Annons

Räntor och valutor: Kronan tappar efter oväntat svag detaljhandel

Europaräntorna sjunker överlag på onsdagen medan börserna står på minus. USA-räntorna handlas fortsatt upp medan svensk BNP kom in i stort som väntat. 

Tyska räntor handlas 1 punkt ned medan italienska räntor sjunker lite mer, där marknaden fortsatt tar osäkerheten inför parlamentsvalet med ro. Sedan slutet på förra veckan har den tioåriga italienska statsobligationen sjunkit över 10 punkter.

Inflationstakten i euroområdet sjönk som väntat till 1,2 procent i februari från 1,3 procent i januari, drivet av en dämpning i energi och livsmedel, medan kärninflationen låg kvar på 1,0 procent, väntat var 1,1 procent.

USA-räntorna steg betydligt i samband med Fed-chefen Jerome Powells utfrågning på tisdagen, med den tioåriga statsobligationen upp 6 punkter till 2,92 procent som högst, för att därefter plana ut runt 2,90 procent. Dollarindex är totalt upp 0,6 procent. 

Själva anförandet sågs av de flesta som balanserat medan Jerome Powell i utfrågningen tolkades som att han öppnar dörren för fyra räntehöjningar i år. På en fråga om vad som skulle kunna få Fed att dra upp höjningstakten sade han att hans personliga utsikter om ekonomin har stärkts sedan december. 

Han konstaterade bland annat att arbetsmarknaden fortsätter att stärkas.

"Vi har sett en del data som i mitt fall till viss del stärker förtroendet att inflationen stiger mot målet. Vi har också sett en fortsatt styrka globalt, och vi har sett att finanspolitiken blivit mer stimulerande", sade han, men tillade att han inte vill föregå bedömningen om räntebanan, "dot plot", behöver ändras.

"Uppfattningen är att han stärkte synen om en höjning i mars och ökade förväntningarna om ett större antal höjningar framöver", sade John Canavan på Stone & McCarthy Research till Reuters.

Thomas di Galoma på Seaport Global Holdings noterade att obligationsmarknaden reagerade på Powells utsikter för starkare tillväxt som leder till ökat inflationstryck.

"När Fed-chefen börjar tala om högre inflation, troligen över 2-procentsmålet så börjar investerare att bli oroade", sade han enligt Wall Street Journal.

Enligt CME:s Fed watch tool indikerar marknadens prissättning nu en sannolikhet på cirka 33 procent att Fed höjer fyra gånger i år, en uppgång från cirka 26 procent för en vecka sedan. 

I Asien sjönk Kinas industri-PMI till 50,3 i februari jämfört med 51,3 i januari, och även om kalendereffekter spökar ses utvecklingen i början av året som lite oroande av en del.

Detaljhandel och industriproduktion i Japan överraskade negativt, medan japanska räntor steg svagt. Bank of Japan meddelade att de drar ned köpen av mycket långa obligationer men i övrigt lämnar köpprogrammet oförändrat för mars. 

Kronan har tappat något mot dollar och euro efter en svagare detaljhandel än väntat. Svenska räntor visar små förändringar. 

Detaljhandeln ökade 1,2 procent i årstakt i januari, under väntade 3,0 procent och svagare än nedreviderade 2,7 procent i december (3,3). Dagligvaruhandeln minskade 1,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade 3,0 procent i januari. 

Den svenska ekonomin som helhet avslutade förra året stabilt. BNP steg 0,9 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal och ökade 3,3 procent i årstakt, väntat var 0,9 respektive 3,4 procent i SME Direkts enkät. 

Hushållens konsumtion steg 0,6 procent och gav ett positivt BNP-bidrag på 0,3 procentenheter. Offentlig konsumtion bidrog med 0,1 procentenheter och lagerinvesteringarna med 0,3 procentenheter. Exporten ökade 2,4 procent och importen 1,2 procent, vilket gav ett BNP-bidrag för nettoexporten på 0,6 procentenheter. Fasta bruttoinvesteringar drog däremot ned BNP-tillväxten med 0,3 procentenheter. 

Det var lite av en omvänd utveckling från tredje kvartalet (för nettoexport och investeringar) då BNP ökade med oreviderade 0,8 procent. 

Under helåret 2017 steg BNP med 2,4 procent, där fasta bruttoinvesteringar bidrog med 1,5 procentenheter. 

Swedbank skrev i en kommentar att det främst var exporten som överraskade positivt under kvartalet, i linje med en starkare global uppgång. Varuexporten ökade 3,2 procent, den kraftigaste uppgången på nästan fem år.

Hushållens konsumtion ökade också mer än väntat, medan den främsta besvikelsen var investeringarna, där såväl privata som offentliga investeringar minskade. Bostadsinvesteringarna ökade också mindre än väntat. 

"Totalt sett tolkar vi dagens utfall som neutralt för Riksbanken.

Handelsbanken noterade att nedgången i investeringarna påverkades av en ryckig utveckling för immateriella investeringar. För Riksbankens del är det mer betydelsefullt att enhetsarbetskostnaderna i näringslivet endast ökade med 1,0 procent i årstakt. 

"Trenden i enhetsarbetskostnaderna är under Riksbankens prognos, efter en skakig utveckling tidigare kvartal. Den generellt positiva trenden innebär däremot att nedåttrycket på inflationen gradvis avtar, vilket gör det möjligt för Riksbanken att höja räntan i höst", skriver Handelsbanken, som ser en första höjning i september. 

Medlingsinstitutet, MI, rapporterade att lönerna ökade med totalt 2,6 procent i årstakt i december, vilket gav ett utfall på 2,5 procent för helåret 2017, något upp från 2,4 procent 2016. Satsningar på lärare och undersköterskor drar tillsammans med demografiska faktorer upp lönerna i offentlig sektor medan utvecklingen i näringslivet inte är lika stark.

Nordea konstaterar att näringslivets uppgång om 2,2 procent i såväl december som helåret 2017 tyder på att det inte finns någon acceleration i lönetillväxten. De har reviderat ned prognosen för löneökningarna till 2,7 procent i år, med i stort balanserade risker.

"Riksbanken reviderade ned sin löneprognos i februari till 2,5 procent för 2017. Protokollet visade också att en dämpad lönetillväxt är en betydande oro för direktionen och den nuvarande räntebanan. Dagens löneutfall stärker vår syn att Riksbanken kommer hålla oförändrat i år", skriver Nordea.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Norstedts JuridikAnnons

Branschrapport visar tydliga trender för framtidens juristbransch

Över 150 år i juristbranschen har gett Norstedts Juridik enorm erfarenhet av att stötta och hjälpa advokatbyråer till rätt beslut i krävande situationer. Man kallar sig marknadens juridiska coach och kombinerar lång erfarenhet och kunskap med förfinad och uppdaterad teknik.  

Kundens behov ligger i fokus och Norstedts Juridik blickar nu framåt med ny VD vid rodret vilket bland annat lett till verksamhetens nya inriktningar inom hållbarhet och kvalitet. 

– Utöver en omfattande utgivning av juridisk information erbjuder vi också kursverksamhet och avancerade juridiska verktyg. Hos oss finns även en tjänst för alla de specialämnen och intressen som tillfaller juridiskt arbete på kommun och myndighet. Uppdraget vi har är att ta fram verktyg som effektiviserar juristens jobb och som dessutom får vår kund att uppfylla gällande hållbarhetskrav i alla leverantörsled, säger Alexandra Åquist, VD.

Alexandra Åquist är juristen som skulle bli polischef men som istället satsade på en karriär inom försäljning och affärsutveckling. Hon har en stor passion för CSR- och hållbarhetsfrågor och påtalar vikten av att lyssna på marknaden för att kunna vara den naturliga samarbetspartnern för alla som arbetar med juridik. 

– Jag brinner för att alla ska ha tillgång till samma information. Alla ska ha ”rätt att få rätt”. Nya affärsmodeller och nya tekniker gör att juridiken blir mer tillgänglig för gemene man. Där vill jag att Norstedts Juridik ska vara med och bidra, säger Alexandra Åquist.

Framtidens jurist 2020 – om krav, drivkrafter och utmaningar i juristbranschen

För att bli en samarbetspartner krävs insikt och förståelse för de incitament och utmaningar advokaterna har i sitt arbete. Därför tar Norstedts Juridik varje år fram branschrapporten Framtidens jurist tillsammans med ett oberoende undersökningsföretag. Frågorna ställs till yrkesverksamma jurister i både Sverige och Danmark och årets rapport besvarades av drygt 3500 yrkesverksamma jurister. 

– Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som en källa för inspiration och en språngbräda för diskussion om hur vi vill att framtiden ska se ut, vad vi som bransch behöver fokusera på, och vilka utmaningar vi behöver överkomma, berättar Alexandra Åquist.

Slaget om framtidens jurister har börjat

Rapporten har tre tydliga fokusområden varav det första är transformation.

– Det är något som verkligen sjuder i den juridiska branschen just nu. Vi ser allt mer hur delar av juristens jobb digitaliseras och standardiseras, samtidigt som utvecklingen i samhället driver på efterfrågan av juridiska tjänster. Byråerna står nu inför en jätteutmaning vad gäller sin affärs- och prismodell. Kan man bemöta kunderna och erbjuda fasta prismodeller har man en helt ny målgrupp att bearbeta, säger Alexandra Åquist. 

Det andra fokusområdet är innovation. Fler och fler standardiserade processer gör arbetet enklare, timmarna färre och mycket finns att vinna på att ta del av den innovativa utveckling som sker i branschen. Det tredje tydliga fokusområdet är vikten av balans i livet. Från den yngre generationen kommer helt nya krav på möjlighet till fritid (vilket är högre prioriterat än lön idag), hållbarhet, mångfald och jämställdhet. För att som advokatbyrå attrahera och behålla unga talanger krävs det att verksamheten anpassas till de nya kraven.  

– Vi vill inspirera till att man även på advokatbyrån inkluderar hållbarhet och kvalitet. Det kommer bli en tydlig del i vem som får uppdragen och kompetensen längre fram. Det är en absolut konkurrensfördel att man är transparent och att man i branschen tar detta på allvar redan nu, avslutar Alexandra Åquist.

Läs mer på www.nj.se 

Fakta om Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företagets digitala informationstjänst, JUNO, används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group.

 

Mer från Norstedts Juridik

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Norstedts Juridik och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?