ANNONS:
Till Di.se

Sifo: Svenskarna överskattar vinster i välfärden

  • Foto: TT

Majoriteten av svenskarna har inte koll på de privata välfärdsföretagens nuvarande vinstnivåer, visar en ny Sifo-undersökning. Det beror på att bara dåliga exempel på privata aktörer lyfts upp i välfärdsdebatten, menar Johan Eklund, vd på Entreprenörskapssforum.

En ny Sifo-undersökning, beställd av forskningsstiftelsen Entreprenörsskapsforum, visar att hela 52 procent av svenskarna överskattar välfärdsföretagens vinstnivåer. Bara var fjärde person tror i stället att vinstnivåerna ligger inom det intervall som branschen själv hävdar, på mellan 0 till 10 procent av omsättningen.

Individer som röstar på de rödgröna partierna uppskattar i större utsträckning än alliansväljare att vinsterna bland privata utförare är högre, visar också undersökningen.

”Förmodligen har det göra med att vi har en polariserad debatt, där man i många fall lyfter skandaler och extremfall inom de privata aktörerna. Man lyfter fram speciella företag som dåliga exempel och det har satt sin prägel på hela debatten”, säger Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum samt professor i nationalekonomi. 

Sedan en tid pågår en hätsk debatt huruvida en vinstbegränsning borde införas för privata aktörer inom den offentliga sektorn. Regeringens utredare Ilmar Reepalu har föreslagit en begränsning av vinstuttag på maximalt 7 procent av bolagens operativa kapital, vilket branschen menar skulle vara förödande. 

I den nya Sifo-undersökningen svarar 39 procent att de är för ett vinstförbud, medan en större andel på 48 procent är negativt inställda. Därmed minskar stödet i samhället för en vinstbegränsning, jämfört med tidigare opinionsundersökningar, menar Johan Eklund.

”Vi ser en förändring. Mycket tror jag beror på att korrekt information förändrar bilden hos människor. Så förhoppningsvis beror det på en allt mer välinformerad allmänhet.”

Och när de respondenter som gissat fel informerades om de verkliga vinstnivåerna – som enligt Entreprenörskapsforum ligger mellan 4 och 6 procent av omsättningen – ändrade många åsikt i frågan kring ett vinstförbud, berättar Johan Eklund.

En majoritet av respondenterna i Sifo-undersökningen uppskattar samtidigt valfrihet i välfärden. Särskilt inom äldreomsorgen, där 40 procent svarar att det är ”mycket viktigt” med ett brett spektrum av alternativ.

”Allmänheten är mån om kvalitet och valfrihet. Men kvalitén kommer alltid ut som allra högsta prioritet. Min syn är att man generellt behöver skjuta diskussionen från vinsternas vara eller icke vara – till att ställa högre kvalitetskrav på både privata och kommunala utförare i skolan, vården och omsorgen.”

”Med rätt utformade och likalydande kvalitetskrav för hela branschen blir frågan om vinsternas omfattning på flera sätt ovidkommande”, tillägger Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum.​

Sifo-undersökningen genomfördes under perioden 6 till 13 mars. Tusen personer i målgruppen 18 till 79 år blev tillfrågade genom webbintervjuer.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies