ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Sdiptech ökade nettoomsättningen med 27 procent i fjärde kvartalet

Teknikkoncernen Sdiptech, med fokus på infrastruktur, hade en nettoomsättning på 419 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018 (331).

Ebita-resultatet blev 56,5 miljoner kronor (47,5).

"Åtgärdsprogrammet inom hiss har avslutats med goda resultat och förvärvade enheter har bidragit till resultatutvecklingen", skriver bolaget.

Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 35,0 miljoner kronor (67,1). Föregående år inkluderade en positiv nettoeffekt från omvärderingen av villkorade köpeskillingar och goodwill om 45,6 miljoner kronor, medan det i år var en negativ effekt om 10,8 miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 25,1 miljoner kronor (59,6).

Resultat per stamaktie för koncernen efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 0:64 kronor (1:80).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies