ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Europeiska räntor sjönk

Europeiska räntor sjönk överlag på onsdagen, med tyska tioårsräntor 5 punkter ned. Räntorna i euroområdets periferi steg dock svagt. Samtidigt stod börserna på minus och kronan tappade. 

Industriproduktionen i euroområdet sjönk 1,7 procent i årstakt i september, vilket var bättre än väntade -2,3 procent. 

Oxford Economics noterade att den svaga produktionen i sektorn dämpade BNP tredje kvartalet. Framåtblickande har tyska industriorder visat tecken på att bottna, men industri-PMI befinner sig likväl i negativt territorium i många länder.

”Så en mer betydande återhämtning fjärde kvartalet ligger inte i korten och vi spår att BNP-tillväxten förblir på 0,2 procent fjärde kvartalet (q/q)”, skrev Oxford Economics.

Den svenska kronan tappade sammantaget 3 öre till 10:73 mot euron, trots att inflationsutfallet för oktober inte ansågs påverka Riksbankens intentioner att höja i närtid. Svenska tioårsräntor sjönk 5 punkter. 

KPIF-inflationen (fast ränta) steg till 1,5 procent i oktober från 1,3 procent i september, precis som väntat i Infront Datas prognosenkät. KPIFXE-inflationen (exklusive energi) ökade till 1,7 procent från 1,6 procent, även det som väntat. 

För båda måtten är det 0,1 procentenheter under Riksbankens prognos från den penningpolitiska rapporten den 24 oktober. Medianen för Riksbankens underliggande mått var däremot oförändrad på 1,8 procent i oktober. 

Nästa KPI-utfall kommer den 11 december, vilket innebär att Riksbanken får en pusselbit till inför mötet den 18 december. Vid oktobermötet var Riksbanken mycket tydliga i sin signalering att de avser att höja i december men sedan ska räntan få ligga oförändrad under en längre tid, en bra bit in på 2022. 

Swedbank noterade att livsmedelspriserna oväntat sjönk medan paketresor och kommunikation kom in lite högre, vilket sammantaget gav ett utfall i linje med prognos. Såväl den inhemska som importerade inflationen steg, vilket Swedbank pekar ut som positivt för Riksbanken.

”Trots avvikelse från Riksbankens prognos så är det inte tillräckligt för att styra dem ifrån kursen med en räntehöjning till 0 procent i december. De får ett utfall till innan mötet men det är inte sannolikt att det kan tippa konsensus inom direktionen”, skrev Swedbank.

Swedbanks tidigare chefsekonom Anna Breman, som nu blir vice riksbankschef, kommer vid det mötet att delta vid sitt första penningpolitiska möte.

Nordea såg också ett oktoberutfall i stort i linje med förväntningarna. De tror att KPIFXE kommer att ligga kvar på 1,7 procent i november och december, under Riksbankens prognos på 1,9 respektive 2,0 procent.

”Detta kommer att bli en besvikelse för en del ledamöter i direktionen, men sannolikt inte hindra dem från att höja räntan i december. Det kommer att bli en engångshöjning med 25 punkter till 0 för att kommer ifrån eran med negativa räntor”, skrev Nordea. 

Capital Economics skrev att en KPIF-inflation under prognos tillsammans med låga inflationsförväntningar ger visst tvivel om Riksbanken verkligen följer upp i december.

”Men med detta sagt kommer de policyansvariga troligen använda uppgången i inflationstakten i oktober för att berättiga en räntehöjning i december. Även om vi misstänker att de levererar en höjning så är aktiviteten och inflationen uppenbart för svag för stramare penningpolitik. Därför ser vi en räntesänkning under 2020”, skrev Capital Economics. 

Martin Flodén talade på onsdagen om Riksbankens roll under klimatförändringarna, men nämnde också att de vid en brantare nedgång kommer att ha begränsat utrymme att stimulera och att finanspolitiken därför måste spela en större roll. 

Pundet visade små nettorörelser mot dollarn. Den brittiska inflationstakten sjönk till 1,5 procent i oktober, under väntade 1,6 procent. Kärninflationen var däremot oförändrad på 1,7 procent.

USA-räntorna sjönk, med den tioåriga statsobligationen 5 punkter ned till 1,88 procent. Räntenedgången höll i sig efter KPI-utfallet, som visade att KPI ökade 0,4 procent i oktober från månaden före och med 1,8 procent i årstakt, medan kärn-KPI steg 0,2 procent respektive 2,3 procent. Förväntningarna låg på +0,3 och 1,7 procent för KPI respektive på +0,2 och +2,4 procent för kärn-KPI, enligt Bloomberg News.

Capital Economics skrev i en kommentar att det högre än väntade månadsutfallet för KPI främst berodde på högre bensinpriser och att det finns få tecken på att septembertullarna pressat upp priserna på konsumentvaror.

Fed-chefen Jerome Powell sade enligt ett förskrivet anförande inför kongressen (som han ska hålla klockan 17 svensk tid) att utsikterna för den amerikanska ekonomin är gynnsamma, men betydande risker kvarstår. Policyn är lämplig så länge som ekonomin stannar kvar på banan.

Han noterade att ”trög tillväxt utomlands och utvecklingen inom handeln har tyngt ekonomin och fortsatt utgör risker”, samt att inflationstrycket är fortsatt dämpat.

Fed-chefen sade att Fed kommer att svara om utvecklingen tvingar centralbanken till en betydande omvärdering av utsikterna.

Powell sade vidare att finanspolitiken bör användas för att stötta ekonomin i händelse av en nedgång och uppmanade kongressen att sänka banan för den federala statsskulden. 

Bedömare tolkade talet som att Fed-chefen är nöjd med den nuvarande hållningen och att det inte blir någon räntesänkning vid nästa FOMC-möte i december.

Noteras kan också att offentliga utfrågningar i samband med riksrättsprocessen mot Trump inleds på onsdagen. 

Detta är hittills inget som direkt påverkat marknaderna.

”Om man börjar höra muller om att presidenten börjar förlora stödet bland Republikanerna i senaten så skulle tillgångspriser kunna röra på sig”, sade Kristina Hooper på Invesco till Bloomberg News, och tillade att även om det är osannolikt så kan det underminera aktier och vara stöttande för obligationspriser och guldet. 

Donald Trump sade sent på tisdagen att tullar kommer att höjas avsevärt såtillvida det inte nås ett handelsavtal med Kina. Ett avtal skulle kunna nås snabbt men USA accepterar bara ett ”bra avtal”, påminde han vidare.

”Trumps tal kunde sammanfattningsvis ha varit långt värre för marknaderna. Han hotade med att tullarna mot Kina kan höjas avsevärt om det inte nås ett avtal men inget nytt avslöjades. Presidenten nämnde inte hur samtalen med Kina fortlöper och sade inget om att dra tillbaka tullar”, skrev BK Asset Management i en kommentar. 

Nya Zeelands centralbank överraskade marknaden och lämnade styrräntan oförändrad på onsdagen. Centralbankschef Adrian Orr framhöll att de inte såg något nödläge för att agera i nuläget men att ytterligare penningpolitiska stimulanser kommer att tillföras vid behov. 

Den nyzeeländska dollarn, kiwin, stärktes 1,3 procent som mest, men är fortsatt 1 procent högre.

”Den flyger. Det var en massiv överraskning. Det finns mycket positionering som ska lämnas därute nu”, sade Imre Speizer på Westpac Bank till Reuters. 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer