Sara Öhrvall: Framtidssäkra jämställdheten

Precis när ett jämställt näringsliv äntligen är synligt borta vid horisonten, verkar digitaliseringstrenden skapa nya hinder.

Män dominerar styrelserna även i nystartade företag.
Män dominerar styrelserna även i nystartade företag.Bild:Jesper Frisk

Fram till nu har det mesta pekat i rätt riktning. Vi har aldrig haft mer jämställda styrelser och ledningsgrupper i börsbolagen – och lönegapet fortsätter att minska.

Enligt stiftelsen Allbright når vi ett jämställt näringsliv 2040. Prognosen förutsätter dock en linjär utveckling och är baserad på strukturen i dagens börsbolag med dagens uppsättning av kompetenser.

Men digitaliseringen är inte linjär, den är disruptiv. Spelreglerna ritas om och hela arbetsmarknaden transformeras. Enligt Standard & Poor’s försvinner 75 procent av de nu största företagen i USA från topp 500 inom drygt tio år. Stiftelsen för Strategisk Forskning ser vartannat yrke ersättas av digital och automatiserad teknik inom 20 år.

En teknisk revolution skulle kunna underlätta för kvinnor att nå toppositioner då traditionella strukturer raseras. När nytt ska ersätta gammalt kan vi bygga företag med mänskliga värderingar där talanger kommer till sin rätt, oavsett kön.

Företag som startas nu sätter morgondagens jämställdhetsnivå, men tyvärr ser det mörkt ut. Bland nykomlingarna på Stockholmsbörsen saknar en tredjedel kvinnor i ledningsgruppen och i styrelserna för Sveriges största techbolag är nio av tio män.

Det är än värre bland de företag som nu kommer till världen. Di Digital har rapporterat att 90 procent av de svenska riskkapitalbolagens techinvesteringar görs i bolag med bara manliga grundare.

Världens 100 ledande VC-bolag har endast 7 procent kvinnliga partners, och lika snedvridna investeringar. I vår främsta inspirationskälla, Silicon Valley, ser det lika illa ut.

Kvinnor saknas i ledningsgrupper, tjänar betydligt mindre än män med samma profil och enligt Harvard Business Review kommer att hälften av de kvinnor som utbildat sig inom tekniska yrken att lämna under sin karriär.

Den snedvridna startupkulturen blir allas problem i framtiden då flertalet studier visar att de företag som startar ojämlikt förblir ojämlika.

Även tillväxten av kvinnlig digital talang är skral. Andelen kvinnor som jobbar i it- och teknikbranschen i Sverige har fastnat kring 30 procent, men i gymnasiets teknikutbildningar är endast 15 procent tjejer.

På högskolans teknikutbildningar är det 30 procent, men om man skalar bort inriktningar inom kommunikation, design och management och ser på de mer renodlade teknikutbildningarna är andelen kvinnor betydligt lägre. Civilingenjörsutbildningen med inriktning datavetenskap har 5 procent kvinnor, lägst inom hela högskolan.

Ju starkare digitaliseringen blir som förändringskraft, desto mer kommer de som har kontroll över teknikutvecklingen att påverka arbetsförhållandena i näringslivet. Efterfrågan på tekniska kompetenser driver upp löner och klyftorna mellan män och kvinnor kan därmed komma att öka igen.

I Europa förväntas det saknas en miljon programmerare inom kort. En av regeringens rapporter om arbetet i framtiden konstaterar att det finns en uppenbar risk att digitaliseringen driver snedfördelning mellan könen.

Problemets kärna är att vi har en it-bransch som skriker efter talang, men ändå inte förmår att locka kvinnor i tillräckligt hög utsträckning. Vi kan inte ta utvecklingen mot ett jämställt samhälle för given.

När vi bygger nytt måste vi säkerställa att framtidens branscher och yrken har en jämställd struktur.

Nu riskerar vi att se den positiva trenden vända.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från TableauAnnons

Därför är data nyckeln till en mer hållbar tillverkning

Vi är fortfarande mitt uppe i en av de största kriserna i modern tid. Corona-pandemin har inte bara accelererat digitaliseringen av vårt samhälle med flera år utan också skapat en ny typ av krismedvetenhet och insikt i hur jorden exploaterats. Detta har i sin tur lett till högre krav på företag och myndigheter, inte minst inom den tillverkande industrin. Företag måste nu se till att inte bara sluta överutnyttja miljön utan också förstå hur data och insikter kopplat till detta kan bidra till en ökad hållbarhet.

Att arbeta hållbart är inte längre bara en önskan utan en nödvändighet. För företag i allmänhet och den tillverkande industrin i synnerhet har hållbarhet hamnat högre upp på agendan som ett viktigt huvudmål. Många har tvingats ställa om sin produktion under pandemin och börjat arbeta mer agilt. Samtidigt ligger industrin efter och är fragmenterad med många legacy-system och komplicerade datastrukturer. Detta gör det svårt att fatta beslut och skapa insikter baserat på data som kan bidra till mer hållbara processer.

– Eftersom kunder kräver mer hållbara produkter och förpackningar vet tillverkarna nu att agera datadrivet är ett måste snarare än något som är trevligt att ha. Hela 10 procent av allt vi tillverkar globalt går till spillo på grund av ineffektivitet och slöseri. Genom att exempelvis belysa data kopplat till avkastning, drifttid och leveranstid, kan man fatta affärsmässiga beslut som hjälper till att effektivisera tillverkningsprocesserna, säger Fredrik Holmgren, sverigechef på datavisualiseringsbolaget Tableau.

Läs mer om Tableau 

Tillgång till rätt data

Generellt har den tillverkande industrin många olika typer av datapunkter som innefattar mänskliga resurser, logistikflöden, kapitalinvesteringar och föränderliga kundkrav. Att ha tillgång till rätt data och kunna tolka den är därför nyckeln till att få en helhetsbild, kunna förstå vad man behöver och när man behöver göra det.

– Ett stort problem är när data hamnar i olika silos, och inte görs synlig över hela organisationen. En annan viktig del är också att tillgängliggöra data för medarbetare och utbilda dem kring hur man använder den på rätt sätt. Det gör bland annat att man kan komma till insikter snabbare jämfört med gamla modeller. När data är tillgänglig för alla kan besluten tas nästan direkt istället för att ta timmar eller dagar att analysera. Man sätter analysmöjligheten längst ut i organisationen, vilket skapar en enorm fördel när det kommer till att driva organisationen framåt. 

Identifiera relevanta datapunkter

Vilka mätpunkter man ska fokusera på för att nå sina hållbarhetsmål och bli mer lönsamma är givetvis olika från bolag till bolag, förklarar Fredrik Holmgren.

– Men man har sett att de företag som använder och analyserar sin data har sett en signifikant förbättring i lönsamhet. Man måste dock se till sin egen verksamhet och koka ned sina mätpunkter till vilka som är viktigast och mest affärskritiska för en själv. Som en regel är det bättre att ha några få relevanta mätetal, än för många.

Kontakta Tableau 

Många tillverkare har redan all information de behöver för att skapa en mer hållbar verksamhet men vet inte hur de ska använda datan, sammanföra den och fatta insiktsfulla och informerade beslut. Tableau hjälper sina kunder att visualisera och använda datan korrekt och därmed upptäcka ineffektivitet i tillverkningsprocessen, göra kostnadsminskningar och uppfylla de skyldigheter som gäller ens koldioxidavtryck.

En plattform som uppmuntrar till förändring

Tableau, som är en del av Salesforce, jobbar för en mer hållbar affärsvärld, både genom sina kunder men också i sin egen verksamhet. Med en stark tro på att företags verksamhet ska fokusera på att förbättra världens tillstånd, är målet att Salesforce ska vara en plattform som uppmuntrar till förändring.

– Vi arbetar för att skapa en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp genom att exempelvis jobba mot att vår globala verksamhet ska använda 100 procent förnybar energi, leverera ett koldioxidneutralt moln till våra kunder och fortsätta att certifiera gröna byggnader och andra innovativa gröna kontor. Vi vet att företag har en nyckelroll att spela och nöjer oss aldrig med status quo, avslutar Fredrik Homgren.

Läs mer om Tableaus lösningar här

Mer från Tableau

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tableau och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?