Sjöstedt om ränteavdragen: Beredda att prata även med de borgerliga

Turkiet och de svenska hushållens höga skulder är de största hoten mot svensk ekonomi för närvarande.

Det säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför riksdagsvalet.

Foto:Amanda Lindgren

Den största utländska risken för svensk del just nu är Turkiet, enligt Vänsterledaren.

”Erdogan är ju inte bara en demokratisk katastrof för Turkiet och en dålig ledare för regionen, utan han leder ju landet mot en ekonomisk krasch. Och när två sådana typer som han och Trump möts kan ju lite vad som helst hända”, säger Jonas Sjöstedt och tillägger att Trump och Erodgan liknar varandra i det att de kombinerar stor omdömeslöshet med stor handlingskraft.

Han tycker att det länge funnits behov att vara tuffare mot Erdogan inte minst när det gäller mänskliga rättigheter.

Även om Turkiet är en förhållandevis liten ekonomi så kan problemen snabbt spridas till det europeiska banksystemet, påpekar partiledaren. 

När det gäller svensk ekonomi tycker Sjöstedt att den i grunden är stark, och pekar på stora överskott, stark export, goda skatteintäkter, och låga räntor.

”Men vi lever i en utdragen högkonjunktur och det ska man veta om. Krisen kommer oftast inte hemifrån, utan den kommer utifrån. Då måste man vara rustad. De starka statsfinanserna och investeringar i att ha en välutbildad arbetskraft och bra infrastruktur är så mycket bättre än att sänka skatterna och sen stå naken när krisen kommer”, säger Sjöstedt.

Han betonar att de som riskerar att falla ut från arbetsmarknaden behöver vara "bättre rustade" när det vänder, men det är också viktigt att hjälpa de svenska företagen genom att ha en järnväg och ett utbildningssystem som fungerar, att det ska gå att hitta arbetskraft och ge hjälp med klimatomställningen.

Vänsterledaren ser samtidigt stora flaskhalsar, inte minst på grund av bostadsbristen, och säger att ett av de största hoten mot svensk ekonomi är den privata skuldsättning som är kopplad till bostadsbubblan.

Vänsterpartiet har en längre tid drivit frågan om en stegvis nedtrappning av ränteavdragen på bolån.

”Vi är beredda att sätta oss ner och prata även med borgerliga partier. Jag tror att det vore bra för stabiliteten. Jag tror att både Socialdemokraterna och Moderaterna inser att det är rätt, men de vågar inte göra det”, säger han.

Sjöstedt säger att han "hoppas vi sätter oss ner efter valet och gör det". Om man kombinerar en stegvis nedtrappning av ränteavdraget med en "kraftfull" politik för bostadsbyggande, också med lägre hyror, skulle man göra något åt det potentiella hotet mot svensk ekonomi som en bostadsbubbla skulle kunna bli, enligt partiledaren.

Han framhåller att det är väldigt viktigt att man kan amortera även om räntan stiger lite och lyfter fram förslaget som partiet presenterade i veckan om att pressa ned bankernas bolånemaginaler och införa en ny modell liknande den finska modellen för bankkundernas förhandlingar om bostadsräntan.

”Om vi skulle lyckas med det skulle det spara 14.800 kronor per år åt svenska hushåll med ett tvåmiljonerslån… Det skulle vara en oerhörd hjälp till svenska familjer”, säger han och tillägger att om Nordea kan ge sådana lån i Finland kan de göra det i Sverige också.

Vänsterpartiet ser goda förutsättningar att få en nyckelposition i regeringsbildningen i höst och tänker utnyttja denna ställning fullt ut.

”Gör vi ett val runt 9-10 procent, som mätningarna visar nu, skulle det vara ett väldigt bra val för Vänsterpartiet. Då har vi sannolikt nyckeln till varje regering där Socialdemokraterna ingår och den nyckeln tänker vi använda för vänsterpolitik”, säger Jonas Sjöstedt.

Sjöstedt ser ingen risk för att det kan bli stökigt på den svenska finansmarknaden vid ett oklart politiskt läge efter valet eftersom den makroekonomiska stabiliteten i landet är så stor och den ekonomiska utvecklingen stark.

”Sen behöver vi ha en statsbudget och vi är helt beredda att fortsätta budgetsamarbetet också i en oklar parlamentarisk situation för att se till att det finns en budget”, säger han.

Om det i så fall skulle handla om ett samarbete på samma sätt som under innevarande mandatperiod vet han inte i nuläget, "det vet vi först efter regeringsbildningen".

Jonas Sjöstedt bedömer att Vänsterpartiet fått igenom lika mycket i budgetsammanhang utanför regeringen som de skulle fått om de suttit i regeringen.

”Vi har använt vår nyckelroll. Men det är ju klart att det finns många beslut som vi inte nått, som Vattenfalls kolgruvor, att vapenexporten fortsätter till diktaturer, att vi är ett land som i praktiken splittrar familjer på flykt”, säger han.

För att ge sitt budgetstöd till den nuvarande regeringen krävde Vänsterpartiet att ett förslag om förbud mot vinster i välfärden. Det förslag som lades fram i riksdagen röstades dock ned av riksdagsmajoriteten.

När det gäller den kommande mandatperioden har

Vänsterpartiet ännu inte preciserat vad de ser som viktigaste kravet, men enligt partiledaren kommer de att ”förtydliga” sig.

Han pekar på de förslag på reformer som partiet lagt fram, som maxtaxa i tandvården, en större satsning på äldreomsorgen och en rödgrön skatteväxling.

”Här ser man ju konturerna för vad det kommer att handla om, och till det kommer vinstfrågan. Men vi har inte gjort någon rangordning”, säger han.

Sjöstedt noterar att Sverige riskerar att hamna i en ovan och komplicerad situation efter valet och tycker att Vänsterpartiet har visat att de är ett parti som kan få igenom saker och som kan styra.

”Det avser vi att fortsätta att vara. Men om man börjar med att stänga åtta dörrar kan det vara svårt att öppna dem sedan@, påpekar han.

Han tror inte en kort period av handlingsförlamning efter valet skulle påverka svensk ekonomi i någon större utsträckning, men att det på lång sikt ”så klart skulle vara dåligt”.

”Vi tycker det är viktigt att vi kan lägga en rödgrön budget även i höst även om det är ett oklart parlamentariskt läge”, säger han.

För Vänsterpartiet är den viktigaste valfrågan ökad jämlikhet, eftersom så många stora samhällsutmaningar i Sverige är så tydligt kopplade till denna fråga, som problem med hälsa, barns förutsättningar, den ojämlika skolgången och att ha råd att laga sina tänder.

”För oss är det huvuduppgiften att minska ojämlikheten och vi är enda parti som har en politik för detta”, säger Sjöstedt.


Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?