1515
Annons

Skadeanmälningarna rasar under pandemin

Betydligt färre skador inom såväl trafik- och hemförsäkring som företagsförsäkring anmäls under pandemin när samhället står mer eller mindre stilla.

Foto:Most Photos

Pandemin påverkar de flesta försäkringsprodukter, konstaterar branschföreningen Svensk Försäkring i en omvärldsrapport.

Det handlar dock mer om hanterbara och i många fall positiva effekter än stora dramatiskt negativa. Än så länge. 

Fortsatt låga räntor under en längre tid till följd av pandemin riskerar visserligen att hota en god avkastning för försäkringsbolagens obligationsinnehav. Konsekvensen är att de framtida pensionsutbetalningarna kan bli lägre. EIOPA, tillsynsmyndigheten för de europeiska försäkringsföretagen har i en rapport lyft de låga räntorna som en av de största utmaningarna för försäkringsbranschen i spåren av pandemin.

De svenska försäkringsföretagen har dock en större andel aktier relativt obligationer jämfört med andra europeiska försäkringsföretag och är därmed betydligt känsligare för börsutvecklingen, som visserligen bjudit på coronadramatik men som efterhand utvecklats starkt. 

Den goda finansiella ställningen bidrog till att försäkringsföretagen inte sålde aktier när nedgången på aktiemarknaderna var som störst.

På skadesidan har effekterna hittills verkat till försäkringsbolagens fördel med klart färre anmälda skador under fjolåret.

Den största nedgången i antal anmälda skador har skett inom trafik- och motorfordonsförsäkring där trafikförsäkringsanmälningarna minskade med 16 procent tre första kvartalen i fjol. Men även skadeanmälningar inom hemförsäkringsområdet minskade med nära 10 procent under 2020. När fler jobbar hemma och stängda gränser gör det svårare för internationella stöldligor att agera leder det till att inbrotten minskar. 

Företagsförsäkringarna har sett en liknande trend med en 10-procentig minskning av antalet anmälda skador i de företag som hittills har klarat krisen, men där verksamheten har dragits ner eller stått stilla med färre skador som följd. 

Det pågår dock ett antal tvister i domstol om epidemiavbrottsförsäkringar. Det handlar om restauranger som haft minskade eller uteblivna intäkter i coronakrisens spår och där det råder oenighet huruvida epidemiavbrottsförsäkringen gäller även under en pandemi.

På längre sikt kan också antalet arbetsskador, framför allt bland anställda inom hälso- och sjukvård, komma att öka i spåren av vård av smittade patienter. Likaså kan utbetalningarna inom livförsäkringsområdet öka. 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?