Annons

Regeringen får sista ordet i utländska investeringar

Regeringen kan ges mer makt över utländska investeringar i Sverige. Nya utredningsförslag gör det möjligt att hindra utländska bolag från att göra direktinvesteringar, men regeringen ser ingen oro för att investeringar kan försenas eller dras in.

Regeringen tog på måndagen emot nya förslag på hur Sverige ska hantera utländska direktinvesteringar.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, ska kunna granska affärer som görs i Sverige och kunna säga nej till affärer.

I slutänden ges nu också regeringen sista ordet om en affär ska gå igenom eller inte. Nekade investeringar ska nämligen prövas av regeringen.

”Säkerheten står högt på regeringens agenda och regeringen har därför tagit fasta på de signaler som Säkerhetspolisen och andra myndigheter sänt om behovet av stärkt skydd på området”, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Det som ska skyddas är bland annat infrastruktur, för EU kritiska mineraler och metaller samt vapenutveckling.

Även energiförsörjning, viktig teknologi som Sverige vill ha kvar i landet och företag som har lokaliseringsuppgifter och känsliga personuppgifter omfattas av det nya skyddet.

Redan nu finns ett liknande system i flera EU-länder. Sverige är därmed relativt senfärdigt med prövningar av det här slaget.

Samtliga företagsformer i Sverige kommer att omfattas av de nya bestämmelserna, enligt utredningen.

Dessutom ska även svenska företag anmäla när ett förvärv görs av en verksamhet som faller inom lagen.

”Det är risken som ska vara avgörande”, säger utredaren, före detta justitierådet, Sten Heckscher.

En balansgång är nu att vänta mellan att få investeringar till Sverige och samtidigt öka säkerheten.

”För investeringsklimatet är det avgörande att systemet balanseras rätt”, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

Utrikeshandelsministern vill inte säga att hon ser någon risk med att investeringar kan försenas eller helt utebli på grund av de nya lagförslagen.

”Det är väldigt få investeringar som i slutändan kommer att förbjudas, men det är också viktigt att vi har ett system på plats för det kommer vara attraktivt för de investerare vi vill ha hit”, säger Anna Hallberg.

”Det blir ett system och en struktur som man kan förhålla sig till”, fortsätter statsrådet.

Utredaren Sten Heckscher ser inte någon risk för att investeringar fastnar i myndighetsprocesser.

”Ganska många verksamheter kan anmälas, men granskningsmyndigheten ska ganska kvickt kunna avgöra om ärendena ska granskas eller inte”, säger han.

Inte heller inrikesminister Mikael Damberg säger sig vara orolig för att utländska bolag kommer att sky Sverige på grund av de nya reglerna.

”Vi får se vad remissinstanserna kommer med för synpunkter. Å andra sidan upplever vi att näringslivet inser att det i dessa tider är rimligt att stater har en investeringsgranskning”, säger han.

Du förväntar dig att internationella investerare har förståelse för det här?

”Det är många som gör investeringar i andra länder som har den här typen av granskningssystem. Jag menar att tiden för Sverige att också skaffa oss det är här.”

Har du saknat ett sådant här system under din tid som inrikesminister?

”Vi har haft en oro för att det här hade kunnat påverka under pandemin, det fanns tidiga varningssignaler om det. Men vad jag fått återrapporterat till mig har de farhågorna inte besannats. Men man måste bygga system som klarar oroliga tider och en aggressiv investering som skulle kunna vara farlig för Sverige.”

Innehåll från SeavusAnnons

Så kan varje företag bli sin egen bank

Till vänster i bild: Kiril Gelevski. Till höger: Toni Trpkovski.
Till vänster i bild: Kiril Gelevski. Till höger: Toni Trpkovski.

Att betalningar, lån, överföringar och investeringar sker genom den reglerade bank- och kapitalmarknaden har hittills varit en självklarhet. Men i framtiden kommer vi att se många alternativa sätt att gör affärer. 

–Den här revolutionen är bara i sin linda, säger Kiril Gelevski, Sales Leader på Seavus. 

Seavus är mjukvaruföretaget som föddes i Lund under IT-boomen och på grund av en av grundarnas nordmakedoniska rötter också har en stor utvecklingsenhet i Skopje. 

–Vi gillar den svenska nyfikenheten, innovationskraften och det enkla demokratiska sättet att arbeta. Det är något som vi hela tiden jobbar hårt för att behålla, överallt där vi är verksamma. Att skapa team av nordiska och nordmakedoniska mjukvaruexperter är en framgångsformel som ger goda resultat och ekonomiska fördelar för våra kunder, säger Kiril.

Alternativa finanslösningar 

Det innovativa tänkandet är en förklaring till att Seavus ligger långt framme när det gäller att hitta nydanade mjukvarulösningar för pengatransaktioner. Hittills har det tagits för givet att den traditionella bank- och kapitalmarknaden måste vara inblandad i alla betalningar, lån och insättningar.

–Men det är faktiskt inte ristat i sten. I framtiden kommer mycket av detta ske utanför de reglerade marknaderna. Det innebär att det blir snabbare, enklare och mer demokratiskt för både företagskunder och konsumenter, menar Kiril.

Han säger att det framför allt är tre trender man bör hålla koll på.

Payment integration

Betalningsprocessen binds samman med andra centrala affärssystem När alla systemen är kompatibla kan betalningstransaktionerna genomföras sömlöst. Inga ”bankdagar” som fördröjer transaktionerna.

Embedded finance

Digitala lösningar som gör det möjligt för företag att själva hantera betalningar, kreditgivning utanför de traditionella bank- och finanssystemen. Det kan till exempel handla om ett café där kunden köper en kaffe och betalar sju dagar senare, utan inblandning av Bank-ID eller betalkort. Caféet bestämmer själv över kreditgivningen och cafégästen lägger sin order med hjälp av en kod. Det kan också vara ett e-handelsföretag där kunden har ett konto. Kreditköp beviljas av säljaren och köparen kan även sätta in medel på kontot.

Decentralized finance

Digitala plattformar som gör det möjligt för människor att bland annat investera i fonder, handla med derivat och kryptovalutor, försäkra sig mot risker och få räntor på likvidkonton – utan att gå genom traditionella system.

Stora utmaningar

Att finanssektorn nu genomgår ett skifte leder till stora utmaningar för befintliga bank- och finansföretag. Digitaliseringsprocesserna under de senaste två decennierna har gjort Sveriges banksektor till en av de mest digitaliserade i Europa, men kraven på förändring och anpassning ökar nu i allt snabbare takt. Dagens konsumenter förväntar blixtsnabb service, får de inte det har de möjlighet att gå någon annanstans.

–Människor har ett stort förtroende för de traditionella aktörerna, så de kommer fortfarande att ha en stor marknad. Men de måste förändra sitt sätt att tänka. Inom en ganska snar framtid kommer kunderna att förvänta sig att en överföring till Kenya ska gå lika snabbt som en swishbetalning. Vägen till framgångsrika affärsmodeller kan då gå via fintechbolagen. Men i en värld med stor komplexitet, mer regelverk och större konkurrens kommer det också att efterfrågas medarbetare med lång erfarenhet från bank och finans, säger Toni Trpkovski, CTO.

Om Seavus

Seavus Banking har funnits i 22 år och har idag 150 IT-experter som utvecklar integrerade och moderna banklösningar. Kunderna omfattar nordiska startups, större amerikanska banker samt de största bankerna i sydöstra Europa. Seavus har 1200 anställda och är en del av Arcona Group. 

Läs mer på seavus.com  

Besök oss på Linkedin 

 

 

Mer från Seavus

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Seavus och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera