1515
Annons

Räntor och valutor: Europaräntorna har vänt upp

Europaräntorna har vänt upp under förmiddagen och handlas klart högre, med tyska räntor 1-2 punkter upp. Euron har stärkts något till 1:1250 mot dollarn. Europabörserna står på plus medan oljan är svagt ned.

Från Europa kommer fortsatt positiva konjunktursignaler.

Snabbestimatet över euroområdets kombinerade inköpschefsindex var oförändrat på 56,8 i maj, den högsta nivån sedan april 2011. Industrin steg något medan tjänstesektorn backade lite. Chris Williamson, ekonom vid Markit, noterar en fortsatt "imponerande stark" tillväxt i maj.

"Affärsaktiviteten expanderar i den snabbaste takten på sex år så här långt under andra kvartalet, vilket motsvarar en BNP-tillväxt på 0,6-0,7 procent. Konsensusprognosen om en tillväxt på 0,4 procent… kan mycket väl visa sig vara överdrivet pessimistisk om PMI ligger kvar på sin förhöjda nivå i juni", sade Chris Williamson.

Franska PMI är i förarsätet med kombinerade PMI upp till 57,6 från 56,6, där tjänstesektorn fortsätter upp medan industrin backar något. Tyska PMI steg till 57,3 från 56,7, och här är utvecklingen motsatt med starkare tillväxt i industrin.

Tyska IFO-index över näringslivsklimatet steg samtidigt till rekordhöga 114,6 i maj, jämfört med 113,0 föregående månad. Såväl nuläges- som framåtblickande index steg.

IFO konstaterade att varken brexit eller Trumps policy har haft några konkreta effekter på ekonomin, samtidigt som valet av Emmanuel Macron i Franrike var en positiv signal.

"Dessa positiva nyheter har gett medvind. Det är en signal att EU inte är under akut tryck, som den var för ett år sedan", sade Klaus Wohlrabe på IFO enligt Reuters.

Capital Economics noterar att såväl PMI som IFO visar att den europeiska ekonomin fått ökat momentum andra kvartalet.

För EMU kan det ge en tillväxt på 0,7 procent andra kvartalet och för tyska del skulle årstakten kunna dras upp till cirka 4 procent, från 1,7 procent första kvartalet. Det innebär att deras egen helårsprognos på 2,5 procent kan vara för pessimistisk.

"Detta kan komma att öka kraven på policynormalisering från Tyskland, men med den underliggande inflationen fortsatt svag i euroområdet som helhet, så tror vi att ECB kommer att fortsätta att köpa tillgångar året ut som tidigare planerat", skriver Capital Economics.

Japanska industri-PMI sjönk till 52,0 i maj. Dollarn har stärkts något till 111:20 mot yenen, medan USA-räntorna också vänt upp med tioåringen på 2,25 procent.

Fed-chefen i Dallas, Robert Kaplan, sade på måndagen att han fortfarande ser tre räntehöjningar under 2017, inklusive höjningen i mars, som "ett rimligt grundscenario för den kortsiktiga banan för federal funds räntan".

"Penningpolitisk ackommodering är inte utan kostnad. Det har varit min erfarenhet att påtagliga obalanser ofta är lättare att se i efterhand och kan vara smärtsamma att adressera", sade han.

Senare under tisdagen talar även Neel Kashkari och Patrick Harker (alla tre röstande i FOMC i år). Fokus ligger annars närmast på protokollet från förra mötet, som publiceras på onsdagen.

Pundet har visat relativt små förändringar. En bomb exploderade utanför Manchester Arena efter en konsert och hittills uppges 22 personer ha dött och omkring 60 skadats efter det misstänkta terrordådet.

Premiärminister Theresa May meddelade att kampanjen inför nästa månads parlamentsval kommer avbrytas tills vidare.

Svenska räntor handlas 2-4 punkter upp medan kronan stärkts 4 öre mot dollarn och 5 öre mot euron.

Den säsongsrensade arbetslösheten steg till 6,7 procent i april från 6,4 procent i mars, över väntade 6,6 procent. Säsongsrensat och utjämnat (trend) minskade arbetslösheten till 6,6 procent från 6,7 procent föregående månad.

Antalet sysselsatta steg med 93.000 personer i april, jämfört med samma månad 2016. Samtidigt steg arbetskraften med 98.000 under samma period.

Nordea konstaterar att utfallet låg nära förväntningarna, förutom att arbetskraften ökade mer än antagits vilket drog ned arbetslösheten.

En liten nedgång i sysselsättningen under månaden döljer inte den starka trenden. Sysselsättningen har ökat med 1,3 procent sedan årsskiftet, 1,7 procent sedan september 2016 och 1,9 procent sedan april förra året.

Sysselsättningsgraden, som ger en bättre bild av läget på arbetsmarknaden än arbetslösheten, ligger på den högsta nivån sedan början på 1990-talet. Visserligen kan utvecklingen överskattas på grund av mätproblem med många nyanlända, men det råder ingen tvekan om att arbetsmarknaden är stram.

Riksbanken fortsätter att fokusera på inflationen, medan det höga resursutnyttjandet är av mindre vikt. Märket för löneavtalen har satts utan någon acceleration i löneökningarna.

"Det som Riksbanken kan hoppas på är att löneglidningen tilltar. Vi bedömer att de totala löneökningarna inte kommer att vara tillräckligt för att inflationen ska stabiliseras på målet, vilket understryker att en räntehöjning är avlägsen", skriver Nordea i en kommentar.

              tisdag kl 11.15 (måndag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:6632 (8:6977) Statsobl 2y -0,69 (-0,69)
EUR/SEK 9:7458 (9:7919) Statsobl 10y 0,56 (0,53)
EUR/USD 1:1249 (1:1258) Räntegap/ty 14 (14)
US obl 10 2,25 (2,24) Ty obl 10 0,42 (0,39)


Innehåll från Advokatfirman MORE EvenderAnnons

Bristande finansiell regelefterlevnad kan bli mycket kostsam

Det blir allt svårare för företag att säkra sin finansiella regelefterlevnad med de snabba förändringar som sker i en alltmer komplex regulatorisk miljö. Det gör att det har blivit allt viktigare att välja en juridisk partner som har spetskompetens inom området när du exempelvis ska säkra din löpande verksamhet, lansera nya produkter eller är intresserad av företagsförvärv inom finanssektorn.

– Den snabba utvecklingen har gjort att det är betydligt mer riskfyllt att driva företag inom den finansiella sektorn idag och mycket svårare för företag att ensamt säkra sin regelefterlevnad, menar Martin Orehag, advokat och delägare på MORE Evander. 

Det har under de senaste åren varit en otroligt snabb utveckling av det finansiella regelverk som företag inom den finansiella sektorn måste följa, där de nya reglerna tas fram på EU-nivå. Att inte följa regelverket kan leda till bland annat varning och mycket kännbara böter, och i sista hand att de tillstånd som företag har hos Finansinspektionen dras tillbaka.

– Ofta leder tillsynsprocesser av Finansinspektionen även till en stor negativ medial påverkan. Därför är det viktigt att få juridisk experthjälp i de här frågorna så att man gör rätt från början och undviker dyra misstag, berättar Martin Orehag. 

Stor fokus på den finansiella sektorn

Advokatbyrån MORE Evander hjälper idag bland annat värdepappersbolag, fondbolag, betalinstitut och finansiella institut med både enstaka projekt eller löpande compliance- och riskuppdrag. Byrån bistår också med juridisk expertis och projektledning vid ansökningsprocesser och företagsförvärv. MORE Evander har under de senaste åren haft ett stort fokus på IT och den finansiella sektorn och byggt upp en spetskompetens inom dessa sektorer. 

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta med både IT och regelefterlevnadsfrågor inom finanssektorn. Därför ligger vi idag i framkant inom området och förstår den snabba digitala utveckling och den verklighet som många av våra kunder verkar i. Det är en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa våra klienter med kvalitativ expertis kring de alltmer komplexa frågeställningar som dyker upp.  

Som en relativt liten advokatbyrå, med 11 anställda, har MORE Evander alla fördelar en liten byrå kan ha när det gäller att bygga upp ett nära, personligt kundsamarbete. Samtidigt har byrån, tack vare sitt medlemskap i ADVOC, tillgång till global expertis från mer än 5 500 jurister och de advokatbyråer de arbetar för och kan stötta sina kunder både i Sverige och internationellt. Med ett nära kundfokus blir också digitaliseringsutvecklingen på den egna byrån en allt viktigare fråga.  

– Vi behöver verkligen inom advokatbranschen göra det enklare för våra klienter och komplettera våra traditionella konsulterbjudanden med digitala. Vi håller just nu på att ta fram olika digitala lösningar och först ut så sjösätter vi en digital avtalsplattform som bygger på det juridiska hantverket och de frågor vi stöter på. En lösning som vi tycker har saknats på marknaden och som många av våra klienter har efterfrågat, avslutar Martin Orehag.

Om MORE Evander 

MORE Evander är mer än bara en advokatbyrå. Kombinationen av den branschkunskap – särskilt inom IT och finansmarknaden - och vår juridiska kunskap gör oss till en juridisk och affärsmässig partner. Med syftet att bygga långsiktiga relationer kan vi förstå klienters verksamhet och visioner, vilket tillsammans med vår erfarenhet och internationella anknytning ger våra klienter den bästa rådgivningen. 

Läs mer här!   

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Advokatfirman MORE Evender och ej en artikel av Dagens industri

Bönder kan producera lika mycket energi som kärnkraften – om staten hjälper till

Sveriges bönder och skogsbrukare kan producera lika mycket energi som kärnkraften – om de ökar produktionen från sol, biogas, vatten, vind och restprodukter från skogen.

Kravet?

”Staten behöver vara med och dela på risken”, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

Foto:ADAM IHSE

Ytterligare 50 TWh.

Så mycket kan de gröna näringarna bidra med i elkrisens Sverige kommande år – om staten hjälper till, hävdar Lantbrukarnas riksförbund som räknat ut vilka satsningar som är möjliga.

”Vi använder ju en del energi från de gröna näringarna i dag, men det finns stor potential som inte är utnyttjad, egentligen i flera typer av energiproduktion”, säger Palle Borgström.

Lösningen är enligt LRF en kombination av flera energislag – att ta tillvara alltifrån solenergi och biodrivmedel till biogas, vindkraft och småskalig vattenkraft.

”Inte minst energi från skogen som har den största potentialen.”

LRF har precis lämnat över ett energipaket med förslag för ökad energiproduktion till politikerna som sitter i energiförhandlingarna.

Det finns dock ett aber – de gröna näringarna behöver statens hjälp för att klara av det.

”Ekonomin i en del av de här investeringarna har varit lite för svag för att genomföra dem. För långa avskrivningstider för att investera i solpaneler och biogas till exempel”, säger Palle Borgström och påpekar att även osäkerheten framöver gör att investeringar inte riktigt kommit igång som de ska. 

LRF föreslår en rad sätt som staten kan gå in och hjälpa till. På önskelistan finns förslag som bland annat rör en slags låneform med konkurrenskraftig ränta för småskalig energiproduktion med solceller, fortsatt statligt stöd för nya etableringar av biogasanläggningar samt en avskaffad energi- och koldioxidskatt på bioolja.

Staten behöver vara med och dela på risken, understryker Palle Borgström.

”För att företagare i de gröna näringarna ska våga göra det här. Staten är inne på många olika sätt på energiområdet, och i andra former av energi också. Så det är inget nytt med statliga incitament i energimarknaden.”

Vilket energislag kan ge mest energi här?
”Den största potentialen finns sannolikt i skogen där vi har stora outnyttjade resurser i form av biprodukter från skogsindustrin, men i större utsträckning också ta vara på grenar och toppar.”

”Även biogas är en elegant lösning.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera