1515

Räntor och valutor: Pundet pressas ned

Europaräntorna handlas överlag lite lägre på tisdagen, med extra nedåttryck i brittiska räntor efter duvaktiga BOE-signaler. Europabörserna är upp medan dollarn bibehåller måndagens förstärkning.

Tyska räntor är 1 punkt ned i långa änden medan den tioåriga amerikanska statsobligationen sjunkit 1 punkt till 2,18 procent. Dollarindex ligger strax över 97,50, fortsatt cirka 0,4 procent upp under veckan.

William Dudley, Fed-chef i New York, sade på måndagen sagt att en stramare arbetsmarknad bör hjälpa till att få upp inflationen, och indikerade att svagare data kan ses som tillfälliga. Det är ett budskap som ligger i linje med Fed-chefen Janet Yellens pressträff vid räntebeskedet.

Fed-chefen i Chicago, Charles Evans, sade å sin sida att det kan vara värt att vänta till årets slut innan man fattar beslut om ytterligare en räntehöjning, givet den senaste tidens svaga inflationsdata.

Thu Lan Nguyen på Commerzbank noterade att Dudleys kommentarer representerar majoritetens uppfattning inom Fed, och det är huvudskälet till att dollarn stärks. Att Evans är mer duvaktig är känt.

"Dessa kommentarer från Bill Dudley har fått marknaden något närmare Feds egen syn, men bara något", marknadens syn är fortsatt mer "pessimistisk" jämfört med Feds prognoser, sade han till Reuters.

Marknadens prissättning visar fortsatt något under 50 procents sannolikhet för att Fed har höjt räntan igen före årsskiftet.

Brittiska räntor handlas 4-5 punkter ned medan pundet tappat 0,4 procent mot dollarn efter duvaktiga signaler från BOE-chefen Mark Carney.

Nu är inte rätt tid för att börja höja räntor, utan han vill se hur den svagare konsumtionen kompenseras av andra delar av efterfrågan, om takten på löneökningarna stiger ytterligare samt hur ekonomin reagerar på stramare finansiella förhållanden och brexitförhandlingarna.

"Carney drog ned pundet. Marknadsentimentet för pundet har skiftat mot en möjlig höjning i spåren av det överraskande skiftet till 5-3 (i röstsiffror för oförändrat) vid förra MPC-mötet", sade Neil Jones på Mizuho Bank till Bloomberg News.

Vid mötet ville Kristin Forbes, Ian McCafferty och Michael Saunders höja räntan med 25 punkter, tidigare har bara

Forbes reserverat sig. Hon lämnar däremot kommittén nu.

Svenska räntor följer övriga Europa något ned, medan kronan tappat 1 öre mot dollarn men stärkts 1 öre mot euron jämfört med måndagens svenska stängning.

Riksgälden presenterade en ny prognos med relativt små förändringar borträknat effekten av en minskad valutareserv.

Statens betalningar väntas visa ett underskott på 17 miljarder kronor 2017 (20 i februariprognos) och ett överskott på 124 miljarder kronor 2018 (17 i februari).

Riksgälden antar att det lån som har tagits upp åt Riksbanken för att stärka valutareserven börjar betalas tillbaka. För att bevara närvaro på marknaden fortsätter Riksgälden låna upp i utländsk valuta i egen räkning nästa år, men volymen minskas ändå till 17 miljarder kronor, från tidigare antagna 105.

För att skapa utrymme för det drar Riksgälden ned upplåningen i statsskuldsväxlar. Prognosen för emissionsvolymen i nominella statsobligationer ligger kvar. Även bedömning av överinsättningar på skattekonton är oförändrad jämfört med februariprognosen.

"Totalt sett var det mindre förändringar i upplåning och emissioner än vad vi väntat oss. Det kan komma att behövas revideringar senare i år om den nuvarande utvecklingen inte ändras betydligt. Men vi antar att en viss sannolikhet för minskade emissioner av statsobligationer har bakats in i marknaden så dagens besked bör vara marginellt negativt för obligationer", skriver Nordea i en kommentar.

SEB konstaterar också att Riksgälden har en mer dämpad syn om utvecklingen i år än ESV och KI, som både ser ett överskott. En svagare BNP-tillväxt ligger delvis bakom, men också en annan syn på skatteinkomsterna.

"Vi fortsätter att se nedåtrisker för Riksgäldens låneprognos och en hög sannolikhet för att emissionerna kommer att dras ned efter sommaren", skriver SEB.

De noterar samtidigt att den politiska osäkerheten ökat och att det kan leda till att en större del av budgetsatsningarna för nästa år kommer att bli ofinansierade.

SCB-data visade att sysselsättningen ökade med 92.000 i årstakt i maj, medan den säsongsjusterade arbetslösheten låg på 6,7 procent, oförändrat från föregående månad men något högre än väntade 6,6 procent i SME Direkts enkät. Riksbanken har väntat sig 6,7 procent i snitt för andra kvartalet.

Swedbank skriver att de känner sig bekväma med sitt antagande att det inte blir några fler räntesänkningar från Riksbanken. Det finns en möjlighet att Riksbanken kan behöva revidera ned sin arbetslöshetsprognos i närtid, men AKU-datan har varit volatil under våren så särskilt mycket vikt bör inte läggas på en enskild månad.

SEB tror att Riksbanken vid mötet den 3 juli väljer att följa ECB och ta bort nedsidesrisken i räntebanan. Fed och andra centralbanker har blivit mer hökaktiga, de politiska orosmolnen har minskat och den svenska ekonomin går fortsatt bra. Inflationen har överraskat på uppsidan, samtidigt som debatten om den "extrema" penningpolitiken fortsatt med allt starkare kritik. Detta sammantaget talar för ändrad riskbild.

"Även om det kan tyckas vara ett litet steg för mänskligheten så är det ett lite större kliv för Riksbanken som haft en nedsidesrisk i räntebanan ända sedan slutet av 2014", skriver SEB.


Innehåll från SalesforceAnnons

”Techbolagen visar vägen för tillverkningsindustrin”

Tillverkningsindustrin rymmer stora skillnader i fråga om digitaliseringsgrad, visar en ny rapport som avslöjar vad som kännetecknar vinnarna post-covid. ”Ser en tydlig klyfta”.

Pandemin har tvingat nio av tio tillverkningsföretag att ställa om radikalt och ta fram en ny strategi för att lyckas framöver. En ny studie som Salesforce genomfört globalt bland 750 beslutsfattare visar på stora skillnader inom teknikutveckling och digitalisering. Vissa lyckas bättre än andra. De företag som anser sig ha kommit längst har det gemensamt att de satsar på ökad tjänstefiering, flyttar verksamheter till molnet och anammar nya sätt att interagera med sina kunder. 

Ladda ned Trends in Manufacturing 

De som släpar efter riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken när samhällen gradvis öppnar upp igen, varnar experter.

– Vi ser en tydlig klyfta mellan de tillverkningsföretag som framtidssäkrat sin verksamhet och de som fortfarande kämpar med att förhålla sig till turbulenta marknader och hastigt skiftande förväntningar hos medarbetare, partners och kunder. Fler tillverkningsföretag borde låta sig inspireras av framgångsrika techföretag på områden som flytt till molnet, ökad automatisering och att skapa digitala kundupplevelser. Allt det ökar förutsättningarna att lyckas post-covid, säger Cindy Bolt, ansvarig för industriföretag vid Salesforce.

Rapporten visar entydigt att de förändringar som pandemin medfört är här för att stanna. Det gäller framför allt inom försäljning och kundservice, menar närmare sex av tio tillfrågade. Många pekar på att möjligheten att göra träffsäkra prognoser på snabbrörliga marknader hindras av bristande transparens och begränsad tillgång till data, men även av silotänkande. Hela åtta av tio menar att det är svårt att utvinna den data man verkligen skulle ha nytta av ur föråldrade legacy-system.

Bättre prognoser

De enskilt viktigaste prioriteringarna för de kommande två åren är enligt nio av tio svarande ökad processeffektivitet och förbättrade efterfrågeprognoser med hjälp av digitala redskap. Över hälften av ser migration av planeringsprocesser till molnet som en kritisk framgångsfaktor. De chefer som säger sig vara ”mycket väl förberedda” för framtiden har redan flyttat till molnet. 

Ökad tjänstefiering för att diversifiera och säkra sina intäkter från flera källor är den strategi som flertalet (86%) av de företag som ser sig som framtidssäkrade satsar på. Det handlar om att paketera produkt, support, mjukvara och kringtjänster i ett gemensamt erbjudande och en ny affärsmodell.

Den digitala klyftan av idag går mellan tillverkningsföretag som anser sig vara redo för framtiden och de som inte är det. De som anser sig vara bättre rustade har system och teknologi på plats för att hantera kommande år, konstaterar Salesforces Sverigechef Dan Bjurman:

– De svenska företag som redan var mer digitaliserade, eller som lyckades göra denna omställning fort, har stått emot pandemins effekter bättre och i vissa fall även lyckats bättre än förut. Användningen av kunddata i beslutsprocessen samt digitala verktyg för att hantera kundkontakten och den hemmajobbande personalen har haft en tydlig positiv effekt och belyser hur viktigt det är att ha en modern, digitaliserad verksamhet som fattar beslut baserat på data, samt att det är otroligt viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.

Ta del av Salesforce senaste rapport Trends in Manufacturing eller läs mer om Manufacturing Cloud här. 

Är du intresserad av mer inom Salesforce Manufacturing, besök: 

IDC Report: Benefits of a Collaborative S&OP Process 

Future of the Manufacturing Industry 

Customer 360 Playbook for Manufacturers 

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?