1515
Annons

Resultattapp för Arla Plast

Arla Plast, som är en tillverkare av plastskivor, redovisar ett resultat efter skatt på 8,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (19,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:42 kronor (1:00).

Rörelseresultatet blev 10,2 miljoner kronor (27,4) och rörelsemarginalen var 4,2 procent (12,9).

Nettoomsättningen uppgick till 240 miljoner kronor (212). Den organiska försäljningstillväxten var 12 procent.

En utdelning om 1,50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021.

”Innevarande år 2022 har börjat som 2021 slutade. Råmaterialpriserna är fortsatt höga och vi får inga tydliga signaler på att de ska sjunka samtidigt som konkurrensen om marknadsvolymer hårdnat inom vissa områden. Men, världen håller sakta men säkert på att öppna upp, något vi såsom alla andra välkomnar, och det bör medföra att efterfrågan kommer tillbaka från många av de applikationsområden där vi under de senaste två åren sett en blygsam efterfrågan”, skriver Christian Krichau i vd-ordet av bokslutet.

Innehåll från WihlborgsAnnons

Wihlborgs inför pris på koldioxidutsläpp

Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).
Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).

Flera svenska företagsjättar har infört ett internt pris på koldioxidutsläpp. Nu hoppar Wihlborgs på tåget. ”Det känns roligt att vi kan driva utvecklingen i vår bransch”, säger miljö- och klimatchefen Staffan Fredlund.

Nu inför fastighetsbolaget Wihlborgs ett internpris på koldioxidutsläpp. Priset sätts till 1000 kronor per ton och kommer inledningsvis att testas vid investeringsbeslut kring renoveringar och hyresgästanpassningar. 

– Det här är en nyckel för att omsätta klimatpåverkan till ett finansiellt värde som vi kan använda i kostnadskalkylen. Tanken är att det interna priset ska underlätta för oss att fatta kloka och relevanta beslut, och premiera leverantörer som erbjuder det klimatbästa alternativet när vi genomför upphandlingar, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs. 

Verktyg för att nå halveringsmål

Genom införandet av internpriset på koldioxid lägger bolaget i en högre växel för att minska utsläppen som sker i samband med byggprojekt, det som räknas som indirekt klimatpåverkan i värdekedjan. 

För att pressa ner klimatpåverkan ytterligare sätter Wihlborgs även upp ett så kallat målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Gränsvärdet ligger på 270 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Nyfiken på Wihlborgs klimatarbete? Ta reda på mer här. 

– Vi har liksom branschen i stort haft svårt att mäta och målsätta klimatpåverkan vid byggnation och renoveringar, alltså den del av vår verksamhet som har störst klimatpåverkan, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs, och fortsätter:

– Internprissättningen och målgränsvärdet hjälper oss att angripa detta. Förhoppningen är att satsningarna ska göra stor skillnad för de totala utsläppen och bidra till att vi uppnår vårt halveringsmål för 2030.

Tar steget – innan det blir ett hygienkrav

Arvid Liepe och Staffan Fredlund hoppas att verktygen kommer att användas brett i organisationen och i både små och stora projekt.

– Vi kommer att testa detta och utvärdera om det styr oss på rätt sätt. Genom att ta steget nu hinner vi också med en lärandeprocess kring intern prissättning innan den här typen av åtgärder blir ett hygienkrav på marknaden. Det känns roligt att vi kan visa ledarskap och driva utvecklingen i vår bransch, säger Staffan Fredlund. 

Om Wihlborgs
Wihlborgs är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Wihlborgs Fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Bolaget är marknadsledande i de tre svenska städerna. 

Läs mer om Wihlborgs fastighetsutveckling

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wihlborgs och ej en artikel av Dagens industri

Altor: Det var läge att sälja Ctek nu

Altors avyttring av Ctek motiverades på onsdagen med att bolaget ägts i elva år och att det därför är läge att sälja nu.

I samma fond ligger dock det ännu äldre innehavet Carnegie. Här råder det ingen brådska att bli av med innehavet, enligt Altors partner Stefan Linder.

Altors partner Stefan Linder.
Altors partner Stefan Linder.Foto:Pressbild.

På onsdagskvällen kablade Carnegie ut ett pressmeddelande om att Altor säljer sina återstående 10 procent av Ctek. Batteriladdarbolaget börsnoterades i september 2021 på kursen 69 kronor med efterföljande rask kursrusning till som mest drygt 200 kronor, men har sedan dess dalat.

På torsdagen stod det klart att avyttringskursen blev 88 kronor, drygt 10 kronor under onsdagens stängningskurs och fjärran från kursrekordet. Marknaden handlade ned aktien ytterligare några procent på nyheten.

I en Di-intervju på onsdagen motiverade Altors presstalesperson Tor Krusell avyttringen med att bolaget har ägts länge:

”Vi har varit partner till Ctek i elva år och tyvärr är det ju så att som riskkapitalfond har ägandet en begränsad livslängd. Man måste släppa företag förr eller senare och det är läget nu. Men det är ett jättefint bolag som vi är superstolta över att ha fått jobba ihop med”, sa han.

Försäljningen av Ctek motiverar även Altor-partnern Stefan Linder på torsdagen med att ”vi ju har varit ägare länge”. På Di:s fråga varför Altor inte sålde när kursen stod i 210 kronor svarar han att det var så snart efter noteringen att Altor bland annat hade åtaganden enligt så kallade lockup-klausuler, som gjorde att avyttringar inte var aktuella.

Varför säljer ni just nu?
”Det finns ingen magiskt kring just nu, utan börsnoteringen var ju början på avvecklingen av vårt ägande. Vi tog ett steg under våren och nästa steg nu. Det känns naturligt att successivt sälja ned efter att en börsnotering ägt rum.”

Den Altorfond som ägt Ctek sjösattes hösten 2008 och har en ”livslängd” på 15 år, det vill säga till 2023, och innehav kan dessutom förlängas om Altor kommer överens med fondens investerare, för att undvika att behöva ”slumpa bort” innehav.

Ctek hade alltså kunnat behållas ett tag till, men säljs nu – efter att kursen mer än halverats sedan toppen.

Vittnar inte det om att ni inte tror så mycket på Cteks möjligheter under de närmaste åren?
”Jag tycker inte att man ska tolka det så. Vi börsnoterade bolaget på 69 kronor och sedan dess har kursen gått upp 40 procent medan marknaden gått ned 10 procent.”

I samma fond som noterade Ctek finns det onoterade Carnegie, som Altor har ägt sedan 2009 – två år längre än det innehav som uppges säljas på grund av långvarigt ägande.

Är det bråttom för Altor att sälja av Carnegie?
”Nej, det är det inte, vi har ju tid kvar i fonden. Jag vill inte kommentera Carnegie specifikt – jag jobbar inte med det innehavet – men generellt har varje bolag sin strategiska plan och åtgärder som de vill jobba med. Sedan hittar man en lämplig tidpunkt när man tycker att bolaget är redo att ta nästa steg.”

Pengarna från Ctek kan betalas ut till fondens investerare innan samtliga innehav, inklusive Carnegie, har sålts enligt Stefan Linder.

Ser du någon jävsproblematik i att Altor gav sin egen investmentbank Carnegie – jämte Swedbank – uppdraget att sälja Ctek-aktierna?
”Nej, verkligen inte. Carnegie och Swedbank jobbade även med IPO:n, och Carnegie är marknadsledare i Norden inom inte minst aktiemarknadstransaktioner. Både vi och andra pe-bolag och andra ägare använder dem flitigt.”

Ctek-aktien handlade vid 13-tiden på eftermiddagen kring 96 kronor, drygt 3 procent ned för dagen men betydligt över ”placing-kursen” på 88 kronor. Vem som köpte Altors aktier är i skrivande stund okänt. Johan Hjertonsson, vd på största ägaren Latour, säger till Di att Latour inte har köpt några av aktierna.

”Vi har inte förvärvat några av dem”, säger han, och uppger att han saknar insyn i vem som köpt.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera