Annons

Rapport: Så kan fler och billigare bostäder byggas – parkeringar bromskloss

Betydligt fler bostäder skulle kunna byggas om kravet på parkering sänks – i Stockholm handlar det om upp till 20 procent fler. Det är en av slutsatserna som dras i en färsk rapport.

”Färre parkeringsplatser kan leda till både fler och billigare bostäder. Men en förutsättning för att sänka antalet parkeringsplatser är att minska behovet av parkering”, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. 

Foto:Mickes fotosida

I rapporten ”Framtiden för parkering och nya bostäder” med Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen som avsändare redovisas möjligheterna till fler bostäder om byggaktörer inte behövde ta hänsyn till den svenska parkeringsnormen. 

I den måste ett visst antal parkeringsplatser byggas i samband med nya bostadsexploateringar, vilket ökar totalkostnaden för bostäderna. Men rapporten påvisar att parkeringsnormen har en svag koppling till tillgång och efterfrågan och att det därför finns risk för att det skapas en överproduktion av parkeringsplatser. 

Exempel som tas upp är två hyresprojekt i Uppsala, där man trots kraftig subvention inte lyckats hyra ut alla parkeringsplatser.

”Det behövs en bättre fungerande marknad för parkering. Det vore bra om p-kravet togs bort så att parkeringsbesluten speglar de lokala behoven och förutsättningarna”, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

I Stockholm, där det råder stor bostadsbrist, skulle upp till 20 procent fler bostäder kunna byggas till en lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras, visar rapportens unika beräkningar. I Göteborgs skulle 8 procent fler bostäder kunna byggas med upp till 15 procent lägre kostnader.

Att effekterna blir som störst i Stockholms län förklaras med hur prisstrukturen på bostadsmarknaden ser ut. I Stockholms län ligger betydligt fler områden på gränsen till att vara byggbara än i exempelvis Göteborg. Det gör att när produktionskalkylen inte belastas med garagekostnader når fler områden i Stockholm än i exempelvis Göteborg nivåer som möjliggör nyproduktion. 

”Vi har länge känt till att politiken för parkering har stor inverkan på städernas trafikmiljö och framkomlighet. Att vi nu kan visa att dagens lagar och normer även begränsar bostadsbyggandet bör ge politiken kraft att genomföra reformer”, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

I rapporten medges dock att kapade parkeringsplatser måste vägas upp av andra alternativ som bilpooler och en bättre fungerade kollektivtrafik. Samtidigt konstateras att priserna på bostäder i bra lägen inte nämnvärt påverkas av möjligheten till parkering.  

Vidare omnämns digitala plattformar för taxi, hyrbil och bilpooler som något som radikalt kan minska behovet av parkeringsplatser. Utvecklingen av självkörande bilar bör också tas in i framtida parkeringsplaner, där en fullständigt självkörande fordonsflotta skulle kunna eliminera mellan 50-90 procent av all parkering i städerna, enligt olika beräkningar.

”Dagens krav innebär dyra investeringar för fastighetsbolagen och är orimliga när en smart teknik och rätt prissättning gör att befintliga parkeringsplatser kan nyttjas mer effektivt och parkeringsbehovet minskar över tid”, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

LÄS OCKSÅ Malmö inför mer flexibla parkeringskrav vid nybyggen

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera