ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Liran försvagas ytterligare

Turbulensen i Turkiet växte till nya toppnivåer på fredagsmorgonen, efter att Financial Times (FT) rapporterat att ECB har uttryckt oro över vissa bankers exponering mot Turkiet.

Dollarn stärktes från nivåer runt 5:60 mot liran tidigt på fredagen till drygt 6:30 som högst när den europeiska handeln startade. Senare återhämtade sig den turkiska valutan något, men den handlas fortsatt betydligt svagare än på torsdagen, med USD/TRY på omkring 5:99.

Enligt FT:s källor har ECB:s bankövervakningsenhet, SSM, de senaste månaderna tittat närmare på europeiska bankers exponering till Turkiet. Läget bedöm ännu inte vara kritiskt, men tre banker, spanska BBVA, franska BNP Paribas och italienska UniCredit, som alla har stor verksamhet i Turkiet, anses vara de som är mest exponerade.

Euron pressades också markant nedåt när Turkietoron blossade upp på fredagsmorgonen, och även andra tillväxtmarknadsvalutor hamnade under press.

Europeiska statspappersräntor pressades nedåt, förutom i Italien där oron för UniCredit förstärkte den tidigare nervositeten runt populistregeringens kommande budget.

Lite i skymundan har samtidigt de skandinaviska länderna rapporterat inflationsutfall för juli på fredagsförmiddagen, och medan priserna ökade klart mer än väntat i Norge och Danmark kom det svenska KPI-utfallet in väl i linje med prognos.

SCB rapporterade att KPIF-inflationen var stabil på 2,2 procent i juli jämfört med i juni, helt i linje med SME Direkts prognosenkät, men över de 2,1 procent som väntades av Riksbanken.

KPIF-inflationen exklusive energi sjönk däremot till 1,3 procent i juli, från 1,4 procent i juni. Det var i linje med analytikernas förväntningar men under de 1,4 procent som väntades av Riksbanken.

SCB rapporterade också att tjänsteprisinflationen sjönk till 0,7 procent under andra kvartalet, från 0,8 procent under första kvartalet och 1,2 procent under fjärde kvartalet 2017.

SCB publicerar inte inflationsdata för augusti förrän en dryg vecka efter Riksbankens nästa penningpolitiska möte, den 5 september. Det betyder att direktionsledamöternas mest aktuella information inför räntebeslutet visar på en vikande trend för två av de för närvarande viktigaste inflationsmåtten, KPIF exklusive energi samt tjänstepriser.

Tidigare på fredagen kom besked om att den norska kärninflationen steg till 1,4 procent i juli, från 1,1 procent i juni, vilket var väl över väntade 1,2 procent. I Danmark var samtidigt KPI-inflationen oförändrad på 1,1 procent i juli jämfört med i juni, även det väl över väntade 0,8 procent.

Den svenska kronan stärktes något efter inflationsutfallen från Norge och Danmark, men när den svenska inflationen senare kom in helt i linje med förväntningarna försvagades åter kronan kraftigt.

Euron stärktes till drygt 10:46 som högst, från 10:36 strax innan SCB:s KPI-data släpptes. Dollarn noterade samtidigt drygt 9:13 som högst, upp från omkring 9:04 strax före KPI-data.

Svenska statsobligationsräntor sjunker 2-4 punkter i förmiddagens handel, ungefär i linje med utvecklingen för tyska räntor.

Amerikanska statspappersräntor fortsätter också att sjunka i den europeiska handeln på fredagen, drivet av säkerhetsköp på den tilltagande Turkietoron.

Även USA ska redovisa KPI-data för juli på fredagen, klockan 14.30. Prognoserna pekar mot att såväl KPI- som kärn-KPI-inflationen ska ha varit oförändrade jämfört med i juni, på 2,9 respektive 2,3 procent. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies