ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Stigande räntor – särskilt i USA

Framför allt USA-räntorna letade sig högre under måndagens handel, medan börserna var mer trevande och dollarn tappade. Oljan gick sidledes.

Generellt gav de USA-ledda attackerna i Syrien, som kom efter fredagens stängning, inte något större avtryck på marknaderna. 

"Om vi inte ser att den geopolitiska oron och handelskriget visar sig i hårda data, så förefaller valutamarknaden i stort immun mot rubrikerna", sade Valentijn van Nieuwenhuijzen på NN Investments till Reuters.

Donald Trump twittrade "mission accomplished" och att attacken ändå blev relativt begränsad, och undvek direkt konfrontation med Ryssland, talar åtminstone för närvarande emot en ytterligare eskalering. Den ryska responsen har hittills kommit i form av verbala angrepp, där Vladimir Putin talat om "kaos" om Väst angriper igen.

Tyska räntor steg någon punkt i kortare löptider. Spanska räntor var också upp någon punkt, där fredagens uppgraderade betyg från Moody's till Baa1 redan tidigare prisats in.

Euron fick en skjuts upp till 1:2385 mot dollarn, som tappade till 107:20 mot yenen. Svaga opinionssiffror för premiärminister Shinzo Abe gav yenstöd. Abe ska i veckan träffa Donald Trump, där handelsöverskottet mot USA kan bli ett ämne. USA:s finansdepartement nämnde i sin halvårsvisa valutarapport på fredagen att man är "fortsatt oroade över ihålligheten i den stora bilaterala handelsobalansen mellan USA och Japan".

Inget land klassificeras som valutamanipulatör men sex länder finns på en "bevakningslista", och förutom Japan är det Kina, Tyskland, Schweiz och Sydkorea, samt Indien (ny).

Trump twittrade sedan på måndagen att Ryssland och Kina spelare ett devalveringsspel mot USA som höjer räntan, vilket inte är acceptabelt. 

Neel Kashkari, Fed-chef i Minneapolis som röstade emot alla höjningar 2017, sade i en intervju med Dow Jones att de senaste åtgärderna från Trump-administrationen för att stimulera ekonomin ökar förtroendet för att inflationen kommer att stiga till målet relativt snart, vilket tillåter Federal Reserve att gå vidare med sina planerade räntehöjningar.

USA-räntorna steg, med den tioåriga statsobligationen 2 punkter upp till 2,85 procent. USA-data på måndagen visade att Empire manufacturing index sjönk mer än väntat, och med det framåtblickande indexet på den lägsta nivå på över två år. 

Detaljhandeln steg 0,6 procent i mars, mer än väntade +0,4 procent, men exklusive bilar och bensin var utvecklingen mer i linje med prognos. 

RDQ Economics noterade att även om detaljhandeln visade en förbättring i mars, så indikerade nedrevideringarna för januari och februari att den reala konsumtionstillväxten första kvartalet bara kommer vara cirka 1,0 procent (annualiserat), och konsensusprognosen på 2,1 procent för BNP-tillväxten kan därmed ligga något för högt. 

Rubeln visar små förändringar från fredagen, och har stabiliserats efter nedgången i samband med USA-sanktionerna. Nya sanktioner väntas däremot presenteras under måndagen.

Svenska tioårsräntan steg 1 punkt medan kronan sammantaget stärktes 3 öre till 8:41 mot dollarn men tappade 2 öre till 10:42 mot euron. 

Valueguards HOX-index visade att bostadspriserna i Sverige var oförändrade i mars jämfört med föregående månad, och sjönk 0,3 procent säsongsrensat. I februari sjönk priserna 0,4 procent efter att ha stigit 3,4 procent i januari.

Såväl priserna på borätter som villor var oförändrade i mars. Valueguard noterar att HOX-index återhämtade sig i januari sedan höstens nedgång och därefter rört sig väldigt lite. 

"Därmed kan vi konstatera att nedgången från i höstas är bruten. Däremot har vi inte sett samma återhämtning som vid de tre tidigare nedgångarna på höstarna 2007, 2008 och 2011. Det gör att vi nu har en ny situation på marknaden som inte följer något mönster från tidigare", skriver Valueguard. 

Flera bedömare såg en stabilisering i bopriserna men framhöll samtidigt att det skärpta amorteringskravet från den 1 mars i kombination med annat ger ett fortsatt osäkert läge. 

I vårbudgeten spår regeringen en BNP-tillväxt på 2,8 procent i år och 2,2 procent nästa år, samma som i prognosuppdateringen i februari. Det offentliga överskottet har justerats ned något men ligger ändå på 1,0 procent av BNP i år, och ökar till 1,3 procent år 2020. Det konjunkturjusterade överskottet antas ligga över det nya överskottsmålet från 2019 och den offentliga skulden falla till under den nedre gränsen i det nya skuldankaret till år 2021. 

Arbetslösheten sjunker endast marginellt till 6,1 procent år 2020, men regeringen håller fast vid sitt mål om att då ha EU:s lägsta arbetslöshetsnivå. Inflationsprognosen har dragits ned och Riksbanken väntas dröja ytterligare en tid med sin första räntehöjning. 

Bland nedåtriskerna finns handelskonflikter, brexit och osäkerhet om finans- och penningpolitiken, inte minst i USA. För svensk del är bostadsmarknaden en risk, men en fortsatt god ekonomisk utveckling, bostadsbrist och ökad befolkning talar för en stabilisering av bostadspriserna framöver.

Regeringen tillförde ytterligare 5 miljarder kronor till kommunerna för hanteringen av ökade migrationskostnader. Förutom det innehöll budgeten satsningar på 2,6 miljarder kronor riktat till bland annat ökad tillgänglighet i vården. 

Finansminister Magdalena Andersson framhöll vid en pressträff att säkrad välfärd är prioriterat nu och kommande mandatperiod. Överskott i de offentliga finanserna ger "muskler den dagen ekonomin vänder", men samtidigt ser det "lite tight" ut vad gäller reformutrymme för 2019. 

"Regeringens vårbudget var ingen större överraskning. De flesta av reformerna var redan kända i förväg och de ekonomiska prognoserna ändrades inte så mycket. Men regeringen är överens med KI om att det inte blir någon räntehöjning 2018", skrev Nordea i en kommentar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies