ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Revisorer anmärker på Forst North-bolagets redovisning

Revisionsberättelsen i Deflamos årsredovisning för 2017 är oren.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Revisorerna anmärker på att underlag för att bedöma värden på immateriella och materiella anläggningstillgångar om 13,7 miljoner kronor samt varulager redovisade till 1,1 miljoner kronor inte har presenterats för dem. 

"Av väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut framgår att bolagets finansiella situation är fortsatt besvärlig och att nedskrivning beslutats ske av bolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar samt varulager med sammanlagt 6,3 miljoner kronor", framgår även.

Denna nedskrivning anses bekräfta "en osäkerhet i nämnda tillgångars värde" redan vid årsskiftet. 

Revisorerna avstyrker att bolagsstämman avstyrker att balansräkningen och resultaträkningen ska fastställas men tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisorerna påpekar vidare att det finns en "väsentlig osäkerhet gällande antagandet om fortsatt drift". Det lyfts bland annat fram att bolaget "inte lyckats trygga finansieringen 12 månader framåt samt att en nedskrivning av tillgångarna värde görs". 

"Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten", heter det även.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer