1515
Annons

Se hela Di:s program från Almedalen och följ Di TV:s sändningar här

Dagens industri gör en storsatsning i Almedalen där vi vill bidra till öppet samtal om de utmaningar och möjligheter som Sverige står inför. Det är ett unikt tillfälle som samlar beslutsfattare från näringsliv, politik och offentlig sektor. Valet 2022 gör att insatserna är ännu större!

Se hela vårt program här.

Måndag 4 juli

08.30 - 08.45: Ur askan in i elden - om den svenska ekonomin i en turbulent tid

Klas Eklund, Senior economist, Mannheimer & Swartling

Moderator: Andreas Johansson, Dagens industri

08.45 - 09.15: Börsmorgon med börsöppning av Nasdaq

Programledare: Anna Ekelund och Ylva Johansson, Dagens industri

Gäster: Ilija Batljan, vd SBB och Knut Rost, vd Diös

Börsöppning: Lars Ingemarsson, Nordenchef Investmentbanken, Citi

Adam Kostyál, Nasdaq

09.15 - 10.00: Industrin ställer om, men politiken hindrar oss. En granskning av partiernas industripolitik

Hur vill partierna åstadkomma en industripolitik som ser till helheten, river hinder och inte bromsar omställningen? På vilket sätt borde tillståndsprocesserna förändras? Hur klarar vi framtidens elförsörjning och behovet av en fördubblad elproduktion? Hur ska vi klara kompetensförsörjningen?

Jennie Nilsson, riksdagsledamot, S

Helena Lindahl, riksdagsledamot, C

Camilla Brodin, riksdagsledamot, KD

Jesper Ahlgren, chefsekonom, M

Maria Sunér, vd, Svemin

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

Pontus Herin, moderator, Dagens industri

Värd: Industriarbetsgivarna

10.15 - 11.00 Så garanterar vi en hög säkerhet i elnäten och tillgång till stabila energikällor

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge påverkar Sveriges energiförsörjning. Hur bör vi hantera energifrågan ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv? Vad skulle det innebära om vi ökar graden av självförsörjning i Sverige? Hur kan vi optimera användningen av befintliga komponenter och källor?

Håkan Hedberg, vd, Rexel Sverige

Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution

Lotta Medelius Bredhe, generaldirektör, Svenska Kraftnät

Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi

Pontus Herin, moderator, Dagens industri

Värd: Rexel

11.00 - 12.00: Partiledartal Ulf Kristersson (M) och analys från vår panel

Panel:

Kalle Sundin, utredare, Katalys

PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri

Ulrika Schenström, vd Fores

Moderator: Andreas Johansson, Dagens industri

12.00 - 12.30 Latest geopolitical developments facing the world

In the shadow of the war i Ukraine, the world is now facing new challenges. Here is a unique perspective on these challenges.

Anders Fogh Rasmussen, Citi senior advisor, former Secretary General of NATO and former Prime Minister of Denmark.

Moderator: Peter Fellman, chefredaktör, Dagens industri

12.30 - 13.15: Navigating a new global era–mitigating risks and assessing the impact on economy, and markets

How do geopolitical developments such as Russia's actions in Ukraine, the knock-on security effects in Europe, and difficult US-China relations, impact markets and the global economy? How can politicians, decision-makers and companies in the Nordic region adapt to and meet these challenges?

Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister

Anders Danielsson, vd och koncernchef, Skanska

Henrik Sjölund, vd Holmen

Arnaud Marès, Chief Economist, Citi

Moderator: Frida Wallnor, biträdande politisk redaktör, Dagens industri

Värd: Citi

 

13.30 - 14.15: The new challenges in the shadow of war in Europe

After the invasion of Ukraine, Europe and the world finds itself in a new paradigm shift.

Erik D. Ramanathan, U.S. Ambassador to Sweden, U.S Embassy in Sweden

Judith Gough, British Ambassador to Sweden, British Embassy in Sweden

Etienne Le Harivel de Gonneville, French ambassador to Sweden, French Embassy in Sweden

Christina Beinhoff, German ambassador to Sweden, German embassy in Sweden

Moderator: Frida Wallnor, biträdande politisk redaktör,  Dagens industri

14.30 - 15.15: Hur framtidssäkrar vi Sveriges kompetens?

Privat och offentlig sektor skriker efter kompetens, samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden. Hur ser vi till att kunskap fortsätter vara Sveriges främsta konkurrensfördel? Hur ser vi till att individer, arbetsgivare och samhälle är rustade att möta framtidens arbetsmarknad?

Lee Wermelin, ordförande, Akavia

Katarina Berg, Global HR Chef, Spotify

Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet

Stefan Koskinen, Förbundsdirektör och arbetsgivarpolitisk chef, Almega

Pontus Herin, moderator, Dagens industri

Värd: Akavia

15.30 - 16.00: De 100 första dagarna - hur vill Moderaterna ändra Sverige efter valet?

Intervju med Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna.

Moderator: PM NIlsson, politisk redaktör, Dagens industri

16.15 - 17.00: Klimatmålen och de gröna affärerna - hur påverkas näringslivet och investeringsviljan i en allt mer osäker värld?

Sverige och de nordiska länderna ligger i framkant i den gröna omställningen. Men fler reformer behövs för att möta klimatmålen och utveckla gröna affärer. Vad blir viktigast för att uppnå målen och hur påverkar en osäker värld väg framåt?

Jan Larsson, vd Business Sweden inleder

- slutsatser ur rapporten ”Nordic Net Zero” and the green business opportunity”

Nanna Gelebo, Partner, Boston Consulting Group

Thomas Jensen, Managing Director and senior partner, Nordic system lead, Boston Conculting Group

Liza Jonson, VD Robur

Victoria Karsberg, Kommunikationsdirektör, SSAB

Anna Svensson, Manager Power Quality, Hitachi Energy

Stefan Ytterborn, grundare och vd CAKE

Värd: Business Sweden

 

Tisdag 5 juli

08.30 - 08.45: Så ser Sveriges energiförsörjning ut om 10 år

Anna Borg, vd Vattenfall

Moderator: Andreas Johansson, Dagens industri

08.45 - 09.15 Börsmorgon med börsöppning av Nasdaq

Programledare:  Anna Ekelund och Ylva Johansson

Gäster: Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden och Johan Torgeby, vd SEB

Börsöppning: Jens Henriksson, vd Swedbank

Fredrik Ekström, vd Nasdaq Stockholm

09.15 - 10.00: ESG - Så kan bolag skapa impact genom samarbete

Företag som löser hållbarhetsutmaningar får enorma konkurrensfördelar. Men att ställa om affärsmodellen är utmanande och kräver helt nya typer av samarbeten. Vad behöver man skapa för partnerskap när affärsmodellen ska linjeras med hållbarhetsmålen och hur går det till i praktiken?

Andreas Follér, hållbarhetschef, Scania

Kristina Lönnqvist, hållbarhetschef, Mölnlycke Healthcares

Annika Billing, generalsekreterare, Operation Smile

Helena Fagraeus, chief sustainability & strategy officer, X Shore

Maya Jakobsson, chef program och partnerskap, Operation Smile Sverige

Moderator: Catrin Offerman, Dagens industri

Värd: Operation Smile

10.15 - 11.00: Vad innebär anonyma vittnen för rättssäkerheten i Sverige?

Debatten är het om huruvida anonyma vittnen har en plats eller inte i svenskt rättsväsende. Ett faktabaserat resonemang med för och emot-perspektiv kring riskerna kan nu vara viktigare än någonsin. Hur lyder argumenten med fokus på rättssäkerhetsperspektivet och till exempel bevisvärden?

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson, Moderaterna

Malin Björk, tf rättspolitisk talesperson, Centerpartiet

Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten

Sven-Erik Alhem, rättsexpert, fd överåklagare

Johan Eriksson, advokat

Ulrika Borg, advokat

Richard Mårtensson, Försäljnings- och marknadschef, Human&heart

Pontus Herin, moderator, Dagens industri

Värd: Human&heart

11.00 - 12.00: Partiledartal och analys från vår panel

Panel:

Lisa Pelling, chef Arena idé

PM Nilsson, politiskt redaktör, Dagens industri

Carolin Dahlman, högerliberal samhällsdebattör

Moderator: Andreas Johansson, Dagens industri

12.00 - 12.15: Så ska Ebba Busch leda högeralliansen till seger i valet

Intervju med Ebba Busch, partiledare Kristdemokraterna

Moderator: PM Nilsson, politiskt redaktör Dagens industri

12.15 - 12.30: Den långa mitten - vad innebär den egentligen?

Intervju med Johan Pehrson, partiledare, Liberalerna

Moderator: PM NIlsson, politiska redaktör, Dagens industri

12.30 - 13.15 Sveriges väg till Net Zero är en stor affärsmöjlighet

​En omfattande klimatomställning till 2050 är inte bara möjlig utan möjliggör också stora affärsmöjligheter. Vilka lösningar och affärsområden har störst potential? Vad krävs för att Sverige ska lyckas och säkerställa att omställningen skapar nya gröna arbetstillfällen och ökade exportmöjligheter?

Lotta Lyrå, President & CEO, Södra

Madeleine Gilborne, Head of CleanTechnologies, Vice President Energy Division, Alfa Laval

Lena Sellgren, Chief Economist & Head of Research, Business Sweden

Nanna Gelebo, Partner, BCG

Thomas Jensen, Managing Director & Senior Partner, Nordic System Lead, BCG

Catrin Offerman, Moderator, Dagens industri

Värd: BCG

SCEN: Hållbart Näringsliv

13.30 - 14.15 Klarar vi att kompetensförsörja den gröna industriella revolutionen i norr?

Tidvattenvågen måste vändas. Från utflyttning söderut till inflyttning i norr. Tiotusentals gröna jobb inom den nya hållbara industrin i norr behöver kompetensförsörjas. Om den gröna industriella revolutionen ska realiseras måste frågan lösas – snabbt.

Peter Larsson, samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner, regeringen

Ulrica Hammarström, kommunalråd, Pajala Kommun

Maria Mindhammar, generaldirektör, Arbetsförmedlingen

Markus Gustafsson, grundare, MindDig

Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron

Catrin Offerman, moderator, Dagens industri

Värd: Kaunis Iron

14.30 - 15.15 Sveriges gröna omställning en möjlighet till konkurrenskraft – är vi på väg att förlora ledartröjan?

Sverige är hem till några av världens ledande företag inom grön industrialisering. Vilka möjligheter finns? Hur kan politiken säkra Sveriges konkurrenskraft och tempo i omställningen?

Martin Lindqvist, vd, SSAB

Jan Moström, vd, LKAB

Anna Borg, vd Vattenfall

Martin Lundstedt, vd, Volvo group

Carl-Oskar Bohlin, ordförande i näringsutskottet, (m)

Representant från Socialdemokraterna

Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson (c)

PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri, moderator

Värd: Hybrit

 

15.25 - 15.50 Var står Sverige idag – levererar den svenska politiken?

Näringslivet är redo att ställa om, men vad krävs från politiken för att göra det möjligt? Hur påverkar den geopolitiska osäkerheten nödvändiga beslut och viktiga investeringar? Vad är viktigast nu om Sverige ska ligga i framkant och accelerera omställningstakten?

Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Chalmers tekniska högskola/Klimatpolitiska rådet

Tove Blomgren, Creative Director på SALLY, EY Doberman

 

15.50 - 16.15 Här är näringslivets viktigaste frågor inför valet

Transportomställningen, energiomställningen, kompetenslyftet. Tre företag, tre olika utmaningar. Hör aktörer från näringslivet berätta om sin omställningsresa och vad de behöver från politiken för att lyckas med sina föresatser.

Håkan Hedberg, vd, Rexel

Cecilia Hedin, hållbarhetschef, Lernia

Annika Sund, marknadschef, Leksands Knäckebröd

 

16.15 - 16.45 Så vill partierna driva omställningen

Tillståndsprocesser, tillgång till energi, övergången till en cirkulär ekonomi. Få har så stor makt som politikerna när det gäller att hjälpa eller försvåra omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Så vad vill då partierna i årets valrörelse?

Ali Esbati, Vänsterpartiet

Mats Persson, Liberalerna

Jennie Nilsson, Socialdemokraterna

Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna

Helena Lindahl, Centern

Märta Stenevi, Miljöpartiet 

Peter Kullgren, Kristdemokraterna

 

16.45 - 17.05 EU:s nya reformpaket - det blir effekterna för svenskt näringsliv

Det har under ett antal år arbetats flitigt med ett stort reformpaket för hållbara finanser med syfte att mobilisera kapital i en hållbar riktning. Två initiativ är taxonomin och gröna given. Hur ska näringslivet svara upp mot nya krav?

Johanna Gestlöf Lundgren, hållbarhetschef, SPP

Malin Lindfors Speace, grundare, Ethos international

Erik Wottrich, hållbarhetschef, Tele 2

 

17.05 - 17.30 Kan ett oljebolag vara Sveriges mest hållbara företag?

Fler gör mer på hållbarhetsområdet, men när ska man kommunicera och när ska man hålla tyst? Räcker det med ambition eller behöver kommunikationen stå i proportion till verklig nytta? Var går den hårfina gränsen mellan greenwash och att dela med sig av exempel som kan inspirera andra?

Anna Högberg, vd, Mission Anew

Magnus Johansson Hessling, partner, director of partnership, New Republic

Katarina Kenne, hållbarhetschef, Dell

 

Moderatorer Hållbart Näringsliv

15.30 - 17.30: Catrin Offerman och Mikael Salo, Dagens industri och Aktuell Hållbarhet

 

Onsdag 6 juli

 

08:30-08:45 Från alliansfritt till medlem i Nato - så påverkas Sveriges försvarsmakt

Intervju med Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten

Moderator: Andreas Johansson, Dagens industri 

08:45-09:15 Di Börsmorgon med börsöppning från Nasdaq

Programledare:  Anna Ekelund och Ylva Johansson, Dagens industri

Gäster Christer Magnergård, global analyschef DNB,  Marcus Strömberg, vd Academedia och Johanna Rastad, vd Humana.

Börsöppning: Paul Stormoen, Vd OX2

Fredrik Ekström, vd NasdaqStockholm

10:10-10:55 Framtidens elsystem – innovationer löser problemet med höga elpriser och hållbarhet

Ett 100% förnybart energisystem är möjligt! Innovativa lösningar inom sol-, vind-, vågkraft och energilagring har potential att accelerera energiomställningen samt sänka elpriserna. Vad krävs för att dessa innovationer ska utvecklas och kommersialiseras, både på europeisk som nationell nivå?

Moderator: Bo Normark, Industrial Strategy Executive, EIT InnoEnergy

Patrik Möller, vd, CorPower Ocean

Thomas Johansson, vd, Mine Storage

Peter Wasmuth, VP & Head of Europe, Polarium

Marcus Thor, vd, Hexicon

Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska Kraftnät

Värd: EIT InnoEnergy  

11:00-11:45 Partiledartal och analys från vår panel

Moderator: Andreas Johansson, Dagens industri

PM Nilsson, Politisk redaktör, Dagens industri

Ellen Gustavsson, Miljö- och klimatansvarig, Timbro

Linn Svansbo, vice ordförande, Reformisterna

12:00-12:15 Att vara eller inte vara - är Centern en del av regeringen efter valet?

Intervju med Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet

Moderator: PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri 

12:15-12:30 Vid makten eller vid sidan av - vilken roll spelar SD vid ett regeringsskifte?

Intervju med Jimmie Åkesson, partiledare, Sverigedemokraterna

Moderator: PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri

12:35-13:20 Vem har nycklarna till framtidens integrerade energisystem? 

Elbehovet väntas fördubblas fram till 2045. Detta kräver helt ny infrastruktur för energidistribution. Systemet behöver moderna integrationslösningar i framkant där vindkraft möjliggör vätgasproduktion som i sin tur kan transporteras till industrierna som får Sverige att rulla. Hur ska det gå till?

Moderator: Magnus Stattin, redaktör, Nyhetsbrevet Energimarknaden

Hans Kreisel, vd, Nordion Energi

Lina Håkansdotter, Head of Public Affairs, H2 Green Steel

Hillevi Priscar, vd, OX2 Sverige

Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Värd: Nordion Energi  

13:25-14:10 Är hållbarhet fortsatt prio ett eller kommer energikrisen göra att vi överger våra CO2-mål?

Energipriserna stiger och det finns starka skäl att minska importberoendet. Samtidigt ser vi stigande räntor och inflation. Kommer trycket på investeringar i koldioxidfri energi att fortsätta? Finns kapital till nya investeringar? Kan vi räkna med europeiska lösningar eller ökar nationalismen? 

Moderator: Pontus Herin, programledare, Dagens industri

Henrik Tegnér, strategi- och hållbarhetschef, AFRY

Christina Friborg, hållbarhetsdirektör, SSAB

Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution

Paul Stormoen, vd, OX2

Värd: AFRY

14:15-15:00 Ett energioptimerat näringsliv - hur ska det gå till?

Med rusande energipriser och en snabbt förändrad global energimarknad vaknar svenska industribolag till en ny verklighet. Hur kan industrin optimera sina processer och samtidigt vässa hållbarhetsarbetet? Kan energieffektivitet rentav bli den svenska konkurrensfördelen framför andra? 

Moderator: Pontus Herin, programledare, Dagens industri

Sven Kristensson, vd, Nederman

Christina Friborg, hållbarhetsdirektör, SSAB

Madeleine Gilborne, Head of Clean Technologies, Alfa Laval

Anders Borg, styrelseproffs och f.d. finansminister

Rémy Kolessar, stf. generaldirektör, Energimyndigheten

Värd: Nederman

15:05-15:50 Hur kan Sverige i orostider säkra en grön energiomställning och möta våra framtida elbehov

Klimatutmaningen är en av vår tids stora samhällsutmaningar och regeringen har satt tydliga mål för vad vi ska uppnå. Samtidigt pågår en kraftfull och grön nyindustrialisering i landet.  Men omvärldsläget det senaste halvåret har skapat en rad utmaningar som politik och näringsliv behöver hantera.

Moderator: Magnus Stattin, redaktör, Nyhetsbrevet Energimarknaden

Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft

Khashayar Farmanbar, energiminister

Lotta Medelius Bredhe, generaldirektör, Svenska Kraftnät

Värd: Skellefteå Kraft

15:55-16:40 Det går för långsamt - hur kan vi gemensamt accelerera energiomställningen?

Ingen enskild spelare har potential att ensam lösa energiomställningen. Däremot finns det många som kan vara bitar i det gemensamma pusslet. Hur kan aktörer i och omkring energisystemet göra gemensam sak? Vilka konstruktiva idéer finns nu och hur kan samarbeten och nya konstellationer se ut imorgon?

Moderator: Jesper Börjesson, Head of Learning, Rejlers

Sara Kimell, Head of Division Energy, Rejlers

Lina Håkansdotter, Head of Public Affairs, H2 Green Steel

Matilda Machacek, Vice President Offshore Wind Development Nordics, RWE Renewables Sweden

Martin Höhler, vd, E.ON Energidistribution

Värd: Rejlers

17:15-18:30 Di:s ENERGIMINGEL: Powered by Hitachi Energy och presentation av listan över Energisveriges mäktigaste 2022!

Innehåll från AccountorAnnons

Planering minskar fastighetsägares administration

Fastigheter med många bolag i koncern har ofta kapacitetsutmaningar på våren. Kompetenskraven för att hantera ränteavdragsbegränsningar eller skatteoptimera fastigheterna är höga. Har du haft det tufft i vår, börja planera hösten redan nu.

Anna Rosengren, Senior advisor på Accountor där hon hjälper många fastighetsbolag med ekonomiarbetet, har följande tips för din planering.

– Se över kompetensbehovet för administrationen under året. Utöver det vanliga ekonomiarbetet, planeras förvärv, omstruktureringar eller fusioner? Kartlägg företagets tillgängliga resurser och kompetens. Komplettera dina resurser med experthjälp vid tillfälligt svårare transaktioner. Se över dina ekonomiska flöden. Automatisera de ekonomiska flödena. Säkerställ att företaget gör rätt gällande hanteringen av moms och ränteavdragsbegränsningar, skatteoptimeringen av fastigheterna eller Inkomstskattprocessen. Här kan fastighetsbolaget och koncernen spara mycket pengar, så är du osäker kan det vara kostnadseffektivt att ta hjälp. 

Rätt kompetens för alla tillfällen är en utmaning för många

– Att ha en egen momsspecialist, en skattespecialist och en koncernspecialist går oftast inte att motivera för ett fastighetsbolag. Men vi har det på Accountor. Jag och mina kollegor gör endast detta för olika fastighetsbolag, vi är därmed spetsigare i vår kunskap än personer som är allmänkunniga inom ekonomi. Det är vårt jobb att alltid vara uppdaterade på alla nya regler inom t ex momsområdet och se till att våra kunder använder reglerna på det för dem mest förmånliga sättet, säger Anna. 

Accountor försöker ständigt förändra processerna till det bättre och ligger i framkant gällande automatisering av flöden. De ser till så man arbetar effektivt med sin ekonomi. 

– Många företag tycker att de har en effektiv process och är ganska digitala. Men jag har sett att vi ofta kan göra stor skillnad genom att göra ytterligare effektiviseringar. Många fastighetsbolag är dessutom för små för att ha både de effektivaste processerna och de bästa systemen. När vi samarbetar kan de följa med på våra system och utarbetade processer och får på så sätt en liknande position som större fastighetsbolag. Vi har specialistkompetens och ger gärna råd och stöd till våra kunder i komplexa frågor. Vi är t ex bra som stöd vid förvärv och försäljningsprocesser. Till de fastighetsbolag som haft det svårt att hinna med årshanteringen på våren vill jag avsluta med att säga: Oavsett om det är för ett specifikt tillfälle, eller en större del av arbetet, lämna bort dessa arbetsuppgifter till experter, så kan du ägna er åt annat. 

Läs Accountors information till fastighetsägare här. 

Om Accountor:
Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. I Sverige stöttar 300 anställda på 8 orter företag med tjänster som innebär trygghet, avlastning, rådgivning, långsiktighet och tillfälle att utvecklas. Accountor har specialistkompetens inom fastighetsekonomi och hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare processer.

Läs mer om Accountors tjänster här. 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Inga tecken på mjuk vändning från Fed

Federal Reserve ger inga tecken på att vara redo att mjuka upp penningpolitiken, till Wall Streets förtret.

Direktionen tycks splittrad inför septembermötet men enig om att räntan måste behållas på höga nivåer för att bromsa inflationen.

Fed-chefen Jerome Powell syns på tv-skärmar på New York-börsens handlargolv.
Fed-chefen Jerome Powell syns på tv-skärmar på New York-börsens handlargolv.Foto:Seth Wenig/TT

Protokollet från Federal Reserves senaste räntemöte gav tillfälligt skjuts åt Wall Street och ett hack nedåt på räntemarknaderna då investerare fäste blicken vid signaler om att Fed vill slå ned på höjningstakten så småningom. Men hela marknadsreaktionen reverserades innan handelsdagen var över.

Centralbanken fortsatte att hålla tand för tunga och betona att de kommande räntebesluten kommer att styras av den ekonomiska statistiken.

Flera ledamöter flaggade för risken att skjuta över målet och strama åt ekonomin mer än vad som behövs för att få bukt med inflationen. Men totalt blev tonen mer hökaktig än finansmarknaderna hade hoppats när andra ledamöter betonade vikten av att hålla räntan hög under en tid för att få bukt med inflationen på allvar.

”En del ledamöter indikerade att så fort räntan nått en tillräckligt restriktiv nivå skulle det sannolikt vara lämpligt att behålla den nivån under en tid för att säkerställa att inflationen tydligt är på väg tillbaka till 2 procent”, heter det i protokollet.

Den initiala reaktionen var sannolikt önsketänkande från investerarnas sida enligt Jon Arnell, investeringschef på försäkringsförmedlaren Max Matthiessen.

”Det är ett ganska balanserat protokoll. Det ser ut att vara en ganska blandad kommitté, med en mer hökaktig och en mer duvaktig falang”, säger han.

Investerare fortsätter att prisa in en höjning på en halv procentenhet, en bedömning som fler analytiker anslutit sig till i kölvattnet av den relativt milda juliinflationen.

”Jag tror att man drar ner på takten och kör 25 punkter resten av året. Med det sagt kommer nästa inflationsrapport vara helt avgörande”, säger Jon Arnell.

Den bedömningen ligger i det lägre spannet av vad Wall Street väntar sig. Terminshandeln indikerar just nu att investerarna ser höjningar på 1-1,25 procentenheter under resten av året. 

Med ytterligare två möten efter september innebär det att Wall Street fortfarande ser en viss risk för att åtminstone en av höjningarna i november och december kommer vara större än normalt.

En viktig fråga är huruvida Feds styrränta nu nått neutrala nivåer, där penningpolitiken varken stimulerar eller hämmar ekonomin. 

Det är en bedömning som splittrar direktionen, där en stor del anser att räntan numera är runt neutrala nivåer medan andra argumenterar för att den höga inflationen åtminstone på kort sikt innebär att en neutral ligger högre.

Den teoretiska diskussionen spelar roll eftersom det påverkar taket för Feds räntehöjningar. Fed-chefen Jerome Powell uppgav vid det senaste räntebeskedet att styrräntan sannolikt behöver bli något restriktiv för att dämpa efterfrågan och därmed inflationen.

Den officiella statistiken har fortsatt teckna bilden av en arbetsmarknad som vägrar bromsa in. Men enligt protokollet ser delar av Fed-direktionen tecken på att pressen börjar lätta något.

Men i framåtblickande index, från bland annat New York Fed och S&P Global, ser rekryteringstakten ut att ha mattats av. Många bolag indikerade också att de kommer att minska nyanställningarna under den senaste rapportperioden.

”Där ser vi tecken på att man begränsar nyanställningar”, säger Jon Arnell.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera