ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Yenen stärks efter starka BNP-siffror

Amerikanska tioåriga statspappersräntan har handlats ned 1 punkt efter den svenska marknadens stängning på torsdagen och kvällens dollarförstärkning mot yenen urholkades efter starka preliminära BNP-siffror från Japan. 

Japanska tioårsräntan sjunker en punkt och yenen stärks mot dollarn efter att Japans bruttonationalprodukt steg 0,5 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, motsvarande en uppgång med 1,9 procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik.

Väntat var enligt Reuters +0,3 respektive +1,4 procent.

Statistiken innebär att mönstret av två tidigare kvartal med negativ tillväxt har brutits.

Capital Economics skriver i en kommentar att trots att BNP uppvisar positiva siffror igen, är inte tillväxten lika kraftfull som föregående år. Med en ekonomi som börjar närma sig kapacitetsbegränsningar, tror Capital Economics att aktiviteten i ekonomin kommer vara fortsatt trög för närvarande.

Arbetskrafts- och kapacitetsbrister i framtiden kommer göra det svårt att bibehålla en tillväxt över trendnivån, tillägger de.

Amerikanska tioårsräntan sjunker en knapp punkt efter en relativt solid emission av 30-åriga obligationer för 18 miljarder dollar, till en ränta på 3,09 procent. 

Regionschefen för Federal Reserve Chicago, Charles Evans, sade vid en pressträff på torsdagen att Fed kan behöva höja styrräntan till "något restriktiva" nivåer under de kommande åren för att bekämpa effekten av den senaste tidens finanspolitiska stimulans på den amerikanska ekonomin.

Evans, som tidigare uttryckt sin oro över inflationsutvecklingen i USA, lät i sitt uttalande på torsdagen mer optimistisk. "Inflationen har i själva verket kommit upp i 2 procent. Det finns god anledning och tro att vi kommer att stanna i det området", sade han enligt Reuters.

Han påpekade även att upp till ytterligare två räntehöjningar skulle vara rimligt under 2018.

RBA, Australien centralbank, publicerade på morgonen sitt penningpolitiska uttalande efter förra veckans räntebesked. 

RBA räknar med en stark ekonomisk tillväxt i år och nästa år, men tror att inflationen når mittpunkten av intervallet för inflationsmålet först efter 2020.

Inflationsprognosen skruvas ned från tidigare 2 procent i år till 1,75 procent. Kärninflationen väntas stiga till 2,25 procent i slutet vad 2020, vilket är lägre än mittpunkten av intervallet för inflationsmålet på 2-3 procent.

"Givet den gradvisa utvecklingen… ser inte kommittén särskilt starka skäl att höja räntan i närtid", tillade han.

Turkiska liran fortsätter försvagas efter de amerikanska sanktioner och handlas under morgonen till en ny bottennotering vid 5:6478 mot dollarn. 

Ryska rubeln, som också pressats efter nya amerikanska sanktioner mot Ryssland, försvagas ytterligare under fredagen och handlas till 66:7856 mot dollarn.

Fredagens tyngsta hållpunkter på makroagendan är svenskt och amerikanskt KPI samt preliminär BNP för Storbritannien.

KPIF-inflationen i Sverige väntas ligga kvar vid 2,2 procent i juli, drivet framför allt av högre livsmedels- och elpriser, och därmed ligga kvar över Riksbankens 2-procentsmål för tredje månaden i rad. 

KPIF-inflationen väntas komma in högre än Riksbankens egna färska prognos medan den numer så viktiga KPIF-inflationen exklusive energi väntas komma in en tiondel lägre än Riksbankens prognos, enligt SME Direkts prognosenkät bland 7 analytiker.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies