1515
Annons

Regeringen höjer BNP-prognosen

Ekonomin växer starkare än tidigare beräkningar och prognosen revideras upp rejält med tre tiondelar till 2,9 procent i år. 

”Det är en ljus prognos men det är faktiskt så det ser ut”, säger finansminister Magdalena Andersson som sätter reformutrymmet till 25–26 miljarder kronor nästa år. 

Foto:Joey Abrait

Finansminister Magdalena Andersson reviderar upp BNP rejält för innevarande år från 2,6 till 2,9 procent jämfört med sommarens prognos, långt över andra bedömare, däribland KI och Riksbanken. 

”Anledningen är framför allt att hushållens konsumtion har överraskat uppåt”, säger hon. 

”Det tuffar på rejält i den svenska ekonomin.” 

Men när det kommer till reformutrymmet för nästa år sammanfaller finansministerns bedömning med Konjunkturinstitutet (KI) när man landar på 25 till 26 miljarder kronor. 

Hon förekommer samtidigt kritik från oppositionen om skönmålning. 

”Ja, det är en ljus prognos men det är faktiskt så det ser ut, oppositionen får tänka vad de vill”, säger hon. 

Samtidigt rubbas inte prognosen för arbetslösheten, enligt Finansdepartementet, utan den sjunker långsamt från 6,2 till 6,1 procent i slutet av prognosperioden, precis som i tidigare prognos. 

”Regeringen har betydligt högre ambitioner än så här” säger hon om arbetslöshetssiffran och pekar på att reformer nästa mandatperiod inte finns med i prognosen. 

”Det är naturligtvis fullt möjligt att ytterligare få ner arbetslösheten”, säger hon. 

Sysselsättningsgraden är den högsta sedan början av 90-talet och utvecklingen väntas öka, enligt Andersson. 

Samtidigt stärks det finansiella sparandet från till 1 procent av BNP, en uppjustering med tre tiondelar jämfört med sommarens bedömning. Samtidigt når regeringen det strukturella sparandet som överskottsmålet mäter sig emot och det stärks marginellt nästa år med en tiondel till 0,6 procent. 

Men även om Magdalena Andersson tecknar en ljus bild av den svenska ekonomin, finns en lång rad orosmoln i vår omvärld, som hotar att dra in över Sverige.

Det handlar om det ekonomiska kaos som brutit ut i Turkiet, frågetecken kring utvecklingen i Italien och risken för en större handelskonflikt, där USA driver på för ökad protektionism.

”Om vi tittar på Sveriges export till USA så uppgår den till 90 miljarder kronor”, säger finansministern.

Till det kommer brexitförhandlingarna som fortsätter att kärva, och risken är att man inte lyckas komma överens om ett färdigt förslag innan tidsfristen löper ut i mars nästa år.

”Datumet för när den här skilsmässan ska ske närmar sig, och det gör också datumet för när man måste nå ett genombrott i förhandlingarna”, säger Magdalena Andersson.

Finansministern ser även risker på hemmaplan och en av dem är kopplade till bostadsmarknaden, där många hushåll är högt skuldsatta. Magdalena Andersson ser även risker kopplade till klimatförändringen.

”Vi ser att världen blir allt varmare och vi har sett ekonomiska konsekvenser av det i Sverige under sommaren”, säger hon.

Ytterligare en stor utmaning inför nästa mandatperiod är jobben och Magdalena Andersson slår fast att arbetslösheten bland utrikes födda är för hög.

Dessutom väntas stora utgiftsökningar de kommande åren kopplat till den demografiska utvecklingen med allt fler äldre.

”Det är klart att det här kommer att kräva mycket stora resurser”, säger hon.

”Att gå fram med mycket stora förslag om skattesänkningar – jag ser det som något verklighetsfrånvänt i det här läget", säger hon vidare. 

 

Innehåll från Nevel ABAnnons

Nevel möjliggör ökad produktionskraft och minskade utsläpp

Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. En av Nevels produktionsanläggningar.
Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. En av Nevels produktionsanläggningar.

Volatila priser, fossila utsläpp och osäkerhet kring framtida kostnader och energiförsörjning får allt fler energiintensiva företag att söka lösningar i cirkulära energi- och ekonomisystem. Det är i linje med en hållbar utveckling där övergången från fossila bränslen till förnybar energi möjliggörs.

Energikris, miljölagstiftning och nya krav driver företag i riktning mot att bli koldioxidneutrala. Ett effektivt sätt att nå det målet är att överlåta energiproduktionen till en partner med expertkunskaper. På så sätt kan energiintensiva företag frigöra kapital, fokusera på kärnverksamheten och bli mer konkurrenskraftiga. Men Sverige ligger fortfarande långt efter andra länder när det gäller att outsourca sin energiproduktion.

– Här ser vi en stor tillväxtpotential. Industrins intresse för att välja bort olja och gas har ökat enormt i samband med energikrisen och klimatdebatten, säger Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. 

Nevel hjälper kunderna att bli energieffektiva och konkurrenskraftiga genom att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar byggda på cirkulär ekonomi. Nevel tar samtliga kostnader för investeringar samt drift och underhåll. Bolaget administrerar även ansökningar för investeringsstöd och alla nödvändiga tillstånd. Resultatet blir en effektiv och pålitlig energileverans.

– Vi kan antingen förvärva och uppdatera kundens befintliga anläggning eller bygga en helt ny. Sedan levererar vi energi i den omfattning som behövs och när den behövs, säger Stefan Johnsson.

Nevels svenska industrikunder får för närvarande fossilfri energi till ett stabilt och förutsägbart pris. Svängningar i olje- och gaspriser påverkar inte leveransen alls. Nevel strävar efter en lokal bränsleförsörjning i så hög grad som möjligt. 

– Utöver att enbart leverera energi försöker vi hela tiden utnyttja spillvärme och andra restprodukter som uppstår i kundens egen produktion. Vi strävar alltid efter att bygga ett så hållbart och cirkulärt energisystem som möjligt. 

Nevel erbjuder även den mest sofistikerade digitala plattformen i branschen, där data från olika anläggningar sammanställs och jämförs. Utifrån detta tas beslut om exempelvis mängden bränsle, blandningen och syrgasnivån vilket också påverkar kostnader och utsläpp.

– I stället för att ha lokal övervakning på mindre anläggningar så kan vi styra och övervaka dem centralt.

Energins andel av de totala kostnaderna har för många industrier inte varit särskilt betydande tidigare. I dag har situationen förändrats radikalt och vissa företag måste antingen höja priserna eller minska produktionen. 

– Därför är det smart att dra nytta av de synergieffekter som uppstår tack vare de energianläggningar och nät vi driver. Företag bör betala för energin som en tjänst. Det är oftast billigare och definitivt smidigare.

Att ställa om till hållbarare produktion gynnar inte bara miljön utan också affärerna.

– Forskningen är tydlig. Hållbara företag har lojalare kunder och bättre företagskultur.

 

Om Nevel:

Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder framtidssäkra industriella och kommunala lösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar samt över 40 fjärrvärmenät. Företagets årliga omsättning är 100 miljoner euro. Nevel sysselsätter 150 experter i Sverige, Finland och Estland. Nevel ägs av Ardian, ett världsledande privatägt investeringshus med tillgångar på 100 miljarder USD under förvaltning eller rådgivning i Europa, Amerika och Asien.

 

Läs mer om Nevel och deras industriella infrastrukturlösningar! 

Läs mer om Nevel här!

 

Mer från Nevel AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nevel AB och ej en artikel av Dagens industri

New Wave-ägda Craft vill fördubbla omsättning

New Wave siktar på att bolagets varumärke Craft ska nå en omsättning på 4 miljarder euro år 2027. Det sade Stefan Persson, vd för Craft of Scandinavia, på torsdagens kapitalmarknadsdag.

Torsten Jansson, vd för Crafts ägarbolag New Wave.
Torsten Jansson, vd för Crafts ägarbolag New Wave.Foto:Suvad Mrkonjic; Press

I dagsläget har Craft en årsomsättning på cirka 2 miljarder euro.

New Wave har tidigare gett uttryck för sin vision att göra Craft, som ligger inom rörelsesegmentet Sport & Fritid, till ett världsledande varumärke inom idrottskläder.

Craft grundades 1977 och en lång tid produkter inom segmenten cykel, längdskidor och underställ. Sedan ett bra tag har detta, inom konceptet Craft Teamwear, utökats med produkter (inte minst matchställ) riktade till föreningar och klubbar inom bland annat handboll, fotboll, volleyboll och basketboll.

En av Crafts senaste satsningar, skor för träning och löpning, har enligt Stefan Persson fallit mycket väl ut. Inom e-handelsdelen är 19 av de 20 största produkterna just skor. Satsningen kommer dessutom snart få sällskap av en sortimentsbreddning i form av fotbollsskor.

I en separat presentation redogjorde New Waves Norgechef Tom Henriksen för tillväxtmöjligheterna i landet. New Waves totala årsomsättning i Norge, som i dag ligger på cirka 500 miljoner norska kronor, ska upp till 1 miljard norska kronor 2027. Varumärket Craft väntas stå för ungefär halva den tillväxtsresan, enligt Tom Henriksen som bland annat pekade på att satsningen inom Teamwear visar på ”en enorm” potential i Norge.   

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera