ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Skingsley tror på räntehöjningar i oktober eller december

  • Foto: Jack Mikrut

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley ser det alltjämt som sannolikt att hon kommer att stödja en räntehöjning vid något av mötena i oktober eller december.

Det framgår av protokollet från det senaste penningpolitiska mötet där Riksbanken som väntat lämnade reporäntan och reporäntebanan oförändrade, men där två andra vice riksbankschefer reserverade sig till förmån för tidigare räntehöjningar än vad majoriteten beslutade.

”I april så sa jag att givet att nuvarande bedömning av den ekonomiska utvecklingen håller, ser jag det som sannolikt att stödja en räntehöjning vid något av mötena i oktober eller december. Den bedömningen gäller även vid detta möte”, uppgav Cecilia Skingsley vid mötet den 2 juli.

Hon påpekade att hon tidigare har sagt att eftersom det har tagit längre tid än väntat och krävt betydande penningpolitisk expansion för att återkomma till inflationsmålet är det viktigt att gå försiktigt fram med räntehöjningar.

”Den uppreviderade KPIF-prognosen skulle kunna tala för ett visst tidigareläggande av räntehöjningar som skulle kunna inkludera även en höjning i september, men för mig är inte inkommen data tillräckligt avvikande från prognos eller prognosrevideringar tillräckligt stora för att ta ett sådant steg”, resonerade hon enligt protokollet.

Sedan april har däremot den ekonomiska statistiken stärkt Skingsley i uppfattningen att en oförändrad prognos för reporäntan framåt är den bästa prognosen.

Cecilia Skingsley ställde sig bakom den penningpolitiska rapportens bedömningar och prognoser samt förslaget till penningpolitiskt beslut.

”Sedan april har omvärldskonjunkturen utvecklats på ett fortsatt gynnsamt sätt och i linje med tidigare prognos, men riskerna för att en sämre omvärldsutveckling som påverkar Sverige har också ökat”, resonerade hon.

Måluppfyllelsen kring inflationen är i dagsläget god, men för att bedöma förutsättningen att hålla kvar inflationen nära målet behöver även olika mått för underliggande inflation betraktas, argumenterade den vice riksbankschefen.

Att kronan oväntat har försvagats under våren har orsakat en hel del kritik mot Riksbankens förda penningpolitik, på temat att det är uteblivna räntehöjningar som driver försvagningen. Cecilia Skingsley framhöll dock att kronan inte är den enda valuta som försvagats, utan att liknande trender kan noteras även för flera andra mindre ekonomier med betydande utrikeshandel.

”Min andra kommentar är att räntemarknaden, uttryckt i terminspriserna, har gjort en betydande förflyttning av sina förväntningar på Riksbanken”, uppgav Skingsley.

”De ändrade förväntningarna från räntemarknaden har medverkat till att kronan försvagats, till skillnad från direktionens prognos om en starkare krona. Anledningarna till att räntemarknaden ändrade förväntningarna om riksbankens politik är för mig ganska oklara eftersom direktionens prognoser och penningpolitiska plan endast har justeras marginellt under den period jag nu diskuterar. Möjligen är det istället omvärldshändelser som fått räntemarknaden att flytta på sina förväntningar om svensk penningpolitik, men då är det omständigheter som knappast Riksbanken kan lastas för”, ansåg hon enligt protokollet.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies