Annons

Räntor och valutor: Oljan nedåt efter saudisk korruptionsräd

Europaräntorna inleder veckan på lägre nivåer med tyska räntor 1-3 punkter ned. Europabörserna står på minus medan oljan tappar en tidigare uppgång i spåren av händelserna i Saudiarabien, där kronprinsen (som stöder en produktionsminskning) tycks stärka sin maktposition.

 

Tyska industriorder ökade 1,0 procent i september från föregående månad, samtidigt som augustiutfallet reviderades upp till +4,1 procent (+3,6).

Tyska PMI kom däremot inte något under prognos för oktober. Det bidrog till att euroområdets kombinerade PMI för industrin och tjänstesektorn sjönk till definitiva 56,0 i oktober från 56,7 föregående månad, under preliminära 55,9.

Chris Williamson, chefekonom på Markit, såg ändå ett fortsatt starkt momentum i början av fjärde kvartalet. Kombinerade PMI låg i linje med snittet för tredje kvartalet och visar att euroområdet är på kurs för en BNP-tillväxt på 0,6-0,7 procent i avslutningen av året.

"Politisk osäkerhet och en starkare valuta tycks bara i mycket begränsad omfattning ha tyngt företagens optimism om det kommande året, vilket innebär att förtroendet är fortsatt förhöjt", sade han.

Han noterade även ett lite högre pristryck ökat, med genomslag från högre kostnader men också att företagen ser en ökad förmåga att kunna höja priserna då efterfrågeförhållandena förbättras.

Eurostat rapporterade att producentpriserna i EMU ökade 0,6 procent under september, mer än väntade 0,4 procent.

Euron har tappat något till 1:1610 mot dollarn under måndagen, samtidigt som nettoförändringen i dollar/yen är relativt begränsad från fredagen med handel strax över 114-nivån.

USA-räntorna har sjunkit något på måndagen, med den tioåriga statsobligationen 2 punkter ned till 2,33 procent från fredagen.

USA-data på fredagen visade bättre industriorder och tjänste-PMI (ISM) än väntat, medan jobbrapporten (som påverkats av orkanerna) i viss mån var en besvikelse, särskilt vad gäller lönerna.

Shinichiro Kadota på Barclays sade till Reuters att jobbdatan ändå totalt sett ligger i linje med den senaste tiden trend och att det inte förändrar något vad gäller förväntningarna om att Fed höjer räntan i december.

SCB publicerade på måndagen sitt nya Produktionsvärdeindex (PVI) som täcker industrin, tjänste- och byggsektorn. Indexet kan fånga upp överlappande verksamhet och skulle kunna bli en god ledande indikator för BNP-utvecklingen.

Produktionsvärdet i hela näringslivet ökade 0,5 procent (säsongsrensat) i september jämfört med augusti, och steg 5,2 procent i årstakt (kalenderkorrigerat).

Industriproduktionsvärdet steg 3,6 procent i årstakt i september, tjänsteproduktionsvärdet steg 5,9 procent medan byggproduktionsvärdet steg 5,9 procent.

För hela tredje kvartalet ökade produktionsvärdet med 6,2 procent, jämfört med tredje kvartalet 2016.

Nordea noterar att utfallet för hela näringslivet innebär en uppåtrisk för Riksbankens BNP-prognos på 3,4 procent i årstakt, men även om det är goda nyheter så betyder det inte så mycket för penningpolitiken där det är inflationsutmaningen som står i fokus.

För september visade utvecklingen en stadig uppgång totalt sett. Tjänsteproduktion var högre än väntat, industrin i linje med prognos medan byggsektorn var lite svagare än antagits.

Samtidigt förbättrades industrins orderingång betydligt i september (+11,2 procent i årstakt), vilket indikerar att uppgången kommer att fortsätta kommande månader.

Nordea framhåller att produktionsvärdeindexet är bredare, där till exempel tjänsteverksamhet i företag som klassificerats som industriföretag ingår, vilket gör att det bör vara en bättre indikator för BNP.

"Den nya enkäten gör datan lite svårare att tolka, även om den totala bilden med stark tillväxt i näringslivet under tredje kvartalet förblir intakt", skriver Nordea.

BNP för tredje kvartalet publiceras den 29 november. Under andra kvartalet ökade BNP med 1,3 procent i kvartalstakt och 3,1 procent i årstakt.

Kronan stärktes något efter måndagens statistik, men förändringarna från fredagen är ändå små. Svenska räntor är ned 1-2 punkter, något mindre än de tyska.

På eftermiddagens agenda står eurogruppsmöte där även svenska finansministern Magdalena Andersson är inbjuden för en vidare policydiskussion.

måndag kl 11.20 (fredag kl 12.00)

              ==================================
USD/SEK 8:4288 (8:4091) Statsobl 2y -0,84 (-0,84)
EUR/SEK 9:7805 (9:7918) Statsobl 10y 0,78 (0,80)
EUR/USD 1:1604 (1:1644) Räntegap/ty 44 (43)
US obl 10 2,33 (2,35) Ty obl 10 0,34 (0,37)


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från SkandiaAnnons

Så kan du jobba ergonomiskt – i ditt hemmakontor

Kvart i fem på eftermiddagen sitter du hukad som ett C över köksbordet – och saknar ditt höj- och sänkbara bord. Kontorsstolen har bytts ut mot en oskön och hård stol. Och bländande lampor gör allt för att trötta ut dina ögon.

Distansjobbet påverkar vår vardag – men det finns enkla knep att ta till för att få till en ergonomisk miljö även på kontoret i det egna hemmet.

Mer om Skandias hälsoförsäkring 

Vi är många som tar ergonomiska stolar samt höj- och sänkbara bord och bildskärmar för givet. Svenska kontorsarbetsplatser brukar lyftas fram som ergonomiska föregångsexempel. 

Men när distansarbete från hemmet det senaste halvåret blivit en ny form av standard har mycket omkullkastats. Plötsligt har köksbordet, soffan eller fåtöljen i hemmet fått tjänstgöra för skrivbord och arbetsstol, och lätt hopsjunkna framför datorn har vår hållning blivit allt sämre.

– Kroppen är gjord för rörelse och mår bäst av att belastas på olika sätt, säger Jenny Lundberg, ergonom hos Skandias samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center.

Till Skandias Hälsosluss kan alla som har tjänstepension med hälsoförsäkring i Skandia vända sig. Du får hjälp och stöd tidigt för att undvika ohälsa som riskerar att leda till sjukskrivning. Den som ringer får kontakt med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center.  

– Jag brukar säga att ”din nästa position är din bästa position”. Blir du sittande i en ”C-formad” position under en längre tid ökar risken för belastningsrelaterade besvär. Du ska alltid försöka eftersträva en rak nacke, sänkta axlar och en god hållning under dagen oavsett om du sitter, står eller går, säger Jenny.

Fasta skrivborden allt mer ett undantag

I Sverige finns det, enligt Jenny, en stor medvetenhet gällande arbetsmiljö och hälsa. Och utvecklingen av ergonomisk utrustning har gått snabbt framåt.

– Bara för tio år sedan fanns det nästan lika många fasta skrivbord som höj- och sänkbara skrivbord ute på företagen. Nuförtiden är de fasta skrivborden mer ett undantag, vilket ju bara är positivt.

Om du ska arbeta en längre period hemifrån bör du stuva i ordning en bra arbetsplats, med ett skrivbord, en justerbar stol, en extern skärm, ett tangentbord och en datormus. Samtidigt hamnar många av oss vid köksbordet.

– Du som jobbar vid köksbordet bör sitta så nära bordet du kan, och arbeta med armarna avslappnat nära kroppen. Om bordet är för högt kan du sitta på en kudde för att inte arbeta med uppdragna axlar. Sträva efter 90 grader i armbågarna. Lägg gärna en kudde i svanken för att få bra stöd för ryggen, säger Jenny.

Laptopen, tillägger hon, kan staplas på en trave böcker så att skärmen kommer upp och att du kan jobba med en rak nacke. 

– Placera sedan musen nära tangentbordet eller centrerat framför magen. Fäll ner tangentbordet och arbeta med raka handleder.

Variation A och O

Ur ett ergonomiskt perspektiv bör du regelbundet växla position vid hemmajobbandet.  Kroppen behöver belastas på olika sätt och musklerna mår bäst av att få lika stor dos av arbete och vila under dagen. 

– Det ger en bra cirkulation i kroppen vilket också ökar syretillförseln i hjärnan. Det är viktigt att försöka stå upp och arbeta regelbundet även när du jobbar hemifrån. Det ger dig en bättre hållning, vilket minskar belastningen på kroppen samt gör oss piggare. 

Men det absolut viktigaste, betonar Jenny, är variation och att byta arbetsställning ofta:

– Ett passivt stående är lika illa som ett passivt sittande. 

Kroppen och hjärnan behöver regelbunden återhämtning för att orka en hel arbetsdag. Minst en gång i timmen bör du ta en paus och lämna skärmen helt. 

– Då kan du passa på att göra lite enkla pausövningar som aktiverar de stora muskelgrupperna och får igång cirkulationen i kroppen. Gå runt i rummet, gör höga knälyft och pendla stort med armarna, eller göra djupa benböj samtidigt som du tar några djupa andetag, säger Jenny.

Synergonomin också viktig

Det är inte bara kroppens muskulatur som kan påverkas av statiskt arbete, utan även ögonen. Precis som resten av kroppen behöver dina ögon återhämtning.

– Din arbetsplats bör ha bra arbetsljus så att du inte behöver anstränga ögonen i onödan. Du bör också undvika att ljus blänker i utrustningen eller bländar dig. Placera dig därför så att dagsljus kommer från sidan. Men det bästa sättet att pausa ögonen är att lyfta blicken lite då och då och titta på ett annat avstånd.

Enligt Jenny behöver det – faktiskt – inte vara så svårt att växla mellan kontor och hemarbete.

– De ergonomiska principerna är samma oavsett var man arbetar och de kan appliceras överallt. Det handlar om att få till en god hållning, bra avlastning, variation och återhämtning oavsett var man befinner sig.

Tre tips – Så kan du jobba ergonomiskt på ditt hemmakontor 

1. Variera din arbetsposition flera gånger under dagen och växla gärna mellan att sitta och stå. Kroppen är gjord för rörelse och mår bäst av att belastas på olika sätt. ”Din nästa position är din bästa position”. 

2. Se till att alltid ha bra stöd i svanken och för armarna när du arbetar. Det minskar risken för ogynnsam statisk muskelspänning samt stimulerar till en god hållning.

3. Pauser och återhämtning är lika viktigt som god fysisk ergonomi. Lämna skärmen minst en gång per timme och gör något annat en kort stund. Passa på att röra på dig och aktivera de stora muskelgrupperna för att få igång cirkulationen i kroppen. 

Tips från Jenny Lundberg

Så boostar du jobbhälsan – ta del av mer tips hos Skandia 

Hur är läget?... Egentligen.

Till Skandias Hälsosluss kan alla som har tjänstepension med hälsoförsäkring ringa. Du får hjälp och stöd tidigt för att undvika ohälsa som riskerar att leda till sjukskrivning. Den som ringer får kontakt med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center.

Du kan få hjälp och råd av bland annat av psykologer, ergonomer, fysioterapeuter om du exempelvis känner dig nedstämd, har värk, är stressad eller på annat sätt är i riskzonen för att bli sjukskriven. Det spelar ingen roll om problemen beror på jobbet eller är privata.

Mer från Skandia

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Skandia och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?