1515
Annons

Regeringens samordnare visar vägen till miljömålen

För att minska miljöpåverkan måste Sverige ta tillvara på den kraft och vilja som finns i näringslivet.
Det menar regeringens samordnare för nationella miljömål i näringslivet, Annika Helker Lundström.

Regeringens samordnare Annika Helker Lundström har i uppdrag att göra miljömålen konkreta för företag.
Regeringens samordnare Annika Helker Lundström har i uppdrag att göra miljömålen konkreta för företag.Bild:Ninni Andersson

”De stora företagen ligger långt fram och har arbetat i linje med miljömålen under en längre tid. Stort fokus ligger i dag på klimat och energi, men företagen måste arbeta bredare än så med områden som mark, vatten och biodiversitet”, säger Annika Helker Lundström.

Det har snart gått två år sedan hon tillsattes på posten som regeringens samordnare för nationella miljömål i näringslivet.

Under sin tid i statens tjänst har Annika Helker Lundström lett en enmansutredning, där resultaten ska presenteras för regeringen den 1 juli 2017.

”Mitt uppdrag är att underlätta för företag att arbeta med miljömålen och se till så att svenska företag och myndigheter blir bättre på att uppfylla miljömålen.”

Miljömålen infördes i Sverige så tidigt som år 2000. De är 17 till antalet och förutom 16 områdesspecifika mål finns även ett så kallat generationsmål som går ut på att lämna över ett samhälle där miljöproblemen är lösta till nästa generation.
Enligt Annika Helker Lundström är en av nycklarna till detta att företagen förstår sin miljöpåverkan.

”Jag har därför tagit fram tre lathundar för mindre företags miljöarbete och konkretiserat miljömålen.”

Kan du ge ett exempel?
”Målet ’Ingen övergödning’ kan kännas svårbegripligt, men innebär bland annat att minska körsträckan och att efterfråga renare sjötransporter.”

Annika Helker Lundström har även bildat ett nätverk med 25 bolag. I nätverket ingår flera stora bolag, exempelvis telekombolaget Telia, möbeljätten Ikea och konfektyrbolaget Fazer.
Även mindre företag såsom sportutrustningsföretaget Houdini och gårdsbutiken Jannelunds gård ingår.

”De rapporterar utifrån en viss mall som visar hur de bidrar till miljömålen. Därigenom ger de även mig input till min slutrapportering.”

Men svenska företag är även beroende av omvärlden. Sedan ett drygt år tillbaka finns FN-reglerna som kallas för Agenda 2030 och innehåller 17 hållbarhetsmål som är en rättelsemall för alla världens företag.

Enligt Annika Helker Lundström kan svenska företag också bidra genom att sätta press på utländska underleverantörer.

”Som importör av varor utanför EU är det exempelvis viktigt att alltid ställa frågor om huruvida varan innehåller ämnen på EU:s kandidatlista. Många gånger kommer leverantörer inte att kunna svara på detta direkt, men om fler frågar kommer det att bidra till ökad kunskap om kemikalieinnehåll.”


Innehåll från VerizonAnnons

Fem nyckelfaktorer för att förverkliga planerna på det uppkopplade företaget

Ett uppkopplat företag kan förbättra sin konkurrenskraft betydligt. Men för vissa chefer kan digitaliseringsresan verka komplicerad och svår att få grepp om. Här är fem nyckelfaktorer för att kunna utveckla de mest innovativa lösningarna, samarbeta sömlöst med partners och samtidigt vara finansiellt framgångsrik.

Det uppkopplade företaget består av ett ekosystem där varje del av företaget är digitaliserat, inklusive försäljning, kundservice, ekonomi, HR, tillverkning, FoU, teknik, logistik och marknadsföring. 

– När dessa funktioner hanteras virtuellt, kan företag dra fördel av smarta processer som baseras på dataanalys och som möjliggör en säker och sömlös koppling mellan människor, processer och produkter, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

1. Digitala arbetsflöden måste baseras på robusta och säkra uppkopplingar 

En robust, säker och skalbar nätverksinfrastruktur utgör grunden för framgångsrika verksamheter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till nätverket i beslutsprocessen redan från början och sedan bygga vidare på det. För att kunna dra nytta av teknik som 5G, MEC, artificiell intelligens och AR/VR behövs en plattform som levererar nätverkstjänster på ett smidigare, mer motståndskraftigt och mer molncentrerat sätt än vad traditionella nätverksinfrastrukturer gör. Detta kallas Network as a Service (NaaS) och i kombination med digitala möjligheter kommer det att vara nyckeln till framgång. 

2. Differentiera it-lösningar för specifika branscher

Standardlösningar för dagliga processer ligger fortfarande till grund för it-infrastrukturen som är tillgänglig för alla. Den stora skillnaden är införandet av differentierade it-lösningar. I den virtuella världen kan specifika applikationer snabbt rullas ut baserat på individuella behov. Dessa applikationer sitter närmare platsen där själva kundtransaktionen äger rum. Det innebär smidigare driftsättning och snabbare svarstider, samt specifika it-lösningar för enskilda avdelningar som stödjer innovativ utveckling.

3. Skapa ett starkt partnerekosystem

Digitalisering av processer och arbetsflöden gör det möjligt att samarbeta på nya sätt och med ett större partnerekosystem. Många företag har arbetat i silos, med isolerade it-system och begränsad leverantörskontrakt som innebär att det inte varit möjligt att samverka kring nya idéer. Genom att välja it-partners som fungerar bra ihop och som satsar på digitalisering kan företag påskynda innovation och bli mer träffsäkra. Därigenom har de möjlighet att dra nytta av expertis hos branschpartners och tillsammans skapa de bästa produkterna och tjänsterna.

4. Kom ihåg den mänskliga upplevelsen inom den digitala första arbetsplatsen

Den traditionella arbetsplatsen har förändrats under pandemin, och många företag går över till hybrida arbetsmiljöer med fler samarbetslösningar. Automatisering kommer inte att ersätta arbetskraften, utan snarare omdefiniera roller utifrån nya möjligheter. På den digitala arbetsplatsen måste företag vara noggranna med varje anställds arbetsmiljö och ta hänsyn till varje individs utbildning, trivsel och erfarenhet när de interagerar med de tekniska lösningar som företaget använder. Att förstå dessa miljöer i förhållande till de anställdas upplevelser kommer att bli avgörande för det uppkopplade företagets framgång.

5. Säkra den dynamiska världen

Varje företag behöver förstå att förmågan att skapa en säker och effektiv cyberverksamhet är detsamma som att skapa en säker och effektiv drift, vilket i sin tur är detsamma som att skapa en säker och effektiv affärsverksamhet.  Säkerhet kommer att ses som en affärskritisk tjänst, snarare än som en isolerad aktivitet, inom det uppkopplade företaget. Säkerhetstjänsterna bör vara inbyggda i den grundläggande infrastrukturen så att de möjliggör den flexibilitet som användare och data måste ha när det gäller tid och plats. Dessutom måste säkerhetstjänsterna vara kopplade till identitetslösningar som skyddar det uppkopplade företaget och dess data, varumärke, och människor.

– Min utmaning till företag runt om i världen är se till att 2022 blir det år som planerna på det uppkopplade företaget förverkligas – tekniken och expertisen finns redan. Det är viktigt att företag arbetar med globala partners som kan stödja dem under hela resan och erbjuda den flexibilitet, skalbarhet och anpassningsförmåga som varje företag behöver, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

Ta reda på mer om hur Verizon kan hjälpa dig på din resa mot att bli ett uppkopplat företag.  

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?