ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor & valutor: Starkare dollar efter fedbeslut

Europeiska statspappersräntor sjönk omkring 2-4 punkter på de flesta håll på fredagen, Italien undantaget (upp 5-8 punkter). Euron handlades svagare mot dollarn, som stärktes något efter Federal Reserves räntebesked på torsdagskvällen.

Feds bjöd visserligen inte på några överraskningar, uttalandet var med vissa marginella undantag en ren kopia på uttalandet i september, vilket därmed tolkas som att Fedledamöterna inte tänker sig att göra något avsteg från planen att höja räntan på nytt i december.

Marknadsaktörer hade inte heller räknat med något annat än vad Fed levererade på torsdagen, men vissa hade ändå sett en viss sannolikhet för att Fed i uttalandet kanske skulle notera börsfallen i oktober eller risken för handelskrig. När detta uteblev dämpades en potentiell riskfaktor för att Fed skulle kunna tveka något med höjningsplanerna. Det bidrog i sin tur till något högre USA-räntor och en något starkare dollar i den sena USA-handeln på torsdagen.

I Norge sjönk kärninflationen till 1,6 procent i oktober, från 1,9 procent i september, vilket var lägre än väntade 1,8 procent.

Marius Gonsholt Hov, makroekonom på Handelsbanken Oslo, noterade att livsmedels- och transportpriser låg bakom nedgången i oktober. Han påpekar också att även om kärninflationen var lägre än konsensusprognosen så var den helt i linje med Norges Banks prognos. Den norska kronan försvagades ändå drygt 6 öre mot euron som mest efter KPI-utfallet men återhämtade senare delar av försvagningen.

Även den svenska kronan försvagades mot euron efter det norska KPI-utfallet. Skandinaviska valutor rör sig ofta i tandem och det överraskande låga norska KPI-utfallet föder åtminstone vissa misstankar om att även svensk oktoberinflation, som redovisas på tisdag, ska överraska på nedsidan. Svenska ekonomer brukar dock påpeka att korrelationen mellan norsk och svensk prisutveckling inte är överdrivet stark.

Vid svensk stängning hade euron stärkts 2 öre mot kronan, till 10:28, medan dollarn hade stärkts knappt 8 öre, till 9:06. TCW-index steg till 139,37 (138,88).

Svenska statsobligationsräntor sjönk 2-3 punkter i längre löptider, tioårsräntan ner 3 punkter, till 0,65 procent, medan motsvarande tyska ränta sjönk 4 punkter, till 0,41 procent.

SCB rapporterade att hushållens konsumtion var oförändrad i september jämfört med i september 2017, och samtidigt reviderades augustiutfallet ner till -0,1 procent, från +0,3 procent tidigare.

Den säsongsrensade tremånadersutvecklingen visar samtidigt att hushållskonsumtionen sjönk 1,7 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Det följer på tisdagens data som visade att produktionen i näringslivet sjönk 0,1 procent under tredje kvartalet, vilket sammantaget ger en tämligen mörk bild av utsikterna inför BNP-data för tredje kvartalet - som SCB ska redovisa den 29 november.

Svensk BNP har inte noterat negativ kvartalstillväxt sedan andra kvartalet 2013, men risken är nu påtaglig att SCB nu åter kommer att behöva rapportera minustillväxt strax innan Riksbanken har tänkt sig att höja styrräntan för första gången sedan i juli 2011.

Amerikanska statspappersräntor vände neråt i Europahandeln på fredagen, efter att ha stigit något efter Fedbeskedet på torsdagskvällen. Vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 3,20 procent, 1 punkt lägre jämfört med vid samma tid på torsdagen.

USA-data på fredagen visade bland annat att PPI steg 0,6 procent i oktober jämfört med i september, medan kärn-PPI steg 0,5 procent. Det var väl över de +0,2 procent som väntades för båda måtten.

Capital Economics konstaterar dock i ett kundbrev att uppgången för kärn-PPI främst speglar stora prisökningar i volatila marginalkomponenter inom tjänstehandel, transport och magasinering.

"Exklusive dessa kategorier tyder statistiken på att de senaste tarifferna (10 procent på kinesiska importvaror för 200 miljarder dollar) inte fått mycket effekt på priserna och att det underliggande inhemska inflationstrycket nu kan vara på väg att plana ut", skrev Capital Economics Andrew Hunter i ett kundbrev.

Han tillägger att det därmed verkar som att de nya Kina-tarifferna antingen har absorberats i marginalerna för de kinesiska exportörerna och/eller motverkats av den 8-procentiga apprecieringen i den handelsvägda dollarkursen i år.

Michigan-index sjönk preliminärt till 98,3 i november från 98,6 i oktober, vilket var en något mindre nedgång än till väntade 98,0. Hushållens omdömen om nuläget förbättrades marginellt medan det dämpades något avseende utsikterna.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies