälle. Kapaciteten blir betydligt högre, transporteffektiviteten ökar och det blir färre lastbilar på vägarna.

– Branschen efterfrågar miljösmarta och mer effektiva transporter. Regeringsbeslutet att tillåta längre lastbilar på utpekade vägar var mycket välkommet. Vårt arbete ger resultat nationellt och det är ett kvitto på att våra satsningar är rätt. Borås stad är första pilotkommun för den här typen av transporter, säger Sara.

Dry port” och energisamverkan – två satsningar för framtiden

Inför framtiden tittar Borås Stad också på järnvägslösningar och möjligheten att bygga en så kallad ”dry port”. 

– I dagsläget är vägtransporter det enda alternativet för gods, men vi vill utreda förutsättningarna för att etablera en järnvägsansluten godsterminal med syftet att komplettera vägtransporterna. 

Energisamverkan är ett annat område som är högaktuellt i relation till logistikutvecklingen. 

– Vi stödjer logistik- och industriområdena i deras energiomställning för att öka energieffektiviteten, produktion, lagring och distribution av förnybar energi, avslutar Sara Thiel.  

Om Autofreight

Autofreight är ett FoU-projekt som Borås stad driver med projektägaren Volvo och partners. Syftet att utveckla teknik med fokus på energieffektivitet, förarstöd och trafiksäkerhet samt effektiv logistik för HCT. Borås ansvarar för logistikutvecklingen med Ellos, Kerry Logistics, NetonNet, Fristads, Bud-bolaget och GDL. Finansiär Vinnova.

Läs mer om möjligheterna i Borås Stad och sök på projektet Autofreight här. 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Borås Stad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera