ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

S-profilen: Regeringens plan för nya järnvägen är "helt orimlig"

Trycket ökar nu på regeringen att öppna upp för en lånefinansiering av höghastighetsbanan.

Även i de egna leden höjs nu höjs nu krav på finansminister Magdalena Andersson att tänka om för att rädda projektet.

Den så kallade Sverigeförhandlingen presenterade på onsdagen utbyggnadsstrategin för det som är tänkt att bli den största infrastrukturinvesteringen i Sverige sedan stambanorna byggdes på 1800-talet.

Beskedet innehöll en skarp uppmaning till regeringen att finansiera den nya höghastighetsjärnvägen från Stockholm till Göteborg och Malmö – som beräknas kosta 230 miljarder kronor – genom lån och att hela banan också måste byggs ut samtidigt.

Det står i bjärt kontrast till det besked regeringen hittills kommit med om att utbyggnaden ska ske etappvis och ”i en takt som ekonomin tillåter”.

Enligt HG Wessberg, som lett Sverigeförhandlingen, är den strategin regeringen valt inte hållbar och han varnar för att projektet i ett sådant läge – i bästa fall – skulle stå klart till 2064. Och han drar en parallell till Öresundsbron.

”Hade den byggts en bit i taget i den takt som ekonomin tillåter så hade väl halva varit byggd nu ungefär. Det hade inte varit till någon nytta alls och så är det med järnvägen också”, säger HG Wessberg, som tidigare varit Fredrik Reinfeldts statssekreterare.

Finansminister Magdalena Andersson visar dock inga tecken på att hon är på väg att tänka om – men trycket ökar nu alldeles påtagligt på regeringen.

S-profilen och Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, menar att det är ”helt orimligt” att hålla fast vid regeringens modell för finansiering och utbyggnadstakt.

”Jag tycker det är jättebra att Sverigeförhandlarna är så tydliga i sin rekommendation till regeringen om att bygga båda sträckningarna parallellt och att göra den här satsningen ordentligt”, säger hon.

Katrin Stjernfeldt Jammeh ser mycket stora vinster för både Sverige och Malmö med den nya höghastighetsjärnvägen, som också är tänkt att byggas ihop med sträckningar vidare söderut till Danmark och Tyskland.

”Man ska ha en stram budgetdisciplin, samtidigt behöver man se att detta är ett unikt projekt. Och man måste våga satsa. Det här handlar om en investering som ska ge nytta under väldigt lång tid, och det är rimligt att den finansieras under flera generationer.”

Även Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl anser att det är väl värt att se över Sverigeförhandlingens lösning med en lånefinansiering.

Han ser flera risker med att bygga ut höghastighetsbanan bit för bit med ordinarie anslag.

”Risken är för det första att det blir för dyrt, för om man bygger stegvis så blir det dyrare än om man har en slutgiltig plan”, säger han.

”En annan risk är att man missar ett tillfälle att ta fram den finansiering som är möjlig givet att så många stora investerare i världen letar efter den här typen av långsiktiga stabila projekt”, fortsätter han.

Ytterligare en som nu tar ställning för en lånefinansiering är den tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M).

”Ska man bygga höghastighetsjärnväg så ska man bestämma sig för att bygga hela sträckan och bilda någon form av bolag som man också kan lånefinansiera”, säger hon.

När dagens stambanor byggdes unders senare delen av 1800-talet och då finansierades genom lån motsvarade satsningen ungefär 200 procent av Sveriges dåvarande BNP. Dagens utbyggnad motsvarar ungefär 5 procent av dagens BNP.

Tyck till