ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Ratos: Därför sålde vi Gudrun Sjödén

  • Foto: Amanda Lindgren, Amanda Lindgren (Di)

Efter bara två år säljer Ratos sin 30-procentiga andel i klädföretaget Gudrun Sjödén. Enligt Ratos nya mål för portföljbolagen, platsar bolaget helt enkelt inte längre. 

"En av de saker vi jobbar med, nu och den närmaste tiden, det är att definiera vilka bolag som ska vara en del av vår långsiktiga portfölj. Då har vi helt enkelt kommit fram till att Gudrun Sjödén inte är ett bolag som ska vara med där", säger Ratos vd Jonas Wiström. 

Precis på vilka grunder beslutet är fattat vill han inte berätta, annat än att det är många faktorer som sammanvägts. På kapitalmarknadsdagen i juni pratades det bland annat om att det typiska portföljbolaget ska ha en stark marknadsposition i en attraktiv sektor och att utdelningar ska vara möjliga utifrån kassaflöde och skuldsättning. EBITA bör ligga på över 50 miljoner kronor. Stabilitet, lönsamhet och tillväxt är i fokus. 

"Vi väljer hur vi vill allokera vår tid och vårt kapital och våra resurser, det är något som vi utvärderar löpande. Då har vi kommit fram till att vi kan använda både kapital och resurser ännu bättre i andra bolag", säger han. 

Totalt har Ratos investerat 160 miljoner kronor i Gudrun Sjödén. Den 30-procentiga andelen säljs nu tillbaka till grundaren Gudrun Sjödén för 225 miljoner kronor. En positiv resultateffekt på ungefär 30 miljoner kronor väntas när affären slutförs under tredje kvartalet. 

"Det här är inte en så lång investering, men det är ändå en investering som har gett en årlig avkastning på ungefär 18 procent. Det har varit en bra placering", säger Jonas Wiström. 

Huruvida pengarna ska användas till de existerande portföljbolagen eller till nya förärv svarar Jonas Wiström inte riktigt på. Han säger dock att man från Ratos sida tycker att det allmänt är en bra marknad att sälja i just nu. 

Jonas Wiström framhåller att Gudrun Sjödén är ett fint och välskött bolag som han tror kan ha en god framtid även utan Ratos. 

"Jag tror också att vi har bidragit till Gudrun Sjödéns utveckling under de här åren."

Hur har samarbetet fungerat med grundaren som majoritetsägare?

"Att vara minoritetsägare är en situation som vi inte vill vara i, så det är klart att det är en del i det här. Vi vill vara en aktiv ägare som har ett bestämmande inflytande i våra bolag, men jag tycker att vi har haft ett bra samarbete". 

Bland portföljbolagen finns två handelsbolag nu kvar, Plantasjen och Oase Outdoors. 

Vad tycker du om förutsättningarna i handeln i stort?

"Det finns en stark trend mot online och kanske också en trend mot mindre specialbutiker. Plantasjen tror vi på för att det är ett väldigt starkt varumärke och det finns en stor potential i den verksamheten."

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies