1515
Annons

Så kan elbilen bli en klimatvinnare – på riktigt

DEBATTINLÄGG Sverige har en av Europas äldsta fossila fordonsflottor. Tänk om vi framöver också kan få världens äldsta elbilsflotta? Det skulle minska miljö- och klimatpåverkan radikal, och driva på mot en cirkulär ekonomi, skriver fyra forskare och experter från det statliga forskningsinstitutet Rise i en debattartikel.

Foto:Ørn E. Borgen

Sveriges personbilsflotta tillhör den äldsta i Europa med en medellivslängd på 17 år, vilket försvårar minskningen av utsläpp. Men den svagheten kan bli en fördel i morgondagens elbilsflotta. Brytpunkten där ”produktionsbördan”, dvs utsläppen som uppstår för att producera ett elfordon, uppstår redan efter ca 50.000 kilometers körning med svensk elmix. 

För varje kilometer efter det vinner elbilen stort. Även om potentialen med elektrifiering av fordonsflottan är välkänd är Sveriges klimatmål för transportsektorn i fara. De genomsnittliga utsläppen från nya personbilar behöver minska från dagens ca 100 gram CO2 per kilometer till under 50 g/km, något som bara elfordonen kan uppnå. Fler elbilar måste nu ut i flottan snabbare, och de måste dessutom användas längre och effektivare. 

Cirkulära affärsmodeller med anpassad design kan vara knepet för att minska tröskeln för både kunden och tillverkaren för att lyckas få ut och hålla fler elfordon i bruk längre. Framtidsadaptiv design, det vill säga design för ökad robusthet, flexibel användning och uppgraderingsbarhet kan möjliggöra en långsammare och mer förutsägbar värdeminskning.  Värdefångandet kan då ske genom att till exempel erbjuda fordonen som en tjänst genom att möjliggöra delnings-, samåknings/leveranstjänster, utveckla uppgraderingstjänster. Eller genom försäljnings-erbjudanden med återköpsgarantier.

Potentialen för minskad klimatpåverkan i en sådan cirkulär affärsmodell kan bli mycket stor. 

Om körsträckan för en större premium-elbil med ett batteri på ca 80 Kwh skulle ökas ifrån till exempel 200.000 km till 1.600.000 km skulle utsläppen per km (teoretiskt) kunna spridas ut och minskas från ca 135 gram CO2 per kilometer till 20 gram per kilometer – en reduktion på 85 procent.

Att utöka körsträckan åtta gånger kan låta omöjligt för en personbil, men är tekniskt möjligt för tunga lastbilar. Lastbilar designas och testas för körsträckor på miljoner kilometer och med hög nyttjandegrad. Naturligtvis skulle många komponenter behöva bytas ut under en så lång körsträcka, men inte i samma utsträckning som för fossilbilar. 

För att illustrera potentialen för elfordons livslängd, uppges rekordet för körd sträcka med en Tesla Model S ifrån 2014 nu vara uppe i mer än 1.360.000 kilometer. Även om både drivmotorer och batteri har bytts ut, uppges det första motorbytet skett först efter 600.000 kilometer. Det finns även en ökande efterfrågan på att konvertera klassiska fossilbilsmodeller till el, där bland andra Jaguar och Volkswagen tagit fram konverterings-kit, för att dessa skall kunna rulla många år till.    

Vi menar att det nu är hög tid att lyfta fram förlängd fordons-livslängd som en strategi för att radikalt minska miljö och klimatpåverkan, och driva på mot en cirkulär ekonomi som bygger på ökat värdebevarande och hushållande med kritiska material och resurser. Men vi ser en rad utmaningar.

För att ett ökat fokus på livstidsförlängning av elbilar skall bli intressant för fordonstillverkare och ekonomiskt överkomligt för fordonsköpare, behöver dagens linjära affärs- och designlogik ändras till en mer cirkulär logik. Detta är utmanande i dagens personbilsindustri som framför allt har ett fokus på kostnads-effektiv produktion i stora volymer och med stor grad av värdefångande ifrån eftermarknadstjänster och reservdelar. Dagens linjära designlogik gör även reparationer och uppgraderingar tidskrävande, tekniskt utmanande eller i vissa fall tekniskt omöjliga.  

För elfordon, som fortfarande har ett betydligt högre inköpspris, riskerar en traditionell linjär affärslogik med ökad prispress genom optimering av komponenter att leda till en allt för kort livslängd. Framförallt då dagens personbilar vanligtvis designas och testas för en körsträcka på cirka 250.000 kilometer och cirka 10 års förväntad användningstid. Särskilt bekymmersamt blir det för batterier, som utgör en mycket stor del av miljö/klimatpåverkan och det ekonomiska värdet av fordonet. Många elbils batterier designas inte för att enkelt kunna demonteras, repareras eller renoveras, och med höga priser för nya batterier som reservdel. Ifall batterier framöver även skall integreras i fordonskarossen, minskar incitamenten och de tekniska möjligheterna ytterligare för att kunna livstidsförlänga elfordon.  

Dessutom motverkar dagens certifieringsregler inom EU till exempel möjligheten att kunna växla mellan olika stora batterier för olika räckviddsbehov eller att uppgradera med nya funktioner ifall uppgraderingar påverkar den ursprungliga fordonstypen. Möjligheterna att kunna uppgradera ett befintligt fordon med ny hård och mjukvara blir extra viktigt då teknologiutvecklingshastigheten inom fordonsindustrin riskerar att snabbt göra fordonen utdaterade i förtid, och leda till ökande mängder elektronikavfall.  

Dessa utmaningar är inte oöverstigliga, och det vi framför allt ser behöver göras för att få fart på cirkulära affärsmodeller som bygger på förlängd användningstid och ökad nyttjandegrad är följande: 

Det behövs en ökad samverkan mellan fordonstillverkare, underleverantörer av komponenter och material för att kunna ta fram mer modulära fordonsplattformar och långlivade komponenter. Här spelar kunskapsöverföring en viktig del roll där till exempel metoder för kravsättning och testning av komponenter ifrån den tunga fordonsidan skulle kunna överföras till personbilssidan. Även utökade samarbeten med leverantörer av hård- och mjukvaror blir centralt, där aktörer som Google och Apple har en stor påverkan på hur länge inbyggd hårdvara i fordon kan uppgraderas med nya mjukvaror. 

Det behövs fler privata och offentliga kunder som testar cirkulära affärserbjudanden, till exempel att köpa en produkt som tjänst som löser kundernas behov men som kan utnyttja en lägre totalkostnad av en längre livslängd. Här ser vi särskilt att offentliga fordonsköpare och vagnparksägare har en viktig roll för att kunna få ut större volymer av elbilar fortare på marknaden. 

Det behövs även förändrade regelverk och offentliga styrmedel och incitament för att elfordon skall kunna gå att uppgraderas. Det behöver bli enklare att certifiera fordon för uppgraderings-barhet, få ökad rätt att reparera och få tillgång till kritiska reservdelar, samt regleringar som ytterligare kan motverka ett ”förtida” planerat åldrande.  

Incitament för att konvertera befintliga fossilbilar till el behöver även utredas mer, då det är en möjlig väg för att kunna minska den befintliga personbilsflottans utsläpp.  

Om Sveriges personbilsflotta framöver skulle kunna bli världens äldsta men grönaste elfordons-flotta, skulle det ge ökad konkurrens- och exportkraft för vår inhemska fordonsindustri. Likväl kunna skapa en inhemsk ”uppgraderingsindustri” som konverterar och livstidsförlänger redan tillverkade fordon, vilket även kunde skapa fler lokala och högkvalificerade arbetstillfällen. 

Skriven av:

Peter Alguren, Affärscoach inom cirkulär omställning RISE

Derek Diener, Senior forskare, Livscykelexpert, RISE, Sustainable Business 

Thomas Nyström, Senior forskare, RISE, och ordförande för expertgruppen för cirkulära designprinciper inom regeringsdelegationen för cirkulär ekonomi 

Johan Östling, Projektledare RISE inom elektrifierade fordon för en cirkulär ekonomi 

 

Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarnas egna.

 

 


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?