1515
Annons

Rekordår för Sorselestugan under krisen

Försäljningen av Attefallshus, friggebodar och bastustugor sköt i höjden under coronapandemin – och för Sorselestugan innebar det ett rekordår. Nu är planen att bygga ut verksamheten och målet är att nå en omsättning på över 100 miljoner kronor 2023. 

Joakim Stenlund och Robert Gabrielsson
Joakim Stenlund och Robert GabrielssonFoto:Jack Mikrut

”Det har varit ett fantastiskt år för vår verksamhet. Branschen har haft turen på sin sida och har påverkats positivt av pandemin – och vi lyckades öka vår omsättning med 50 procent under 2020. 2021 kommer också att bli ett rekordår och prognosen är att vi kommer att öka med ytterligare 30 procent”, säger delägaren Robert Gabrielsson när han sammanfattar året som gått sedan Di:s sommarbil besökte bolaget förra sommaren. 

Sorselestugan tillverkar olika typer av hus och stugor, bland annat Attefallshus, friggebodar och garage – men även bastustugor, bastuflottar och badbryggor. Attefallshusen och olika typer av bastur blev förra årets storsäljare. 

”Attefallshusen har varit populära länge, men under förra året ökade intresset och totalt sålde vi närmare 200 Attefallshus och mer än 300 bastur. Det är nog delvis en coronaeffekt, många fick tid att fixa hemma. Numera får Attefallshusen också vara upp till 30 kvadratmeter utan bygglovsansökan, till skillnad från tidigare 25 kvadratmeter, vilket också har haft betydelse. Bastur sålde också otroligt bra och dotterbolaget Bastukällan gjorde sin första vinst 2020.” 

Under 2019 tog Sorselestugan över grannföretaget Sorseledörren som tillverkar fönster och stug- och bastudörrar. Bolaget visade sig ha dolda skulder och för att rädda verksamheten var man under förra hösten tvungen att sätta bolaget i konkurs. 

”Det var inget vi ville göra, men eftersom 90 procent av personalen på Sorseledörren kommer från Samhall krävs det att Arbetsförmedlingen godkänner verksamheten som arbetsgivare – vilket de inte gjorde. Men trots skulderna lyckades vi hålla näsan över vattenytan och vi kunde behålla personalen”, säger Robert Gabrielsson.

På grund av den stadigt växande efterfrågan är nu planen att bygga ut verksamheten, utöka personalstyrkan och stärka produktionskapaciteten. 

”Vi har köpt granntomten och nu är planen att bygga ut verksamheten med 1 800 kvadratmeter. Förhoppningen är att vara igång redan i höst och vi räknar med att behöva anställa minst två personer till tjänstemannasidan och två eller tre kollektivanställda.”

Och bolaget siktar högt. 

”Målsättningen i år är att koncernen ska komma över den magiska gränsen på 100 miljoner i omsättning 2023.” 

 

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Tomt på hyllorna – då tar konkurrenten marknadsandelar

Husqvarna-konkurrenten Stiga tar marknadsandelar inom segmentet trädgårdsmaskiner, uppger vd:n Jakob Hägerström efter Di:s granskning av missnöjet bland Husqvarnas återförsäljare.

Di rapporterade om missnöjet bland återförsäljare av Husqvarnaprodukter.
Di rapporterade om missnöjet bland återförsäljare av Husqvarnaprodukter.Foto:Evelina Carborn och Stiga

På torsdagen kunde Di berätta om det utbredda missnöje som har uppstått bland Husqvarnas återförsäljare till följd av problemen i leveranserna av trädgårdsmaskiner. Svårigheterna är ett resultat av den globala komponentbristen.

”I det korta perspektivet kan det givetvis ske förflyttningar av marknadsandelar till följd av den här bristsituationen, men jag tror inte att man ska överdriva betydelsen av det på längre sikt”, sa Husqvarnas vd Henric Andersson till Di.

Stiga är en av Husqvarnas största konkurrenter inom segmentet trädgårdsmaskiner. Jakob Hägerström, vd för Stiga Sverige, vill inte kommentera Husqvarnas situation – men påtalar att den egna verksamheten har utvecklats i positiv riktning på senare tid. 

Inom Stigas huvudkategorier, som domineras av trädgårdsmaskiner, har man enligt vd:n erövrat marknadsandelar.

”När jag tittar på vår affärsverksamhet har vi under de senaste åren vuxit snabbare än marknaden och därför tagit marknadsandelar. Huruvida orsaken är att konkurrenterna skulle ha större problem kan jag dock inte avgöra.”

Stiga har haft likartade problem med leveranserna – i synnerhet avseende den populära produkten robotgräsklippare. Bolaget har arbetat med att öka transparensen i förhållande till återförsäljarna, bland annat genom att skicka ut information så fort man har identifierat störningar i leveranskedjorna.

Stigas vd utesluter inte att bolaget har presterat bättre än andra aktörer i branschen.

”I vissa fall har jag uppfattat det som att vi har kunnat leverera bättre än konkurrenterna, men generellt sett har vi nog befunnit oss i ungefär samma situation.”

Framöver ligger fokus på att återgå till en mer normal nivå av leveranssäkerhet. Strategin verkställs både på koncernnivå och ute på marknaderna.

”Vi behöver få hela logistiken att fungera”, säger Jakob Hägerström.

Även Husqvarna arbetar intensivt på att lösa problemen. Vd:n Henric Andersson har berättat att man konstruerar om en stor del av kretskorten för att kunna använda komponenter som är lättare att få tag på. Därutöver har bolaget bland annat börjat arbeta med alternativa transportsätt samt köpt in komponenter på spotmarknaden.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera