Annons

Regeringen storsatsar på att få igen lönegapet

Lönegapet mellan kvinnor och män krymper, men det går för långsamt. Det anser regeringen som nu satsar på en ny handlingsplan.

Regeringen konstaterar att det skiljer flera miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män i Sverige. Även om lönegapet mellan könen på senare år krymper för varje år behövs det fler åtgärder. Det går för långsamt, skriver regeringen i en handlingsplan som presenterades på tisdagen.

”Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Regeringen beslutar om en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster och presenterar ett uppdrag till Medlingsinstitutet som ska redovisa löneförändringar i olika yrken mellan åren 2014 och 2017. Dessutom tillsätts en utredning för att se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter när det gäller diskrimineringsbrott.

I handlingsplanen redovisas ett antal faktorer som förklarar löne- och inkomstskillnader mellan män och kvinnor. En sådan är att kvinnor är överrepresenterade i yrken och sektorer med lägre löner. Yrket är enligt Medlingsinstitutet den enskilt viktigaste faktorn bakom löneskillnader. I yrken som undersköterska, grundskollärare, barnskötare, vårdbiträde, städare, personlig assistent, förskollärare och sjuksköterska är det kvinnor som dominerar stort.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har från 2005 till 2016 minskat med 4,3 procentenheter enligt Medlingsinstitutet. Skillnaden är i dag 12 procent, vilket innebär att kvinnor i snitt har 88 procent av mäns lön. Det är en så kallad ovägd löneskillnad, där man inte tar hänsyn till att kvinnor och män i stor utsträckning jobbar i olika yrken eller att många kvinnor arbetar deltid.

Den standardvägda löneskillnaden, som också kallas för den oförklarade löneskillnaden, var 2016 4,5 procent.

Lönegapet mellan könen skiljer sig åt mellan arbetsgivare och sektorer, vilket framgår av tabellen här intill. Gapet är minst i kommunerna, bara 0,3 procent. Störst är den oförklarade löneskillnaden bland tjänstemän i privat sektor, 7,2 procent.

Deltidsarbete är också en viktig förklaring till lönegapet. Under 2016 arbetade 37 procent av anställda kvinnor deltid, vilket kan jämföras med 14 procent för män. Den vanligaste anledningen till deltidsarbete bland kvinnor är att det saknas heltidsarbete. Den näst vanligaste orsaken är vård av barn.

Innehåll från Serafim FinansAnnons

Nå ditt företags fulla tillväxtpotential med skräddarsydd finansiering

Att växa kräver kapital – och en färdig finansieringsmall som är likvärdig för alla finns inte. Alla företag har olika behov och ambitioner. Med kompetenta och erfarna medarbetare hittar Serafim Finans den finansieringslösning som bäst går hand i hand med ditt företags tillväxtplan. 

Serafim Finans är den långsiktiga partnern som stöttar ditt företag under hela tillväxtresan. Med en förståelse för företagande i sin helhet, med de behov och faser som tillkommer, hittar Serafim Finans ett skräddarsytt finansieringsupplägg som möjliggör tillväxt för alla företag i Sverige. 

Specialister som förstår företagande

Att ha en nära och personlig kontakt är en självklarhet för Serafim Finans. 

Med erfarna rådgivare som täcker hela Sverige och har koll på de lokala marknaderna, får Serafim Finans en ökad förståelse för den verksamhet som företaget bedriver.  

– Vi är en entreprenörsdriven organisation som jobbar med finansiering i olika former. Vi har stor förståelse för företagande och stöttar bolag i sin organiska tillväxt, men även med finansiering av förvärv, säger Joakim Wiksten, VD på Serafim Finans.  

Spara tid med skräddarsydd lösning

Det som skiljer Serafim Finans från de traditionella storbankerna är den effektiva kreditgivningsprocessen med kortare beslutsvägar. 

– Vår process är inte lika stelbent och modellstyrd. Vi tackar inte nej till finansiering bara för att ett visst nyckeltal inte uppnår en viss nivå, förklarar Joakim Wiksten. 

Och alla företag har olika finansieringsbehov. 

– Vi tar oss tid att lyssna och analysera de aktuella behoven för att därefter ta fram den bästa möjliga finansieringslösningen tillsammans med dig som är beslutsfattare. Vi vet att tid är en avgörande faktor och det gör att vi strävar efter att alltid vara transparenta och tydliga. 

Lång erfarenhet av företagsfinansiering

Serafim Finans lägger stor vikt vid att anställa kompetenta och kunniga medarbetare med lång erfarenhet av företagsfinansiering. På så vis kan de garantera professionell rådgivning som mynnar ut i den finansieringslösning som bäst svarar upp mot företagets behov och tillväxtplan. Och det är viktigt. Inget företag sitter på exakt samma ambitioner eller har samma färdiga stig utstakad i sin tillväxtresa.  

– Hur ett bolag ska finansieras beror helt på bransch, vilken fas de befinner sig i och den önskade kombinationen av eget kapital och skuld. Det kan vara intressant för grundare och ägare att lånefinansiera delar av tillväxtkapitalet för att minimera utspädningen av befintliga ägarandelar, förklarar Joakim.

– Serafim Finans har olika finansieringslösningar som bidrar till att skapa tillväxt och långsiktighet. 

– Inom området fastighetsfinansiering har vi ett brett angreppssätt där vi levererar flexibla finansieringslösningar till de flesta behov inom sektorn, så som olika typer av förvärvs-, topp och projektfinansieringar, berättar Anders Wennberg, Head of Real Estate på Serafim Finans.

Anna Rytterling, som är Head of Corporate, understryker att Serafim Finans har ett helt team av medarbetare med lång erfarenhet av att skräddarsy företagsfinansiering efter behov till företag i alla storlekssegment. 

– Vi kan stötta ett bolag med sin tillväxt oavsett om det är genom en förvärvsfinansiering, en kortsiktig bryggfinansiering för att företaget ska kunna fullfölja ett projekt, investeringslån eller en rörelsefinansiering. Vi erbjuder även fakturakopplade finansieringslösningar. Genom att sälja fakturor till oss kan man förbättra sin likviditet eftersom fakturalikviden erhålls omgående istället för vid fakturans förfallodatum. Vi finansierar svenska och utländska fakturor åt bolag inom både SME och Mid Cap-segmentet, säger hon.

Genom att vara lyhörda och hitta den finansieringslösning som är bäst anpassad gör Serafim Finans det smidigt för kunder att nå sin fulla potential.

Serafim Finans – skräddarsydd finansiering som möjliggör tillväxt

 

Mer från Serafim Finans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Serafim Finans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera