Hoppa till innehållet

Annons

SEB: Så blir din lön 2017

Bara en vecka återstår innan industrin måste ha nya löneavtal på plats. Allt talar i år för högre lönepåslag än senast. Men lönelyften blir fortsatt för låga för att hjälpa Riksbanken med inflationen, enligt SEB:s expert.

Bild:TT

Avtalsrörelsen i industrin går in på absoluta spurten inför slutdatumet den 31 mars. Industrin är sedan tänkt att fungera som riktmärke för sammanlagt 2,4 miljoner anställda som förhandlar nya löner i år.

Parterna står långt från varandra. Facket kräver ungefär dubbelt lönelyft jämfört med arbetsgivarnas bud, plus en låglönesatsning som arbetsgivarsidan sågat totalt.

Men Håkan Frisén, SEB:s prognoschef och lönebildningsexpert, tror inte på någon dramatik eller strejkvåg.

”Den allmänna bedömningen är nog att risken är ganska liten för konflikt. De motsättningar som funnits handlar med om industriavtalet och den fackliga samordningen på längre sikt, än om en konflikt redan nu.”

De avtalade lönepåslagen väntas stiga till 2,5 procent per år i ett flerårigt avtal, upp från fjolårets ettåriga avtal om 2,2 procent, bedömer Håkan Friséen.

Arbetsmarknaden blivit hetare och utgångsbuden från både fack och arbetsgivare lagts högre inför årets förhandlingar jämfört med föregående år. Arbetsgivarsidans vilja att bjuda till för att uppnå ett flerårigt avtal bidrar också till en viss uppåtpress i lönefajten, enligt Håkan Frisén.

”Arbetsgivarna har också erkänt att arbetsmarknaden på kort sikt har förbättrats, jämfört med när buden formerades i november i fjol”, fortsätter han.

Företagen uppger dessutom själva att de räknar med generellt högre löneökningar, enligt Riksbankens företagsundersökning som publicerades på fredagen.

De totala löneökningarna, inklusive löneglidning utöver avtalade påslag, stiget till 2,8 procent 2017 från 2,4 procent i fjol, bedömer SEB.

Men det räcker inte för Riksbanken, som räknat med totala löneökningar på minst 3 procent i år, för att kunna nå sitt inflationsmål på 2 procent under 2018.

SEB spår att inflationen hänger kvar en bit under målet de närmaste två åren och att Riksbanken ännu en gång tvingas skjuta måluppfyllelsen på framtiden, in i 2019.

Ett oljepris som slutat stiga och en kronkurs som börjat klättra dämpar inflationsuppgången via energi- och importpriser. Besvikelser i löneutvecklingen blir ytterligare en bromskloss för svensk inflation, bedömer SEB.

Banken räknar inte med att nya inflationsbesvikelser får Riksbanken att utöka minusräntan eller ens skjuta upp tidpunkten för en första höjning. I stället kommer Riksbanken tvingas be om förlängt tålamod med infriandet av 2-procentsmålet, spår SEB.

”Det är inte så att inflationsmålet är i större fara på lite sikt, men det är en mellanperiod då Riksbanken kanske får lida lite till för att ha tagit i lite för mycket om lönerna”, säger Håkan Frisén.

Innehåll från Luleå Tekniska UniversitetAnnons

Vi behöver ett helt nytt systemtänk kring dagvatten

Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.
Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.

Ökande vattenbrist och allt fler översvämningar tillsammans med en allt högre belastning på vår miljö innebär att vi måste tänka om när det gäller vattenhantering. Luleå tekniska universitet koordinerar två kunskapscenter, Drizzle och Dag&Nät, som har utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande. 

Vattenbrist och översvämningar är inte längre ett problem som endast finns på andra sidan jorden, utan något som även påverkar oss i Sverige. Med en ökande medvetenhet om dessa problem blir det allt tydligare att vi måste tänka om när det gäller hanteringen av vårt vatten.

– Historiskt har vi i Sverige länge haft god tillgång till vatten med bra kvalitet. Men nu när vatten är en bristvara även här, måste vi våga ändra vårt beteende och de lösningar och system som ska bidra till omställningen. Det är kanske inte nödvändigt att spola våra toaletter med rent dricksvatten, till exempel, säger Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.

Läs mer om VA-teknik här 

VA-teknik vid Luleå tekniska universitet ligger i frontlinjen av forskning om dagvatten. Mycket tack vare de två kunskapscentren, Drizzle och Dag&Nät, som bland annat fokuserar på metoder och system som kan hjälpa oss att återanvända vatten och samtidigt minska vattenförbrukningen och energikostnaderna.

Läs mer om Drizzle här 

– Vi behöver få en ny helhetssyn på systemnivå för att kunna hantera vatten på ett mer hållbart vis. Det innebär bland annat att betrakta dagvatten och avloppsvatten som resurser och hitta nya användningsområden som kan ersätta användandet av dricksvatten, säger Maria Viklander.

Forskningen i både Drizzle och Dag&Nät sker i nära samverkan med privata och offentliga aktörer som kommuner, företag och branschorganisationer för att omsätta forskning och teknik i praktiken. Tillsammans levererar centren världsledande forskning inom många områden, inte minst när det kommer till åtgärder för att minimera föroreningsbelastningen på miljön samt minska risken för översvämningar i städer.

Läs mer om Dag&Nät här

– Samarbete mellan akademi, företag och kommuner är av högsta vikt för att öka relevansen och implementering av resultat, säger Maria Viklander.

Det är hög tid att vi börjar tänka på vattnet som en resurs snarare än ett problem. Meningsfullheten och framtidsaspekten i Maria Viklanders jobb är något hon värderar på ett personligt plan:

– Det händer saker, är framtidsorienterat och meningsfullt! Vi inom forskargruppen strävar efter att hitta lösningar för att ta itu med miljöutmaningarna, klimatförändringarna och vattenbristen. Förändringen börjar med oss själva, avslutar Maria.

Visste du att…

… dagvatten kan återanvändas för att minska belastningen på miljön och minska användningen av dricksvatten?

… dagvatten är ofta förorenat med skadliga ämnen och att hållbar hantering kan förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

… hållbar hantering av dagvatten kan minska risken för översvämningar

Mer från Luleå Tekniska Universitet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera