ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Smoltek tidigarelägger rapport med anledning av nyemission

Smoltek Nanotech kallar till en extra bolagstämma för att besluta om en nyemission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare uppgående till 42,5 miljoner kronor.

Teckningskursen per unit är 160 kronor, motsvarande en teckningskurs om 40 kronor per aktie.

Företrädesemissionen omfattar högst 265.722 units med företrädesrätt. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 6 mars 2019 erhålls en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265.722 aktier att emitteras och Smoltek kommer att tillföras ytterligare högst 26,6 miljoner kronor. 

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.  

Emissionslikviden från företrädesemissionen avses primärt användas för industrinära processdemonstration av CNF-MIM-tekniken samt fortsatt marknadsbearbetning, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna, skriver Smoltek.

"Affärsutvecklingen har breddats och vid sidan av arbetet i USA har Bolaget påbörjat kundbearbetning i Sydkorea och höjt aktivitetsnivån i Taiwan. I dagsläget för Bolaget dialoger med ett 15-tal olika aktörer inom halvledar- och elektronikindustrin på de geografiska marknaderna med målet att skriva ett första licensavtal", heter det.

Med anledning av företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget sin bokslutskommuniké för 2018, från den 26 februari 2019 till den 18 februari 2019.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies