1515

Regeringen vässar Finanspolitiska rådet

Regeringen fattade på måndagen beslut om ändringar i Finanspolitiska rådets instruktion.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ändringarna sker till följd av de förslag som Överskottsmålskommittén lämnat i sitt betänkande och såväl regeringen och oppositionen (M, L, C, KD och V) har ställt sig bakom förslagen.

Rådet ska redan i dag bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket. Denna uppgift ska nu kompletteras med uppföljning av skuldankaret.

Finanspolitiska rådet ska tydligare än i dag fokusera sin analys på hur finanspolitiken, både i ett framtida och historiskt perspektiv, förhåller sig till det finanspolitiska ramverket.

"Rådet får nu i uttrycklig uppgift att årligen bedöma om det föreligger en tydlig avvikelse från överskottsmålet. Rådet ska även bedöma om en eventuell avvikelse är motiverad, och i vilken takt en återgång bör genomföras", skriver regeringen.

Rådets uppgift ska vara att göra en "välgrundad samlad bedömning" av relevanta omständigheter utifrån de principer för uppföljningen av överskottsmålet som regeringen och riksdagen har ställt sig bakom.

Vidare får rådet i uppgift att genomföra regelbundna utvärderingar av regeringens kostnadsredovisningar av reformförslag till riksdagen.

Dessutom ska en ny ordning, med en valberedning för val av rådsledamöter, införas.

Valberedningen består av ordförande och vice ordförande från riksdagens finansutskott samt myndighetscheferna för Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Kanslichefen vid Finanspolitiska rådet är sammankallande.

Enligt regeringen ska denna nyordning motverka risken för en ensidig sammansättning av rådet, samtidigt som rådets oberoende från regeringen garanteras.


Innehåll från AceIQAnnons

Få bättre resultat med ”distansarbete”!

Det rådande världsläget har gjort klart att det går att skapa ett både säkert, tryggt och inspirerande klimat för distansarbete. Omställningen har dock inte kommit utan utmaningar; många företag har tvingats inse vikten och behovet av att nyttja en användarvänlig plattform med hög informationssäkerhet i det dagliga arbetet – oavsett varifrån man arbetar. 

AceIQ har under många år varit en aktör som har kunnat tillgodose detta behov. Håkan Andersson, CEO på AceIQ, berättar att det i grund och botten handlar om att visa på de möjligheter som finns idag för att skapa ett effektivare digitalt arbete och ett sömlöst flöde för alla inblandade. 

– Med våra specialistkunskaper inom området kan vi bistå våra kunder med att förenkla för användaren och skapa bättre trivsel i arbetet, och höja såväl säkerhet som tillgänglighet. Det lägger grunden för en miljö där medarbetarna kan fokusera på resultaten istället för på onödig administration, säger Håkan.

Klientoberoende arbetsytor

Den plattformslösning AceIQ levererar utgår från digitala arbetsytor där allt som användaren behöver går att hitta, från kundens existerande mjukvaror, applikationer och funktioner till filer och information. Aktiviteter som användaren behöver utföra presenteras i ett flöde, där microtjänster kan hjälpa till att avsevärt förenkla och förkorta många arbetsmoment.

– Att komma igång tar bara några minuter och kräver ingen installation. Eftersom vi centraliserar i stort sett all exekvering och data är vi helt oberoende av enhet och klient. I praktiken innebär det att man bara behöver ett enda inlogg för att få tillgång till allt man behöver.

Centralisering blir en säkerhetsfördel

AceIQ:s centraliserade arbetssätt medför fler fördelar: då ingen data finns lagrad ute i enheter löper man inga säkerhetsrisker om någon exempelvis skulle tappa eller bli bestulen på sin enhet. Detta förenklar dessutom en del av utmaningarna de flesta verksamheter har kring GDPR.

– Verksamheter måste fungera oavsett de utmaningar företagen ställs inför. Lättillgängliga, säkra och snabbt implementerade intelligenta lösningar för både internt och externt arbete har helt enkelt utvecklats till att bli en affärskritisk fråga, avslutar Håkan.

Läs mer om AceIQ:s lösningar

 

Mer från AceIQ

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AceIQ och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?