ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Ratos sänker utdelningen

  • Vd Magnus Agervald Foto: Oskar Omne

Riskkapitalbolaget Ratos styrelse föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie vilket var en minskning från 3,25 kronor året före. Analytikerna hade i snitt väntat sig en utdelning på 2,5 kronor enligt SME Direkt. Aktien rasar med drygt 7 procent i den inledande handeln.

Ratos redovisade ett resultat efter skatt på 1.277 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 vilket kan jämföras med minus 632 Mkr under samma period 2015. Resultatet per aktie uppgick till 3,95 kronor per aktie medan samma siffra 2015 låg på minus 2,05 kronor.

För helåret 2016 visade portföljen en omsättningstillväxt på 13 procent och under det fjärde kvartalet landade samma siffra på 20 procent. Framförallt drivet av Aibel, konstaterar vd Magnus Agervald i vd-ordet.

”Bolagsportföljens totala utveckling under 2016 nådde inte upp till våra ambitioner. Många bolag går bra, men i vissa har vi intensifierat utvecklingsarbetet tillsammans med företagsledningarna i bolagen och deras styrelser”, skriver Magnus Agervald.

Under det fjärde kvartalet skrev Ratos ned det bokförda värdet på GS Hydro, verksamt inom icke-svetsade rörsystem, med 160 Mkr till 0 kronor samt värdet på AH Industries, som bolaget tecknade ett försäljningsavtal om i december, med 43 Mkr.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie vilket är 1,25 kronor lägre än för 2015 och under analytikernas prognos på 2,5 kronor per aktie enligt SME Direkt.

"Utdelningspolicyn säger att utdelningen ska reflektera resultatet i Ratos, och på helåret gör vi ett negativt resultat", säger Magnus Agervald till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Ratos utdelningspolicy ska en jämn utdelning eftersträvas och historiskt har drygt 50 procent av resultatet efter skatt delats ut.

"De senaste åren har vi delat ut mycket mer än så och delar man ut mer än årsvinsten över lång tid är det klart att det kommer att erodera kapitalet", säger Magnus Agervald till Nyhetsbyrån Direkt.

Magnus Agervald har som ambition att presentera en uppdaterad strategi för Ratos innan sommaren, men vill inte gå in på om utdelningspolicyn kommer förändras.

"Tittar vi på utvecklingen i år är vi inte nöjda med utvecklingen i bolagen, men ser man över tid har Ratos skapat väldigt stora värden. Men tittar man på årets utveckling av det operativa rörelseresultatet har den inte varit tillräckligt bra, eftersom rörelseresultatet gått ned när portföljen växer omsättningen", säger Magnus Agervald om den nuvarande strategin till Nyhetsbyrån Direkt.

Tyck till