ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Dollarn stärks

Europaräntorna steg överlag i längre löptider på torsdagen. Europabörserna stod på plus medan oljepriset fortsatte upp med Brent tillfälligt över 80 dollar per fat för första gången sedan november 2014. 

Tyska räntor handlades vid svensk stängning 1-2 punkter högre, och italienska räntor var upp ungefär lika mycket.

Femstjärnerörelsen och Lega är i slutfasen av att komma överens om ett nytt regeringsprogram, vilket fått marknadsaktörer att vakna till. Regeringsbildningen i Italien har dragit ut på tiden sedan valet i mars, men marknaderna har hittills tagit det med ro. Denna vecka har däremot utsikterna för en regering som tar lätt på budgetkonsolidering och är EU/EMU-skeptisk fått räntorna att stiga kraftigt, med den tioåriga statsobligationen upp som mest 30 punkter till 2,18.

Bild: Tioårsspreaden Italien/Tyskland har vidgats.

"Detta är så klart ett bakslag i en tid när tillväxten avtar något och vi har att göra med stigande räntor. Låt oss inte glömma att skuldkvoten i Italien är högre nu än 2011 i början krisen", sade Alessio de Longis på Oppenheimerfunds till Bloomberg News.  

Marknadsaktörer uppgav för Bloomberg News att volatiliteten i statsobligationer nu är den högsta sedan ECB:s tal i Sintra sommaren 2017, då han skakade om marknaderna med flaggningen om att justera de penningpolitiska "parametrarna". 

I måndagens utkast till regeringsförklaring var ett av förslagen skuldavskrivningar till ECB om 250 miljarder euro. Detta krav är nu borta och kvar endast en formulering om att inte räkna med denna skuld vid beräkningen av skuldnivå som andel av BNP, som uppgick till över 130 procent förra året.  

Även andra länder i EMU-periferin påverkas men efterfrågan i en emission av spanska statspapper var god på torsdagen. Det är också en bit kvar till krisnivåerna. 

"Fokus för investerare har helt tydligt skiftat mot den politik som den nya koalitionsregeringen kommer att lägga fram men trots uppgången i italienska räntor så är vi långt ifrån den typen av svängningar vi hade i toppen av skuldkrisen i euroområdet", sade Marc-Henri Thoumin på Societe Generale till Reuters. 

En bredare fråga är vad det betyder för Europa i stort. 

Commerzbank skrev i en kommentar att den nya italienska regeringen är nådastöten för Emmanuel Macrons reformplaner. 

Vallöftena om platt skatt, medborgarlön och ändrade pensionsregler skulle bara i sig innebära ett ökat underskott på 100 miljarder euro per år om det sker utan finansiering, och budgetunderskottet skulle därmed öka till 7 procent av BNP. 

Ett högt skuldsatt land som Italien kan så klart inte presentera en sådant stort underskott utan en risk för att skuldkrisen återvänder. 

"Därmed väntas Femstjärnerörelsen och Lega göra betydande nedskärningar i löftena. Hursomhelst väntas budgetunderskottet (2,3 procent av BNP 2017) i betydande utsträckning överstiga den viktiga 3-procentsnivån", skrev Commerzbank.

Det skulle trotsa EU:s finanspolitiska regler och en sådan oansvarig regering skulle minska viljan hos länder i norr att stötta Emmanuel Macrons planer för ökad omfördelning av risker och inkomster. 

"Vi tror mer än någonsin att EU-toppmötet i juni inte kommer att fatta några långtgående beslut", skrev Commerzbank.

Dollarn stärktes till 110:70 mot yenen och under 1:18-nivån mot euron på torsdagen. USA-räntorna fortsatte upp i längre löptider med fokus på relativt starka amerikanska data. Tioåringen var 5 punkter upp till 3,12 procent som högst för att därefter sjunka tillbaka något till 3,10 procent. 

Philadelphia Fed index steg till 34,4 från 23,2, över väntade 21,0 och den högsta nivån på ett år. Bland annat steg delindex över nya order och sysselsättning. 

Antalet nyanmälda arbetslösa steg med 11.000 till 222.000, över väntade 215.000. RDQ Economics noterade att fyraveckorssnittet under mätveckan för jobbrapporten för maj var det lägsta sedan december 1969, medan antalet personer som fortsatt får bidrag var rekordlågt föregående vecka. 

"Denna rapport indikerar att den redan låga varselnivån sjönk ytterligare i maj och att arbetslöshetsnivån sannolikt har fortsatt sin nedåtgående trend", skrev RDQ Economics. 

Pundet tappade en tidigare förstärkning i spåren av uppgifter i Telegraph om att regeringen kommer att säga ja till att stanna i EU:s tullunion, vilket premiärminister Theresa May sedan förnekade.

Svenska räntor var i stort oförändrade medan kronan tappat 2 öre till 8:74 mot dollarn och 2 öre till 10:31 mot euron. 

SCB rapporterade att det påbörjade bostadsbyggandet uppgick till 14.450 lägenheter första kvartalet, en nedgång med 13 procent från samma kvartal föregående år. Torbjörn Isaksson på Nordea noterade att utfallet säsongsrensat var lite lägre än de väntat men att det fortsatt är en bra siffra. 

"Vi räknar dock med att detta bara är början, nedgången kommer att fortsätta. Totalt tror vi att bostadsbyggandet kommer att falla med 30 procent mellan 2017 och 2019", sade han.  

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies