ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Räntor handlas högre

STOCKHOLM (Direkt) Europaräntorna handlas högre under måndagens inledande handel och euron stärks. Börsen visar en lite trevande utveckling men generellt har de USA-ledda attackerna i Syrien, som kom efter fredagens stängning, inte gett något större avtryck på marknaderna. 

"De militära attackerna var väl annonserade och vi ser en fortsättning på det breda marknadstemat från förra veckan om en svagare dollar och gynnsamma förhållanden för risktagande", sade Manuel Oliveri på Credit Agricole till Reuters.

Donald Trump twittrade "mission accomplished" och att attacken ändå blev relativt begränsad, och undvek direkt konfrontation med Ryssland, talar åtminstone för närvarande emot en ytterligare eskalering. Den ryska responsen har hittills kommit i form av verbala angrepp, där Vladimir Putin talat om "kaos" om Väst angriper igen.

Tyska räntor handlas 3-4 punkter upp, medan övriga Europa är upp något mindre. Spanska räntor har stigit 1-2 punkter, där fredagens uppgraderade betyg från Moody's till Baa1 redan tidigare prisats in.

Euron fick en skjuts upp till 1:2360 mot dollarn under förmiddagen. Dollarn har även tappat till 107:20 mot yenen under morgonen där svaga opinionssiffror för premiärminister Shinzo Abe bidragit. Han ska i veckan träffa Donald Trump, där handelsöverskottet mot USA kan bli ett ämne. USA:s finansdepartement nämnde i sin halvårsvisa valutarapport på fredagen att man är "fortsatt oroade över ihålligheten i den stora bilaterala handelsobalansen mellan USA och Japan".

Inget land klassificeras som valutamanipulatör men sex länder finns på en "bevakningslista", och förutom Japan är det Kina, Tyskland, Schweiz och Sydkorea, samt Indien (ny).

USA-räntorna letar sig uppåt i Europahandeln, med den tioåriga statsobligationen 3 punkter upp till 2,86 procent. 

Under eftermiddagen kommer från USA detaljhandelsdata för mars samt Empire Manufacturing Index för april klockan 14.30, samt NAHB:s husbyggarindex för april och lagerdata för februari, klockan 16.00.  

Rubeln visar små förändringar från fredagen, och har stabiliserats efter nedgången i samband med USA-sanktionerna. Nya sanktioner väntas däremot presenteras under måndagen.

Svenska räntor handlas 1-2 punkter högre medan kronan har stärkts 3 öre mot dollarn och lika mycket mot euron under förmiddagen. Det kommer efter en lika stor försvagning i fredags kväll och netto är kronan därmed i stort sett oförändrad. Fokus för svensk del låg på måndagen på såväl boprisutveckling som budgeten, och nyhetsmässigt kanske mer intresse för det förstnämnda.

Valueguards HOX-index visade att bostadspriserna i Sverige var oförändrade i mars jämfört med föregående månad, och sjönk 0,3 procent säsongsrensat. I februari sjönk priserna 0,4 procent efter att ha stigit 3,4 procent i januari.

Såväl priserna på borätter som villor var oförändrade i mars. Valueguard noterar att HOX-index återhämtade sig i januari sedan höstens nedgång och därefter rört sig väldigt lite. 

"Därmed kan vi konstatera att nedgången från i höstas är bruten. Däremot har vi inte sett samma återhämtning som vid de tre tidigare nedgångarna på höstarna 2007, 2008 och 2011. Det gör att vi nu har en ny situation på marknaden som inte följer något mönster från tidigare", skriver Valueguard. 

Flera bedömare ser en stabilisering i bopriserna men framhåller samtidigt att det skärpta amorteringskravet från den 1 mars och annat bidrar till ett mer osäkert läge än tidigare. 

"Statistiken är i linje med vår prognos, att bostadspriserna totalt sett kommer att vara i stort sett oförändrade under 2018, men med betydande skillnader, där det är svagare i storstäder än utanför och för bostadsrätter jämfört med småhus", säger Swedbanks analytiker Ingrid Wallin Johansson till Nyhetsbyrån Direkt.

I vårbudgeten spår regeringen en BNP-tillväxt på 2,8 procent i år och 2,2 procent nästa år, samma som i prognosuppdateringen i februari. Det offentliga överskottet har justerats ned något men ligger ändå på 1,0 procent av BNP i år, och ökar till 1,3 procent år 2020. Det konjunkturjusterade överskottet antas ligga över det nya överskottsmålet från 2019 och den offentliga skulden falla till under den nedre gränsen i det nya skuldankaret till år 2021. 

Arbetslösheten sjunker endast marginellt till 6,1 procent år 2020, men regeringen håller fast vid sitt mål om att då ha EU:s lägsta arbetslöshetsnivå. Inflationsprognosen har dragits ned och Riksbanken väntas dröja ytterligare en tid med sin första räntehöjning. 

Bland nedåtriskerna finns handelskonflikter, brexit och osäkerhet om finans- och penningpolitiken, inte minst i USA. För svensk del är bostadsmarknaden en risk, men en fortsatt god ekonomisk utveckling, bostadsbrist och ökad befolkning talar för en stabilisering av bostadspriserna framöver.

Regeringen tillför ytterligare 5 miljarder kronor till kommunerna för hanteringen av ökade migrationskostnader. Förutom det innehåller budgeten satsningar på 2,6 miljarder kronor riktat till bland annat ökad tillgänglighet i vården. 

Finansminister Magdalena Andersson framhöll vid en pressträff att säkrad välfärd är prioriterat nu och kommande mandatperiod. Överskott i de offentliga finanserna ger "muskler den dagen ekonomin vänder", men samtidigt ser det "lite tight" ut vad gäller reformutrymme för 2019. 

"Som väntat innehöll vårbudgeten få överraskningar. De ytterligare pengar som kommer att spenderas under 2018 var i storts sett kända och finansmarknaderna har tagit emot detta i tysthet", skriver Swedbank i en kommentar.

 De noterar samtidigt att de ökade totala utgifterna (inklusive mer till kommunerna) inte var känt när Riksgälden lade sin senaste prognos, och när 2018 summeras kanske överskottet blivit mindre än beräknat, vilket skulle kunna leda till lite ökat lånebehov för 2019.  

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies