1515

Räntor och valutor: Pundet stärks

Europaräntorna stiger och börserna står på plus under fredagen med ett generellt positivt sentiment. Amerikansk budgetuppgörelse, Kina-data och brexitavtal bidrar, inför eftermiddagens USA-jobbrapport.

Tyska räntor handlas 2-3 punkter upp medan räntorna i periferin går mer sidledes. Brittiska räntor har stigit 4-6 punkter och pundet har stärkts cirka 1,2 procent till 1:3480 mot dollarn från torsdagens botten.

"En stämning av 'risk på' hos marknaderna och brexitnyheterna har sammantaget dragit upp brittiska räntor. Att röra sig vidare till fas två ger sken av att saker och ting går som planerat men jag kan inte se att det håller i sig, att handelsförhandla är notoriskt svårt", sade Jason Simpson på Societe Generale till Bloomberg News.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och den brittiska premiärministern Theresa May meddelade på fredagsmorgonen att de har nått en uppgörelse om utträdesvillkoren.

"Avgörandet om 'tillräckliga framsteg' ligger i handen på EU-toppmötet (den 14-15 december). Jag är övertygad att de kommer att dela vår bedömning om att villkoren har uppfyllts", sade Jean-Claude Juncker.

De tre huvudområdena handlar om EU-medborgares rättigheter, den finansiella uppgörelsen och den irländska gränsen.

Storbritannien har lovat att stå för ekonomiska åtaganden som man har gjort som EU-land. Irlandsfrågan har varit den stora stötesten den senaste tiden. Storbritannien har nu gjort betydande utfästelser för att undvika en hård gräns mellan Irland och Nordirland.

Theresa May sade att båda sidor hade givit och tagit i förhandlingarna. Nordirland kommer inte att vara kvar inom EU:s inre marknad, men Storbritannien hoppas på en nära handelsrelation med EU. Om det inte går i de framtida förhandlingarna kommer specifika lösningar att hittas för Nordirland så att ingen hård gräns skapas, sade hon.

Trots uppgörelsen återstår oklarheter om hur Irlandsfrågan ska lösas i praktiken. Irlands utrikesminister Simon Coveney säger sig vara nöjd med den brittiska försäkran om att det inte blir någon hård gräns. Arlene Foster, ledare för nordirländska DUP och stödparti till regeringen, flaggade för att uppgörelsen hade hastats fram och att deras stöd för det slutliga brexitavtalet beror på hur denna fråga hanteras.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk sade att han inför EU-toppmötet nästa vecka kommer att be förhandlarna att starta så snart som möjligt därefter. Storbritannien har talat om en övergångsperiod på två år, men under denna period måste

Storbritannien följa alla EU-regler utan att ha någon rösträtt.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier sade att det brittiska handelsavtalet kan komma att likna Kanadas. Han ville samtidigt inte ge någon siffra på brexitnotan.

Data på fredagen visade att brittisk industriproduktion var som väntat oförändrad i oktober, medan fransk dito steg 1,9 procent under oktober, väntat var -0,1 procent.

USA-räntorna steg på torsdagen och har fortsatt upp i Europahandeln, med den tioåriga statsobligationen upp till 2,37 procent, jämfört med svensk stängning på torsdagen. Dollarn har stärkts rejält mot såväl euro som yen, med dollarindex upp cirka 0,4 procent från svensk stängning på torsdagen.

Att kongressen godkänt en lag som håller i gång den federala verksamheten ytterligare två veckor, och undviker en "shutdown", ses som kortsiktigt positivt.

I eftermiddag publiceras jobbrapporten för november, där sysselsättningen väntas ha ökat med 195.000 personer, arbetslösheten ha legat stilla på 4,1 procent och den genomsnittliga timlönen ha ökat med 0,3 procent, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Rapporten är extra intressant eftersom den åter kan en mer normal bedömning om arbetsmarknaden efter att utfallen de senaste två månaderna störts kraftigt av orkanerna. Det har också påverkat löneutvecklingen med tillfälligt stort bortfall inom låglönebranscher som restauranger.

Rapporten kan ge en indikation om var ekonomin står inför 2018, då möjligen skattereformen kan ge en extra boost.

Förväntningarna om att Fed höjer i nästa vecka är fortsatt väl cementerade, och frågan är mer vilka tillväxtprognoser de gör och hur mycket de anser sig behöva höja 2018. Medianen i Fed senaste räntebana i september indikerade tre höjningar nästa år, medan marknaden hittills prisat in cirka två höjningar enligt Fed funds-terminerna.

Från Asien kom starkare utfall än väntat. Kinas export, mätt i dollar, steg med hela 12,3 procent i november jämfört med samma månad året före, väntat var +5,3 procent. Importen ökade 17,7 procent, väntat var +13,0 procent.

Kinas tillväxt har hållits uppe av fortsatta investeringar i infrastruktur, med extra skjuts över partikongressen, och flera bedömare har väntat sig en inbromsning framöver. Novemberutfallet visar att den globala efterfrågan ändå ger fortsatt stöd.

"Även om vi fortsatt väntar oss att Kinas ekonomi ska bromsa in under 2018 på gradvis stramare finanspolitik, så visar november månads importdata att det finns uppåtrisker för våra utsikter för Kina", sade Louis Kuijs på Oxford Economics till Reuters.

Noteras kan också att Japans BNP-tillväxt tredje kvartalet reviderades upp till 0,6 procent, från kvartalet före, från tidigare +0,4 procent, bland annat med högre kapitalinvesteringar än tidigare antagits.

Svenska räntor har stigit cirka 1 punkt medan kronan tappat 5 öre mot dollarn men i stort gått sidledes mot euron.


Innehåll från TakedaAnnons

Covid tydliggör vårdens reformbehov

Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.
Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.

Under pandemin har det svenska vårdsystemet på många sätt svarat upp väl mot de utmaningar det ställts inför. Samtidigt blev strukturella brister tydligare. Nu behövs ett ”nytt vårdtänk” där vårdens parter samarbetar för ett hållbart system med patienten i centrum.

Läkemedelsbolaget Takeda arbetar i Sverige framförallt med sällsynta sjukdomar, gastroenterologi, neurovetenskap och onkologi. För ett par år sedan presenterade Takeda sin vision ”Hållbar vård i partnerskap”. Målet är att förbättra patienternas livskvalitet och patientmedverkan genom sektoröverskridande samarbeten mellan privat och offentlig sektor, implementeringen av modern teknik som distansmonitorering och datadriven diagnostik och vård. Under pandemin har man på Takeda sett hur de omdaningsbehov inom vården som belystes i deras vision blivit ännu tydligare.

– Tyvärr har pandemin inneburit att vårdsystemet hamnat efter med diagnostisering av framförallt cancer samt kroniska och sällsynta sjukdomar. För många kommer sjukdomen att upptäckas försent och bli svårbehandlad. I vår vision pekar vi tydligt på behovet av en omfokusering mot innovativa digitala lösningar som möjliggör tidiga diagnoser och därmed en tidigt insatt vård för patientens bästa, säger Vatroslav Mateljic, vd på Takeda Sverige.

– Särskilt akut är situationen för de 400 000 personer i Sverige som idag lever med sällsynta sjukdomar och redan nu väntar åratal på diagnos. För dessa personer finns dessutom ett stort behov av en snabbare och mer jämlik tillgång till nya innovativa och mer precisa läkemedel. Den nyligen presenterade WAIT-rapporten från EFPIA visar att Sverige ligger långt ifrån toppen när det gäller tillgänglighet av nya innovativa läkemedel för denna grupp. För att lösa detta krävs en öppen dialog rörande dagens ersättningsmodeller, vilka i större utsträckning bör baseras på värdet läkemedlet tillför enskilda patienter och dess anhöriga, fortsätter han.

Takeda vill med sin vision driva på en förändring av vårdsystemet.

Läs mer om det nya vårdtänket i Sverige här.

– Läkemedelsbolag har ett mycket speciellt och stort ansvar. Vi måste tänka bortom de läkemedel vi tillverkar och samarbeta brett med alla aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet för att utveckla nya lösningar som bidrar till en framtida hållbar vård. Vi välkomnar alla att diskutera och delta i vårt visionsarbete framåt, avslutar Vatroslav Mateljic.

Om :

Takeda är ett globalt läkemedels- och biofarmaceutiskt bolag från Japan som har funnits i 240 år. I Sverige fokuserar Takeda framförallt på sällsynta sjukdomar, neurovetenskap, gastroenterologi och onkologi.

 Läs mer om Takeda här.

 

Mer från Takeda

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Takeda och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?