1515
Annons

Sophiahemmet skolar om SAS kabinpersonal till sjukvårdsbiträden

Permitterad personal på SAS erbjuds en kort utbildning i vård och omsorg på Sophiahemmets högskola. Därefter väntar praktik på Sophiahemmet sjukhus. Det berättar högskolans rektor Johanna Adami.

Johanna Adami, rektor på Sophiahemmets högskola.
Johanna Adami, rektor på Sophiahemmets högskola.Foto:David Bicho

När flygbolaget SAS SAS +2,18% Dagens utveckling på söndagskvällen berättade att upp till 10.000 personer ur personalen permitteras i spåren av coronakrisen ville Fredrik Hillelson, vd på rekryteringsbolaget Novare, Johanna Adami, rektor på Sophiahemmets högskola och Wallenbergsstiftelsernas kommunikationsansvarige Oscar Stege Unger bidra med något positivt. De känner varandra sedan tidigare från ett gemensamt projekt om att hjälpa utländska läkare att få behörighet i Sverige. 

Deras samtal kring SAS resulterade i att erbjuda en tre dagar lång kurs i vård och omsorg på Sophiahemmets högskola till SAS kabinpersonal i Sverige. I ett första skede får endast 30 av de sammanlagt 1.100 permitterade möjlighet att delta. Wallenbergstiftelserna, som är en av SAS största ägare, finansierar utbildningen som kostar en miljon kronor. Kursen startar den 30 mars. 

”De ska få lära sig om infektionssjukdomar, patientsekretess, hygien och omvårdnadsmetoder”, säger Johanna Adami som är rektor för Sophiahemmets högskola. Johanna Adami sitter även i koncernledningen på Sophiahemmet som omfattar både högskolan och sjukhuset med sina 40 olika privata rådgivare.

”En otrolig fördel är att kabinpersonalen redan har basutbildning i första hjälpen, hälso- och sjukvård och säkerhet”, fortsätter Johanna Adami.

Efter utbildningen som sker på distans ska SAS-personalen få praktisera ute på någon av Sophiahemmets vårdverksamheter under två dagar. 

”På grund av corona hinner inte sjuksköterskorna och läkarna med som det brukar. Det är så mycket som går till andra uppgifter. Om vi kan nyttja motiverade personer från SAS så är det bra”, säger Johanna Adami. 

”De kommer kunna ha ett uppdrag som liknar sjukvårdsbiträdets”, fortsätter högskolerektorn. 

Efter utbildningen på tre dagar och praktiken på två dagar är tanken att de ska fortsätta arbeta på Sophiahemmet.  Personalen behåller sin permitteringslön, som SAS och staten delar på under utbildningen.  

Har ni möjlighet att anställa dem som gått er korta utbildning?
”Det blir ingen formell anställning. De kommer få möjlighet att fortsätta praktisera under våren och vi hoppas att de kan behålla sin permitteringslön under den tiden. Vi jobbar på det”, säger Johanna Adami. 

Hur säkerställer ni att den här nya gruppen inte tar onödiga risker och smittas av corona i er sjukhusmiljö?
”Vi följer de riktlinjer som finns. Sedan har vi ingen akutverksamhet på Sophiahemmet så jag ser inte det som en risk.”

Hur orolig är att du att vi står inför en sjukvårdskris med allt fler allvarliga fall av coronasmittade?
”På grund av den belastning som redan nu märks av i sjukvården måste vi alla steppa upp för att värna patienternas säkerhet.  Men jag känner ett starkt förtroende för våra myndigheter. Vi kommer klara av detta”, säger Johanna Adami. 

Denna utbildning riktar sig endast till 30 av SAS permitterade kabinpersonal på totalt 1.100 personer. Hur ser du på det?
”Det här är en pilotutbildning. Men vi är beredda att fortsätta med utbildningen. Vi har 600.000 patienter per år på Sophiahemmet så behovet är stort. Vill andra ta emot de här utbildade är det bara att sträcka upp handen”, säger högskolerektorn. 

I början av veckan meddelade det privata sjukvårdsföretaget Aleris att man kontaktat Socialstyrelsen med erbjudandet att bistå utifall Sverige hamnar i en akut vårdkris. Sophiahemmet säger att man också vill ta sitt ansvar. 

”Tillsammans med Capio som driver den ortopediska kirurgin på Sophiahemmet har vi erbjudit region Stockholm stora delar av våra operationsresurser om de skulle behövas för att avlasta akutsjukhusen”, säger Marie Wickman Chantereau, chefläkare på Sophiahemmet.

I Sverige är sjukvården uppdelad mellan privata och offentliga vårdgivare. När coronakrisen slagit till har det inte funnits upparbetade kommunikationsväger mellan privat och offentlig vård. En plan för att lyfta in de privata vårdgivarna i den stora vårdkedjan saknas.

Innehåll från TorkAnnons

Att se till helheten - avgörande för hållbara produkter

Hållbarhet är ordet på allas läppar, men vad är egentligen en hållbar produkt? Reneé Remijnse, Sustainability Communications Director för Essitys Professional Hygiene förespråkar att det krävs mer än bara en ”grön märkning”.

– Hållbarhet är ett modeord som är lätt att använda. Men hållbarhet måste integreras i alla delar av ett företag, och alla delar av en produkt för att ha en positiv påverkan på planeten, människor och vinst. Vi kallar detta ”hållbar hygienhantering” med målet att designa produkter och tjänster som passar in i ett cirkulärt samhälle, uppfylla kundernas hygienbehov och stödja deras verksamhet, säger Reneé Remijnse, Sustainability Communication Director, Essity. 

Essity visar vägen

Hon säger att Essity har valt att ligga i framkant eftersom det är en viktig del av företagskulturen och strategin att bryta barriärer och driva hållbara innovationer.

– Redan 1992 började vi använda livscykelanalyser för att mäta miljöpåverkan. Sedan dess har Essity utvecklat hygienprodukter och tjänster från Tork för att minska miljöpåverkan i olika faser av livscykeln som: råmaterial, produktionsprocess, transport och avfallshantering. Essity arbetar också för ett nettonollutsläpp av koldioxid 2050.

Så bidrar produkter från Tork till att minska koldioxidpåverkan

Essity är först i världen med att producera mjukpapper utan fossila CO2-utsläpp för produkter från Tork vid produktionsanläggning i Lilla Edet. Men Tork jobbar även cirkulärt med produktinnovationer. Några exempel på det är: Tork Clarity skumtvål, som minskar vattenkonsumtionen vid användning och består till 99 procent av naturliga ingredienser. Tork PeakServe, handdukar som är komprimerade till 50 procent vilket minskar transportvolymerna. Tork Coreless toalettpapper utan hylsa, som reducerar både avfall och råvaruanvändning. 

Tork PaperCircle tjänsten minskar både avfall och CO2-utsläpp

Reneé Remijnse ger ytterligare ett exempel som hon säger är banbrytande: Tork PaperCircle – världens första återvinningstjänst för använda pappershanddukar. Genom att pappershanddukarna slängs i särskilda återvinningskärl kan dessa samlas in och återanvändas till nya pappersprodukter. Vilket reducerar koldioxidutsläppen för pappershanddukarna med 40* procent och mängden avfall.

– Den största utmaningen när vi skapade den här tjänsten var att involvera alla intressenter i kedjan. Från vår egen produktion till logistik, lokalvårdare och avfallshanterare. Men resultatet har blivit fantastiskt! Idag finns tjänsten i 14 länder och hjälper 35 miljoner människor att återvinna använda pappershanddukar.

– Det är ett bra exempel på tankeledarskap. Vi behöver vara smarta med våra produkter och hjälpa våra kunder att kommunicera vad återvinning kan bidra med, vilket skapar beteendeförändringar. Hållbarhet är inte längre ”Nice to have” utan ett måste. Människor vill ha hållbara produkter och jobba på hållbara företag, säger Reneé Remijnse. 

Hållbarhet ett måste

Ett påstående som styrks av marknadsundersökningen ”Tork Eco Office Research” som Essity genomförde i juni i år. Den visade att 42 procent av Sveriges kontorsanställda anser att deras kontor är för miljöovänliga och att 7 av 10 väljer arbetsplats utifrån företagets hållbarhetsarbete. Dessutom ville 92 procent av respondenterna återvinna mer på kontoret. 

– Med produkter och tjänster från Tork finns möjligheten att visa både anställda och kunder att du bryr dig om miljön, avslutar Reneé Remijnse.

 

* Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där estimat baserats på genomsnittsförhållanden inom EU och processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.

 

Om Tork: 

Varumärket Tork, en del av det globala hygien- och hälsobolaget Essity, startades 1968 och är verksam på 110 marknader.

• Först i världen med storskalig produktion av mjukpapper utan fossila CO2-utsläpp.

• Först i världen med återvinningstjänst av pappershanddukar, Tork PaperCircle ®. Sluter cirkeln, minskar avfallet och koldioxidavtrycket från pappershanddukar.

Tork PaperCircle – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. | Tork SE 

Ett hållbart liv utanför hemmet med Tork | Tork SE 

 

Mer från Tork

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tork och ej en artikel av Dagens industri

Höga virushalter i Göteborgs avloppsvatten

Nivån av coronaviruset i avloppsvattnet i Göteborg är fortsatt förhöjd, rapporterar 

Sveriges Radio Vetenskapsradion.

Enligt resultaten är andelen virus ungefär lika hög som vid de första virusvågorna.

Mätningarna, som genomförts av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, sträcker sig fram till den 28 augusti och visar även att halten av sars-cov-2 inte längre går ner i botten mellan uppgångarna.

Enligt resultaten gör också kurvan för de uppmätta virusnivåerna i avloppsvattnet en sväng uppåt den senaste veckan.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera