Annons

Regeringen driver samtyckeslag trots kritik

Lagrådets sågning ändrar inte regeringens planer på att gå vidare med samtyckeslagen för sex.

"Det finns behov av en ny lag och det finns en närmast total enighet i riksdagen om det", säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Däremot, säger han, kommer regeringen att försöka möta Lagrådets kritik när det gäller att göra förslaget tydligare, innan propositionen går till riksdagen i mars. Även om rådet, som i det här fallet, avstyrker att regeringen gör lag av förslaget finns det ingen skyldighet för regeringen att slänga förslaget i papperskorgen.

Målet med den nya lagen är att förtydliga kravet på att sex ska vara frivilligt, men Lagrådet pekar på flera potentiella problem med lagförslaget.

Lagrådet hävdar att skrivningarna i lagrådsremissen innebär att det inte på förhand går att veta vad som är lagligt eller kriminellt. Det går emot kravet på förutsebarhet i lagstiftning.

"Vi ska titta på hur vi kan förtydliga det straffbara området, i det fortsatta arbetet", säger Morgan Johansson.

Förutom att Lagrådet underkänner förslaget vad gäller tydlighet anser juristerna i rådet också att lagen egentligen inte behövs - mycket täcks redan in av existerande lagar.

"De ifrågasätter behovet av en reformering av lagstiftningen, men jag menar att behovet finns", säger Johansson.

Lagrådet anser vidare att mycket kommer att hänga på vad enskilda domare kommer fram till.

När regeringen presenterade förslaget till lagrådsremiss den 17 december skedde det på en pressträff med Johansson, statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP). Löfven och Lövin beskrev det som ett historiskt ögonblick och justitieministern talade om förslaget som ett av de absolut viktigaste han lagt fram i floden av lagförslag sedan 2014. De beskrev det också som ett politiskt nödvändigt svar på vad som kommit upp till ytan i metoo-rörelsen.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera