ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Rapport: Etableringstillägg kan missgynna kvinnor

Dagens etableringstillägg missgynnar nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden, enligt en rapport. För att komma till rätta med problemet föreslår man att tillägget individualiseras.

”Det måste löna sig att arbeta och då tror jag att detta är en både rimlig och vettig åtgärd att genomföra”, säger rapportförfattaren Eva Löfbom.

Utformningen av etableringsersättningen leder till att kvinnor, framför allt de som är födda utomlands, har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

Förklaringen är att det lönar sig dåligt för den andra personen i ett hushåll att börja arbeta om båda har etableringsersättning. Den dåliga lönsamheten handlar om låg lön, minskade bidrag och ökade kostnader för barnomsorg, skriver ESO i rapporten.

”I dag betalas etableringstillägget ut per hushåll. Det innebär att inkomstbortfallet blir större när den andra personen i hushållet börjar arbeta, eftersom tillägget då försvinner helt”, säger rapportförfattaren Eva Löfbom.

För att komma till rätta med detta föreslår ESO att tillägget i stället individualiseras så att exempelvis två föräldrar i ett hushåll får halva summan vardera. Detta skulle innebära att inkomstbortfallet blir något större när den första personen i ett hushåll med barn börjar arbeta jämfört med i dag, medan bortfallet för den andra i hushållet skulle bli mindre.

Ur ett utjämningsperspektiv skulle detta gynna kvinnor, eftersom kvinnor generellt träder ut i arbetslivet efter sina män.

I rapporten drar ESO paralleller till andra typer av bidrag som har gått från att vara hushållsbaserade till att betalas ut till individen. Ett sådant exempel är bostadsbidraget, som tidigare betalades på hushållsbasis.

”När det sedan individualiserades för ett antal år sedan fick det till effekt att kvinnor började arbeta i högre utsträckning än tidigare”, säger Eva Löfbom.

ESO är en kommitté under finansdepartementet.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies