ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Riksbanken: Industrin går på högvarv

Den starka konjunkturen håller i sig och efterfrågan är stark inom samtliga sektorer. 

Det framgår av en intervjuundersökning som Riksbanken genomfört mellan den 2 och 18. 40 företag med cirka 250.000 anställda ingår i undersökningen.

Särskilt inom industrin möter företagen en hög efterfrågan globalt och produktionen går på högvarv.

Byggsektorn har långa orderböcker men märker att efterfrågan på bostadsbyggandet har minskat framförallt i Stockholmsområdet. 

"Generellt finns en oro för utvecklingen på bostadsmarknaden och företagen inom byggsektorn planerar nu för hur de ska agera om efterfrågan på nyproducerade bostäder inte stärks den närmaste tiden", skriver Riksbanken.

Många företag upplever fortsatt att det är svårt att få tag i rätt kompetens och det råder en generell brist på arbetskraft inom områden som teknik, ekonomi och försäljning.

Det skriver Riksbanken i en rapport om den senaste företagsundersökningen på onsdagen.

Det är som tidigare mycket svårt för företagen att rekrytera personal med olika typer av IT-kompetens, men även chaufförer uppges vara allt svårare att hitta. Trots att bristen på arbetskraft är relativt utbredd avvaktar företagen med att höja lönerna för att få in den kompetens de behöver.

Av produktivitets- och konkurrensskäl är det viktigt att behålla lönestrukturerna och företagen nämner att det finns andra sätt att locka ny kompetens eller behålla den kompetens som redan finns. Till exempel nämns utökade löneförmåner, ökad möjlighet till flexibel arbetstid och ökade karriärmöjligheter.

Ett annat tydligt tecken på det höga resursutnyttjandet är att allt fler industriföretag uppger att de skulle ha svårt att höja produktionstakten från dagens nivå om efterfrågan skulle komma att öka ytterligare.

Många företag upplever fortsatt att det är svårt att få tag i rätt kompetens och det råder en generell brist på arbetskraft inom områden som teknik, ekonomi och försäljning.

Det är som tidigare mycket svårt för företagen att rekrytera personal med olika typer av IT-kompetens, men även chaufförer uppges vara allt svårare att hitta. Trots att bristen på arbetskraft är relativt utbredd avvaktar företagen med att höja lönerna för att få in den kompetens de behöver.

Av produktivitets- och konkurrensskäl är det viktigt att behålla lönestrukturerna och företagen nämner att det finns andra sätt att locka ny kompetens eller behålla den kompetens som redan finns. Till exempel nämns utökade löneförmåner, ökad möjlighet till flexibel arbetstid och ökade karriärmöjligheter.

Ett annat tydligt tecken på det höga resursutnyttjandet är att allt fler industriföretag uppger att de skulle ha svårt att höja produktionstakten från dagens nivå om efterfrågan skulle komma att öka ytterligare.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies