ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

SEB: Svag krona inget stöd för Sverige

Svagare krona har traditionellt gett en extra skjuts för svensk export. Men det senaste krontappet ger ingen hjälp när Sverige bromsar in, varnar SEB.

"Svensk tillväxt bromsar in när bostadsbyggandet faller tillbaka markant medan industrin tar över som viktigaste tillväxtkraft”, skriver SEB i sin färska konjunkturprognos Nordic Outlook. 

SEB upprepar sin Sverigeprognos om 2,6 procents tillväxt i år men sänker bedömningen för 2019 till 2,2 procent från tidigare 2,4 procent. Arbetslösheten väntas också börja stiga försiktigt 2019, efter en bottenkänning på 6 procent i år.

Den svaga kronan väntas inte ge samma draghjälp som under tidigare perioder av fallande valuta. Det normala vid ett krontapp av de senaste årens storleksordning vore en extra skjuts för BNP-tillväxten på drygt en halv procentenhet över två år. 

Men stimulanseffekten uppgår denna gång till ”nära noll”, enligt SEB:s beräkningar.

”Högt kapacitetsutnyttjande och försiktigt investeringsbeteende gör att kronförsvagningen denna gång får ganska små effekter på exportvolymerna. Samtidigt innebär svag valuta påfrestningar på hushållen och en redan pressad detaljhandel”, skriver SEB:s ekonomer.

Industriföretagens relativt försiktiga investeringsbeteende ger dåliga förutsättningar  att dra nytta av den just nu förstärkta konkurrenskraften i krontappets spår, konstaterar de.

Industrins ovilja att investera mer offensivt trots hög efterfrågan,  "beror säkert på att man inte bedömer dagens svaga kronnivå är hållbar", skriver SEB i rapporten. 

Kronans försvagning har tidigare infallit i tider av internationell ekonomisk oro. De senaste åren har den snarare drivits av Riksbankens signaler om att Sverige behåller minusränta en längre tid framöver. På två år har kronan tappat omkring 10 procent i värde mot euron.

SEB:s ekonomer bedömer att Riksbanken, trots en inflation som överstiger målet 2 procent under större delen av 2018, väntar till nästa vår med att höja räntan från dagens minus 0,5 procent. De räknar också med att reporäntan vid slutet av 2019 inte nått högre än till nollan. 

”Sannolikheten ökar därmed för att Sverige går in i nästa lågkonjunktur med en centralbank som har små möjligheter att agera. Kronan stärks gradvis men ligger kvar på en historiskt svag nivå på 9,70 mot euron i slutet av perioden”, skriver SEB.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies