1515
Annons

Revansch för stadskärnorna – snabb återhämtning efter pandemitappet

Efter raset för handeln i storstäderna under 2020 sker nu en återhämtning i rask takt, enligt siffror från Cityindex. Stadskärnan kommer ha stor betydelse för människor när restriktionerna släpper, menar Anna Wiking, näringspolitisk chef för Fastighetsägarna Syd.

Foto:Henrik Montgomery/TT

Cityindex är ett samarbete mellan branschorganisationerna Fastighetsägarna och Handelns utredningsinstitut, HUI, som varje höst går ut med en kartläggning av den kommersiella utvecklingen av Sveriges 107 stadskärnor.  

Årets besöksflödesstatistik talar för att stadskärnan är efterlängtad och mycket pekar mot att omställningen till restauranger och upplevelser kommer återupptas efter pandemin. Mellan februari och juli i år ökade stadsflödet i samtliga statskärnor men snabbast gick det för storstäderna, enligt Cityindex.

Anna Wiking menar att pandemin visat på att stadskärnan inte bara är handel utan även en mötesplats. I samband med släppet av restriktioner tror hon att städer kommer tänka om och göra större satsningar på sånt som engagerar och aktiverar.  

”Framgången tror vi ligger i att hitta den unika och identitetsskapande stadskärnan med annat innehåll än handel som till exempel kultur och fritidsliv men även idrottsföreningar. Allt som är upplevelsebaserat”, säger hon. 

Enligt Cityindex klarade sig småstäderna bäst, följt av de medelstora städerna under 2020. Sämst klarade sig storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som tillsammans stod för 70 procent av tappet. Hälften av den förlorade omsättningen kan härledas till Stockholm som tappade 17 miljarder i omsättning.

”Småstäderna klarar sig bra för att de har större utbud av dagligvaruhandeln i sin stadskärna. En stor andel av storstadskulturen kretsar istället kring hotell, restaurang och besöksnäring”, säger Anna Wiking.

Eftersom småstäderna legat på en mer stabil omsättningsnivå under år 2020 tror Anna Wiking inte att deras upphämtning kommer bli lika kraftig och synlig som i de större städerna. 

”I storstäderna kommer tillväxten vara betydligt snabbare eftersom tappet också var störst där. De mindre städerna har fortfarande samma inflöde”, säger hon. 

Den stora vinnaren under pandemiåret var e-handeln som gick upp till 130 miljarder, en ökning med 40 procent sedan 2019. Som effekt av e-handelns utveckling steg den totala detaljhandeln med 3,5 procent – trots utmaningarna för produktion och leverans. 

”Åren som gått har öppnat upp för e-handeln. Jag kan inte tänka mig att det skulle upphöra för att restriktionerna släpper. Det kommer troligtvis fungera mer som ett komplement till fysisk handeln”, säger Anna Wiking.  

Dagligvaruhandeln var den enda delbransch som växte under pandemin medan restaurangnäringen tappade 21,6 procent och hotellbranschen 43,8 procent av sin omsättning under 2020. Förklaringen är att stor del av konsumtionen flyttade från tjänstesektorn till detaljhandeln. 

”Inom dagligvaruhandeln borde det ske vissa förändringar i omsättning. Det kommer troligtvis inte vara något större tapp trots att vi snart kan gå på restaurang som vanligt igen”, säger Anna Wiking. 

Innehåll från CanonAnnons

Återtillverkning - ett resurseffektivt sätt att producera den senaste hårdvaran

Att cirkulärt är bra, det vet vi. Men går det att kombinera med IT-sektorns extremt höga krav på teknik, kvalitet och säkerhet? –Ja, våra återtillverkade produkter kan helt jämställas med nytillverkade, men med mycket mindre miljöpåverkan, säger Erik Strandskog, produktchef på Canon Svenska.

Under de senaste åren har cirkularitet varit på allas läppar. Många företag och organisationer har detaljerade planer för hur uttjänta produkter ska återanvändas. Men fortfarande finns en viss skepsis mot att göra cirkulära investeringar inom IT.

– Det är egentligen inte så konstigt. Med ständigt ökande cyberhot är absolut säkerhet ett måste. Och den tekniska utvecklingen går blixtsnabbt nu, inte minst på energiområdet. Då kan det kännas tryggare att köpa nytillverkat, fortsätter Erik. Men det är ju precis det man gör när man köper våra återtillverkade multifunktionsmaskiner! De har exakt samma höga kvalitet, säkerhet och garanti.

Skillnad på begagnat och återtillverkat

Canon säljer också begagnade produkter. Men då handlar det om just begagnade produkter som gåtts igenom och reparerats. Återtillverkning är något helt annat. 

I fabriken i tyska Giessen sker återtillverkningen enligt en standardiserad process. Uttjänta maskiner som Canon tagit tillbaka plockas isär. Stålchassit gås igenom, rengörs och eventuellt byts vissa komponenter ut. Även plastdelar återanvänds i de nya produkter som tas fram.

– Vår returserie, EQ80, är ett bra exempel på hur Canon bidrar till FNs globala mål och ett cirkulärt samhälle. Ett av våra fokusområden är mål 12 - hållbar konsumtion och produktion, säger Erik.

Halverade koldioxidutsläpp

Erik menar att det är viktigt att se till hela livscykeln, från inköp av råmaterial till produkttillverkning, transport, användning och åtgärder vid livslängdens slut. Canon uppskattar att 60 % av koldioxidutsläppen kommer från anskaffning av råmaterial och tillverkning.

– Så här har återtillverkning en stor fördel. Vi räknar med att koldioxidutsläppen från tillverkningsfasen på våra EQ80, är nästan hälften jämfört med nytillverkat. 

Lönsam investering

En inte helt ovanlig uppfattning är att det bästa ur hållbarhetsperspektiv är att behålla sina gamla maskiner så länge det går. Men Erik håller inte helt med. –Det är en avvägning såklart. Men efter ett antal år krävs det mer reparationer och mer reservdelar för att hålla igång maskinen och det är ju miljöbelastande i sig. Och dessutom dyrt. Det är också nödvändigt att uppdatera maskinparken med jämna mellanrum för att kunna upprätthålla ett modernt och säkert IT-landskap.

Cirkulära sedan 20 år

För Canon är cirkulärt tänkande ingen modefluga utan något man jobbat med sedan 20 år - allt ifrån förpackningar till komponenter.

– Det är jätteviktigt för hela vår verksamhet, avslutar Erik. 

Se filmen här!

”Våra återtillverkade produkter har högsta kvalitet, säkerhet och garanti. Som att köpa helt nytt, men med halva miljöpåverkan.”

Läs mer om Canons produkter här!

Om Canon
Canon hjälper företag att hantera allt som har med information och dokument att göra så medarbetare får en smidig vardag. Genom en helhetslösning av hårdvara, mjukvara och tjänster skapar vi effektiva arbetsflöden. Och allt detta genomsyras såklart av Canons filosofi Kyosei där vi vill göra gott både för miljön och samhället i stort.

Mer från Canon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Canon och ej en artikel av Dagens industri

Na-Kd fördjupar samarbete med logistikbolag

Logistikbolaget Logent meddelar på lördagen att de är i slutförhandlingarna med e-handlaren Na-Kd om att bli dess driftpartner i Nederländerna. Parterna avser att signera ett femårigt samarbetsavtal inom kort.

Foto:Jesper Frisk

Logent ska ansvara för att etablera, starta upp och drifta Na-Kd:s nya lager i Duiven, enligt ett pressmeddelande. 

”Detta är en strategisk etablering för Logent Group på en av Europas största logistikmarknader. Satsningen ger oss en solid plattform för ytterligare tillväxt i Europa och ger oss möjlighet att förstärka servicen till både befintliga och nya kunder”, säger Mats Steen, vd för Logent, i pressmeddelandet. 

”Logent har varit en viktig partner till oss sedan 2019. Att ha en logistikpartner som tar ansvar för båda våra lager ser vi som en stor fördel”, säger Hanna Hellander, operativ chef för Na-Kd, i samma pressmeddelande. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera