1515
Annons

Rapport: Etableringstillägg kan missgynna kvinnor

Dagens etableringstillägg missgynnar nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden, enligt en rapport. För att komma till rätta med problemet föreslår man att tillägget individualiseras.

”Det måste löna sig att arbeta och då tror jag att detta är en både rimlig och vettig åtgärd att genomföra”, säger rapportförfattaren Eva Löfbom.

Bild:Colourbox

Utformningen av etableringsersättningen leder till att kvinnor, framför allt de som är födda utomlands, har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

Förklaringen är att det lönar sig dåligt för den andra personen i ett hushåll att börja arbeta om båda har etableringsersättning. Den dåliga lönsamheten handlar om låg lön, minskade bidrag och ökade kostnader för barnomsorg, skriver ESO i rapporten.

”I dag betalas etableringstillägget ut per hushåll. Det innebär att inkomstbortfallet blir större när den andra personen i hushållet börjar arbeta, eftersom tillägget då försvinner helt”, säger rapportförfattaren Eva Löfbom.

För att komma till rätta med detta föreslår ESO att tillägget i stället individualiseras så att exempelvis två föräldrar i ett hushåll får halva summan vardera. Detta skulle innebära att inkomstbortfallet blir något större när den första personen i ett hushåll med barn börjar arbeta jämfört med i dag, medan bortfallet för den andra i hushållet skulle bli mindre.

Ur ett utjämningsperspektiv skulle detta gynna kvinnor, eftersom kvinnor generellt träder ut i arbetslivet efter sina män.

I rapporten drar ESO paralleller till andra typer av bidrag som har gått från att vara hushållsbaserade till att betalas ut till individen. Ett sådant exempel är bostadsbidraget, som tidigare betalades på hushållsbasis.

”När det sedan individualiserades för ett antal år sedan fick det till effekt att kvinnor började arbeta i högre utsträckning än tidigare”, säger Eva Löfbom.

ESO är en kommitté under finansdepartementet.


Innehåll från NynasAnnons

Cirkularitet i fokus för svenskt specialoljebolag

Bindemedel för cirkulär asfalt och transformatorolja till eldistribution är två produkter signerade Nynas. Bolaget har en viktig roll att spela i framtidens samhällsbygge. Det som krävs för att uppnå detta är stabil, grön och billig energi, menar Johan Andersson som leder Nynas hållbarhetsarbete. 

Industriutvecklingen och befolkningsökningen i världen kräver utbyggnad av infrastruktur. Här fyller svenska Nynas en viktig funktion. 

– Vi producerar bindemedlet bitumen för asfaltstillverkning, transformatoroljor som krävs vid elektrifieringen av samhällen samt specialoljor som används för att tillverka däck. Det skiljer oss från oljebolag som framställer bensin och diesel som går till förbränning. Våra produkter är antingen cirkulära eller har en väldigt lång livslängd, säger Johan Andersson, Vice President Group Strategy & Sustainable Development på Nynas. 

Företaget tar vara på restprodukter från andra oljebolag och omvandlar dessa till specialoljeprodukter. 

– Det innebär att vi hjälper våra branschkollegor att minska sina klimatavtryck. Vi investerar även i forskning för att hitta alternativa insatsvaror, till exempel biogent material, säger Johan Andersson.

Läs mer om Nynas här.

Energismart drift

Nynas produktion kräver stora mängder energi, vilket ger upphov till koldioxidutsläpp. 

– Därför har vi gjort stora insatser för att både bli mer energieffektiva och minska våra utsläpp av koldioxid. Som exempel kan nämnas att ångan till raffinaderiet i Nynäshamn sedan flera decennier tillverkas i en kraftcentral som drivs på biobränsle. Utöver det går spillvärme från raffinaderiet in i Nynäshamns fjärrvärmenät. Nästa steg kan vara att använda biogas. Men det ultimata hade såklart varit att göra raffinaderierna helt eldrivna, säger Johan Andersson.

Tillgången till el är kritisk 

Elfrågan är avgörande för många industriföretag – så även för Nynas. För att kunna spela en viktig roll i infrastrukturbygget även framåt krävs stora mängder stabil, grön och billig el, menar Johan Andersson. 

– Särskilt stabiliteten är viktig. Ett raffinaderi är som en stor kittel som måste hållas varm dygnet runt. Det fungerar inte att produktionen står stilla om vinden mojnar, solen inte skiner eller om oroligheter i omvärlden gör att energiförsörjningen blir instabil, förklarar han och fortsätter: 

– Företag som Nynas skulle kunna styra om produktionen till mindre nogräknade länder där energin är billigare och där processmarknaden inte är lika hårt reglerad som här, men vi är stolta över att vi skapar arbetstillfällen i Sverige. För att kunna behålla konkurrenskraften och fortsätta bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle måste vi bland annat bygga ut eltillförseln.   

Så är det att jobba på Nynas.

Om Nynas
Nynas är ett snart 100-årigt företag som erbjuder lösningar för omställningen till ett hållbart samhälle. Nynas tillverkar specialoljor för en rad olika tillämpningar och finns överallt i samhället – i asfalt, bildäck, bilar, vindkraftverk, transformatorer, sneakers för att nämna några exempel. Nynas har raffinaderier i Nynäshamn, Göteborg, tyska Harburg och Eastham i Storbritannien.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nynas och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?