1515
Annons

Så vill Moderaterna stoppa unga från kriminalitet

Moderaterna lägger inför valet fram 52 förslag för att förhindra att unga blir kriminella.

”Seriös prevention handlar om handfasta, basala saker”, säger M-ledaren Ulf Kristersson.

Foto:evelina carborn

Han uppger att de brottsförebyggande åtgärderna behöver bli mer riktade mot de som löper extra stor risk att hamna i kriminalitet.

”Riktad prevention har länge varit kontroversiellt i Sverige, för man säger att det pekar ut människor”, säger Ulf Kristersson.

Han lyfter fram framför allt fyra områden som blir särskilt viktiga för en eventuell M-ledd regering att satsa på. De allra flesta förslagen har presenterats i olika sammanhang tidigare.

Ett område handlar om föräldraansvaret och socialtjänsten. M vill att socialtjänsten ska kunna ställa högre krav på föräldrar att medverka i utredningar så att barnen inte hamnar i kriminalitet. Föräldrar som avvisar hjälp ska kunna bli av med socialbidrag om deras barn uppvisar stora problem och ett kriminellt beteende.

M föreslår också att socialtjänsten ska få besluta om utegångsförbud för unga, inte bara på helger utan även vardagskvällar.

Ulf Kristersson lyfter fram skolan som ett annat område där mer insatser behövs.

”Bra utbildning är en extremt bra skyddsfaktor mot kriminalitet”, säger han.

En M-ledd regering ska arbeta för att det blir obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda läxhjälp från årskurs 1–9. De ska också erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för elever som riskerar att halka efter. Extraundervisning bör, enligt M, även kunna vara obligatorisk för elever i vissa fall.

Ett tredje område M vill satsa på för att förebygga kriminalitet är organiserad idrott. Partiet vill göra riktade satsningar på idrottsprojekt i utsatta områden.

Det fjärde området handlar om närmare samarbete mellan polis och socialtjänst.

Enligt Ulf Kristersson ska en M-ledd regering inom ett år ha tagit fram ett lagförslag med en huvudregel om att sekretessen ska slopas mellan socialtjänst och polis. Tanken är att polisen ska få mer information om ungdomar som är på väg in i brottslighet.

M-ledaren betonar att de förebyggande åtgärderna måste paras ihop med tuffa åtgärder mot de som redan blivit kriminella.

”Jag är väldigt bekymrad över den från vänstern skapade konstgjorda motsättningen mellan offensiva insatser mot grov kriminalitet och preventiva åtgärder för att hindra dagens 10-åringar från att hamna i brottslighet”, säger Ulf Kristersson.

Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Lockheed Martin får jättekontrakt på 7 miljarder dollar

USA:s försvarsdepartement meddelade under natten till lördag svensk tid att amerikanska försvarsjätten Lockheed Martin får ett kontrakt värt 7,6 miljarder dollar motsvarande dryga 77 miljarder kronor.

Ett amerikanskt F-35
Ett amerikanskt F-35Foto:Harald Tittel/AP

Totalt ska Lockheed Martin tillverka 129 nya stridsflygplan av modellen F-35, dock i olika variationer, till flera grenar inom det amerikanska försvaret. 16 stycken av modellen F-35A ska också säljas till utlandet.

Produktionen av planen kommer framför allt ske i Texas, men även till viss del i andra delstater.

Lockheed Martin stängde till kursen 434,24 dollar i fredags, före nyheten släpptes. Aktien har till skillnad från börsen i övrigt haft en positiv utveckling under året och är upp cirka 22,5 procent. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera